Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Publicatie van officiële bekendmakingen - Portugal

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?


Op welke website (s) worden officiële mededelingen gepubliceerd?

De publicatie vindt plaats op de De link wordt in een nieuw venster geopend.Diário da República (Diário da República) van het Diário da República.

Welke soorten mededelingen worden gepubliceerd?

Het Diário da República bestaat uit twee reeksen. In de 1e serie wordt het volgende gepubliceerd:

 1. Constitutionele wetten;
 2. Internationale verdragen, de respectieve presidentiële besluiten, de akten van neerlegging van een bindend instrument, met inbegrip van de akten van bekrachtiging, en andere mededelingen dienaangaande;
 3. Wetten, wetten, wetsbesluiten en wetgevende decreten;
 4. Besluiten van de president van de republiek;
 5. Vergadering van de resoluties van de Republiek;
 6. Besluiten van de vertegenwoordigers van de benoemings- en ontslaat van de voorzitters en leden van de regionale regeringen van de Azoren en Madeira;
 7. Het Reglement van de Assemblee van de republiek, de Raad van State en de wetgevende parlementen van de autonome regio’s;
 8. De besluiten en verklaringen van het Constitutioneel Hof dat de wet gekozen heeft voor publicatie in de 1e reeks van het Diário da República;
 9. Besluiten tot standaardisering van de jurisprudentie van het hooggerechtshof en van de Rekenkamer en van de besluiten van de hoogste administratieve rechtbank waarbij de wet een algemeen bindend karakter verleent;
 10. De resultaten van referenda en verkiezingen voor de president van de republiek, de Assemblee van de republiek, de wetgevende vergaderingen van de autonome regio’s en het Europees Parlement, overeenkomstig de relevante wetgeving;
 11. Het aftreden van de president van de Republiek;
 12. De ontwerpresoluties uit het regeringsprogramma van vertrouwen en censuur;
 13. De in artikel 145, onder a) tot en met e), van de Grondwet bedoelde adviezen van de Raad van State en de adviezen die de Raad openbaar maakt;
 14. Andere besluiten van de regering;
 15. Resoluties en verordeningen van de Raad van Ministers houdende generieke bepalingen;
 16. Resoluties van de wetgevende vergaderingen van de autonome regio’s en regionale regelgeving;
 17. Beslissingen van andere rechtbanken die niet worden genoemd in de leden waarop de wet algemene bindende kracht verleent;
 18. De verklaringen betreffende het ontslag of het verlies van het mandaat van de leden van de Assemblee van de Republiek en van de wetgevende parlementen van de autonome regio’s.

Onverminderd de andere besluiten waarvoor een verplichting tot officiële publicatie in reeks 2 geldt, worden de volgende publicaties in de reeks gepubliceerd:

 1. Normatieve opdrachten van leden van de regering;
 2. De resultaten van de verkiezingen voor de plaatselijke autoriteiten;
 3. Staatsdepartementen waarvan de publicatie in het Diário da República is voorgeschreven bij wet en aangiften van geldovermakingen.

De besluiten die zijn gepubliceerd in de 2e reeks van het Diário da República verdelen de volgende soorten: arrest, akkoord, overeenkomst, overeenkomst, lidmaatschapscontract, licentie, aankondiging, kennisgeving, kennisgeving, kennisgeving van de Banco de Portugal, procesbalans, balans, contract, besluit, arbitragebesluit, verklaring, verklaring van correctie, beraadslaging, bevel, besluit, besluit, officiële verklaring, regelgevingsnorm van de Autoriteit voor effecten en pensioenfondsen, een advies, een verslag, een besluit, een verordening, een besluit van de Commissie voor de Effectenmarkt, de uitbreidingsverordening, het verslag, de resolutie en het vonnis, alsmede een bericht van aanbesteding, kennisgeving van uitbreiding en aankondiging van de rectificatie van de kennisgeving.

Van welke organisatie (s) worden mededelingen gepubliceerd?

De entiteiten die wettelijk zijn belast met of die geïnteresseerd zijn in de publicatie van de besluiten in het Diário da República zijn met name het voorzitterschap van de republiek, de Assemblee van de republiek, de regering, de wetgevende parlementen en de regionale overheden van de autonome regio’s Azoren en Madeira, de directe en indirecte overheidsdiensten, de rechtbanken, het openbaar ministerie, de onafhankelijke bestuurlijke organen en de autonome organen van de lokale overheden.

Is de toegang tot de officiële mededelingen gratis?

Ja, dat kan. Overeenkomstig Wetsbesluit nr. 83/2016 van 16 december 2006 is het Diário da República van een universele openbare dienst die gratis is en uitsluitend langs elektronische weg wordt uitgegeven. De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetsbesluit nr. 83/2016

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

De universele en vrije toegang omvat de mogelijkheid om de inhoud van de besluiten die zijn gepubliceerd in de 1e en de 2e reeks van het Diário da República, in open elektronische vorm, te drukken, te archiveren, te doorzoeken en er vrije toegang toe te hebben.

Vanaf wanneer waren de officiële mededelingen beschikbaar in elektronische vorm?

Sinds 1 juli 2006 is de elektronische editie van het Diário da República van het Diário da República en de publicatie van de handelingen die zij verricht, overeenkomstig artikel 1, lid 5, van wet nr. 74/98. van 11 november, zoals gewijzigd, geldig voor alle wettelijke doeleinden.

Daarnaast werd in juli 2019 het Diário da República (Portugees staatsblad) van start gegaan met meer functies, zoals het creëren van een gepersonaliseerd profiel voor elke gebruiker en het gebruik van een systeem van kennisgevingen met toegang tot geconsolideerde wetgeving.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Ja tot beide. Met betrekking tot de tweede vraag kunnen de gebruikers met name de indexcijfers van de 1e en 2e reeks van het Portugese Diário da República ontvangen door middel van elektronische post, hetzij door middel van een voorafgaande registratie, hetzij door middel van het abonnement door RSS (Really Simple Syndication).

Zijn de officiële mededelingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Ja, dat kan.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 26/08/2019