Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ametlike teadaannete avaldamine - Portugal

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?


Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Avaldamine toimub Diário da República Lingil klikates avaneb uus aken(Diário da República) veebisaidil.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Diário da República koosneb kahest seeriast. 1. seerias avaldatakse järgmised andmed:

 1. Konstitutsioonilised seadused;
 2. Rahvusvaheliste konventsioonide, vastavate presidendi dekreetidega, seotud, sealhulgas ratifitseerimiskirja hoiuleandmisega, ja muud sellega seotud teatised;
 3. Seadused, seadused, dekreet-seadused ja seadusandlikud dekreedid;
 4. Vabariigi Presidendi seadlused;
 5. Vabariigi assamblee resolutsioonide eelnõud;
 6. Assooride ja Madeira presidentide ja liikmete ametisse nimetamise ja ametist vabastamise dekreedid;
 7. Vabariigi Kogu, riiginõukogu ja seadusandlike assambleede kodukord;
 8. Konstitutsioonikohtu otsused ja avaldused selle kohta, et seadus on valitud avaldamiseks Diário da República 1. seerias;
 9. Otsused, millega standarditakse ülemkohtu ja kontrollikoja kohtupraktika, ning kõrgema halduskohtu otsused, mille puhul on seaduses sätestatud üldine siduv jõud;
 10. Vabariigi Presidendi, Vabariigi Kogu, autonoomsete piirkondade Seadusandlike Kogude ja Euroopa Parlamendi rahvahääletuste ja valimiste tulemused kooskõlas asjaomaste õigusaktidega;
 11. Vabariigi presidendi tagasiastumine;
 12. Valitsuse usaldus- ja tsensuuriprogrammist keeldumine;
 13. Riiginõukogu arvamused, mis on sätestatud põhiseaduse artikli 145 punktis a ja mille nõukogu avalikustab;
 14. Muud valitsuse dekreedid;
 15. Ministrite nõukogu resolutsioonid ja määrused, mis sisaldavad üldsätteid;
 16. Autonoomsete piirkondade ja piirkondlike reguleerivate määruste seadusandlike kogude resolutsioonid;
 17. Teiste kohtute otsused, mida ei ole nimetatud punktides, mille suhtes seadus annab üldist siduvat jõudu;
 18. Deklaratsioonid, mis käsitlevad Vabariigi Kogu liikmete ja seadusandlike kogude liikmete volituste tagasiastumist või kaotamist.

Ilma et see piiraks teiste õigusaktide kohaldamist, mille suhtes kohaldatakse ametliku avaldamise kohustust seerias 2, avaldatakse sarjas järgmised andmed:

 1. Valitsuse liikmete normatiivsed korraldused;
 2. Kohalike omavalitsuste organite valimiste tulemused;
 3. Riiklikud osakonnad, mille avaldamine Diário da República „s on seadusega nõutav, ja vahendite ülekandmise deklaratsioonid.

Diário da República 2. seerias avaldatud dokumendid jagunevad järgmiselt: kohtuotsus, kokkulepe, kokkulepe, kokkulepe, liikmestaatus, litsents, teatis, teatis, teatis, Banco de Portugal, proovibilanss, bilanss, leping, otsus, vahekohtu otsus, avaldus, korrigeerimismenetlus, otsustamine, otsus, otsus, ametlik kinnitus, väärtpaberite ja pensionifondide järelevalveasutuse regulatiivne standard, arvamus, aruanne, otsus, määrus, määrus, väärtpaberiturukomisjoni määrus, pikendamise määrus, aruanne, resolutsioon ja kohtuotsus, samuti teade pakkumismenetluse kohta, teade menetluse kohta, teade menetluse laiendamise kohta ja teade parandusteatise parandamise kohta.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Üksused, mis on õiguslikult delegeeritud või huvitatud aktide avaldamisest Diário da República „s, on eelkõige Vabariigi eesistumine, Vabariigi Kogu, Vabariigi valitsus, Seadusandlikud assambleed ning Assooride ja Madeira autonoomse piirkonna piirkondlikud valitsused, otsene ja kaudne avalik haldus, kohtud, riigiprokurör, sõltumatud haldusasutused ning kohalike omavalitsuste autonoomne haldusüksus ja -organid.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah. Vastavalt 16. detsembri 2006. aasta dekreetseadusele nr 83/2016 on Diário da República avaliku teenuse osutaja, mis on universaalne ja tasuta ning mida toimetatakse üksnes elektrooniliselt. Lingil klikates avaneb uus akenDekreet-seadus nr 83/2016

Mis liiki otsinguid saab teha?

Üldine ja vaba juurdepääs hõlmab võimalust trükkida, esitada, otsida ja vaba juurdepääsu avatud elektroonilistes vormingutes Diário da República 1. ja 2. seerias avaldatud õigusaktidele.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Alates 1. juulist 2006 on Diário da República „elektrooniline versioon autentne ja selle abil tehtud õigusaktide avaldamine kõikidel õiguslikel eesmärkidel kooskõlas 11. novembri seaduse nr 74/98. (muudetud) artikli 1 lõikega 5.

Lisaks sellele käivitati juulis 2019 Portugali ametlik väljaanne Diário da República (Portugali ametlik väljaanne), millel on suurenenud funktsioonid, näiteks personaalse profiili loomine iga kasutaja jaoks ning teadete süsteemi kasutamine koos juurdepääsuga konsolideeritud õigusaktidele.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate väljaannete kohta teateid?

Jah, mõlemale. Seoses teise küsimusega võivad kasutajad eelkõige saada Portugali Diário da República 1. ja 2. seeria indekseid e-posti teel kas eelneva registreerimise või RSS (Really Simple Syndication) kaudu.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Jah.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 26/08/2019