Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zveřejňování úředních oznámení - Portugalsko

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?


Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Zveřejní se na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Diário da República (Diário da República).

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Diário da República zahrnuje dvě řady. V 1. řadě se zveřejňují tyto údaje:

 1. Ústavní zákony;
 2. Mezinárodní úmluvy, příslušné prezidentské vyhlášky, oznámení o uložení neautomatických vah, včetně těch, která se týkají ratifikace, a další související oznámení;
 3. Zákony, zákony, legislativní nařízení a legislativní nařízení;
 4. Dekretům prezidenta republiky,
 5. Shromáždění usnesení;
 6. Nařízení zástupců prezidenta republiky jmenování a odvolání předsedů a členů regionálních vlád v oblasti Azory a Madeira;
 7. Jednací řád Shromáždění republiky, Státní rady a legislativní shromáždění autonomních oblastí;
 8. Rozhodnutí a prohlášení Ústavního soudu, že zákon byl zvolen ke zveřejnění v 1. řadě Diário da República;
 9. Rozhodnutí o standardizaci judikatury Nejvyššího soudu a Účetního dvora a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, na něž zákon stanoví obecnou platnost;
 10. Výsledky referend a voleb do prezidenta republiky, Shromáždění republiky, zákonodárných shromáždění autonomních oblastí a Evropského parlamentu v souladu s příslušnými právními předpisy;
 11. Odstoupení prezidenta republiky;
 12. Návrhy na zamítnutí důvěry a cenzury ze strany vlády;
 13. Stanoviska Státní rady uvedená v čl. 145 písm. a) až e) Ústavy a stanoviska Rady;
 14. Další nařízení vlády;
 15. Usnesení a nařízení Rady ministrů obsahující obecná ustanovení;
 16. Usnesení zákonodárných shromáždění autonomních regionů a nařízení regionálních regulačních nařízení;
 17. Rozhodnutí jiných soudů neuvedených v bodech, ke kterým zákon přiznává obecnou platnost;
 18. Prohlášení o odstoupení nebo ztrátě mandátu členů Shromáždění republiky a zákonodárných shromáždění autonomních oblastí.

Aniž jsou dotčeny ostatní akty, na něž se vztahuje povinnost úředního zveřejnění v řadě 2, jsou v řadě zveřejněny tyto údaje:

 1. Normativní pokyny členů vlády,
 2. Výsledky voleb do orgánů místních orgánů;
 3. Státní útvary, jejichž zveřejnění v Diário da República je vyžadováno zákonem a prohlášení o převodech peněžních prostředků.

Akty zveřejněné v 2. řadě Diário da República rozdělují tyto typy činností: rozsudek, dohoda, dohoda, dohoda, dohoda o členství, licence, oznámení, oznámení, oznámení, oznámení Banco de Portugal, zkušební zůstatek, rozvaha, smlouva, rozhodnutí, rozhodčí nález, prohlášení, prohlášení o opravě, rozpravě, rozhodnutí, rozhodnutí, rozhodnutí, úřední prohlášení, regulační norma orgánu pro dohled nad cennými papíry a penzijní fondy, stanovisko, zpráva, rozhodnutí, nařízení, nařízení Komise pro trh cenných papírů, nařízení o prodloužení, zpráva, usnesení a rozhodnutí, jakož i oznámení o nabídkovém řízení, oznámení o zahájení řízení, oznámení o prodloužení a oznámení o opravě oznámení.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Subjekty, které jsou právně pověřeny nebo mají zájem na zveřejnění aktů v Diário da República, jsou zejména Předsednictví republiky, Shromáždění republiky, vlády, zákonodárných shromáždění a regionálních samospráv autonomních oblastí Azory a Madeira, přímé a nepřímé veřejné správy, soudů, státních zástupců, nezávislých správních orgánů a samosprávných územních samosprávných celků.

Je přístup k úředním oznámením bezplatný?

Ano. V souladu s legislativním nařízením č. 83/2016 ze dne 16. prosince 2006 je Diário da República veřejnou službou, která je univerzální a bezplatná a je výlučně upravena elektronickými prostředky. Odkaz se otevře v novém okně.Legislativní nařízení č. 83/2016

Jaké druhy vyhledávání lze na stránkách provádět?

Univerzální a volný přístup zahrnuje možnost tisku, ukládání, vyhledávání a bezplatného přístupu k obsahu aktů zveřejněných ve 1. a 2. řadě Diário da República v otevřených elektronických formátech.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Elektronická verze Diário da República je od 1. července 2006 platná a zveřejnění aktů prostřednictvím tohoto věstníku je platné pro všechny právní účely v souladu s čl. 1 odst. 5 zákona č. 74/98. ze dne 11. listopadu, ve znění pozdějších předpisů.

Kromě toho byl v červenci 2019 spuštěn Diário da República (portugalský úřední věstník) se zvýšenými funkcemi, jako je vytvoření individuálního profilu každého uživatele a používání systému oznámení s přístupem ke konsolidovaným právním předpisům.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ano. Konkrétně, pokud jde o druhou otázku, mohou uživatelé obdržet indexy 1. a 2. řad portugalského Diário da República, a to elektronickou poštou, a to buď prostřednictvím předchozí registrace, nebo prostřednictvím předplatného RSS („Jednoduché úplné zřeknutí se“).

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a /nebo technické informace?

Ano.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 26/08/2019