Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen - Portugali

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Julkaiseminen tapahtuu Diário da Repúblican Linkki avautuu uuteen ikkunaan(Diário da República) verkkosivustolla.

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Diário da República koostuu kahdesta sarjasta. Julkaistaan 1. sarjassa seuraavat tiedot:

 1. Perustuslailliset säädökset
 2. Kansainväliset yleissopimukset, vastaavat presidentin asetukset, ilmoitukset sitovien asiakirjojen, myös ratifiointiasiakirjojen, tallettamisesta ja muut niihin liittyvät ilmoitukset;
 3. Lait, asetukset ja asetukset;
 4. Tasavallan presidentin määräykset
 5. Tasavallan kansalliskokouksen päätöslauselmat;
 6. Azorien ja Madeiran aluehallitusten puheenjohtajien ja jäsenten nimittämistä ja erottamista koskevat tasavallan edustajien asetukset;
 7. Tasavallan edustajakokouksen, valtioneuvoston ja autonomisten alueiden lainsäädäntöelinten työjärjestys;
 8. Perustuslakituomioistuimen päätökset ja julistukset, joiden mukaan laki on valittu julkaistavaksi Diário da Repúblican 1. sarjassa;
 9. Päätökset korkeimman oikeuden ja tilintarkastustuomioistuimen oikeuskäytännön standardoinnista ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökset, jotka ovat lain mukaan yleisesti sitovia;
 10. Kansanäänestysten ja vaalien tulokset tasavallan presidentille, tasavallan kansalliskokoukselle, autonomisten alueiden lakiasäätävälle edustajakokoukselle ja Euroopan parlamentille asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti;
 11. Tasavallan presidentin eroamisen,
 12. Hallituksen luottamus- ja sensuurin ohjelman hylkäämisesitykset;
 13. Perustuslain 57 artiklan a-e alakohdassa tarkoitetut valtioneuvoston lausunnot sekä ne lausunnot, jotka neuvosto julkistaa;
 14. Muut hallituksen asetukset;
 15. Ministerineuvoston päätöslauselmat ja asetukset, jotka sisältävät yleisiä säännöksiä;
 16. Autonomisten alueiden lainsäädäntöelinten päätöslauselmat ja alueelliset sääntelyasetukset;
 17. Muiden tuomioistuinten päätökset, joita ei ole mainittu niissä kohdissa, joille laissa annetaan yleinen sitovuus;
 18. Julistukset tasavallan edustajakokouksen ja autonomisten alueiden lakiasäätävien edustajakokousten jäsenten eroamisesta tai edustajantoimen menettämisestä.

Rajoittamatta muita virallisen julkaisuvelvollisuuden piiriin kuuluvia säädöksiä sarjassa 2 julkaistaan seuraavat:

 1. Hallituksen jäsenten normatiiviset määräykset;
 2. Paikallisyhteisöjen vaalitulokset;
 3. Valtion yksiköt, joiden julkaisemista Diário da Repúblicassa edellytetään laissa ja varainsiirtoilmoituksissa.

Diário da Repúblican 2. sarjassa julkaistut säädökset jakautuvat seuraavasti: tuomio, sopimus, sopimus, osakassopimus, lisenssi, ilmoitus, ilmoitus, ilmoitus, ilmoitus, ilmoitus, Banco de Portugalin ilmoitus, koetase, sopimus, päätös, välitystuomio, lausunto, oikaisuilmoitus, käsittely, päätös, päätös, virallinen lausunto, arvopaperi- ja eläkerahastojen valvontaviranomaisen sääntelynormi, lausunto, kertomus, päätös, asetus, arvopaperimarkkinakomission asetus, laajennusta koskeva asetus, kertomus, kriisinratkaisu ja tuomio sekä ilmoitus tarjouspyynnön oikaisemisesta,

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Säädösten julkaisemiseen Diário da Repúblicassa oikeudellisesti valtuutettuja tai siitä kiinnostuneita tahoja ovat muun muassa tasavallan presidentti, tasavallan parlamentti, hallitus, Azorien ja Madeiran itsehallintoalueiden lakiasäätävät elimet ja aluehallinnot, suora ja välillinen julkishallinto, tuomioistuimet, yleinen syyttäjä, riippumattomat hallintoelimet sekä paikallisviranomaisten autonomiset hallintoelimet ja elimet.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä. Diário da República on 16. joulukuuta 2006 annetun asetuksen nro 83/2016 mukaan julkinen palvelu, joka on yleinen ja maksuton ja jota tuotetaan yksinomaan sähköisesti. Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 83/2016

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Yleiseen ja vapaaseen saatavuuteen sisältyy mahdollisuus tulostaa, arkistoida, tehdä hakuja ja saada vapaasti käyttöönsä Diário da Repúblican 1. ja 2. sarjassa julkaistujen asiakirjojen sisältö avoimessa sähköisessä muodossa.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Diário da Repúblican sähköinen versio on ollut todistusvoimainen 1. heinäkuuta 2006 alkaen, ja sen avulla julkaistu asiakirja on pätevä kaikissa oikeudellisissa tarkoituksissa 11. marraskuuta annetun lain N:o 74/98., sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Lisäksi Portugalin virallinen lehti Diário da República (Portugalin virallinen lehti) otettiin käyttöön heinäkuussa 2019, ja sen toimintoja lisättiin muun muassa luomalla käyttäjäkohtainen profiili ja käyttämällä ilmoitusjärjestelmää, jossa on pääsy konsolidoituun lainsäädäntöön.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Kyllä molemmille. Erityisesti toisen kysymyksen osalta on todettava, että käyttäjät voivat saada Portugalin Diário da Repúblican 1. ja 2. sarjan indeksit sähköpostitse joko ennakkorekisteröinnin tai RSS:n tilauksen (Really Simple Syndication) kautta.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Kyllä.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 08/11/2019