Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen - Portugali

Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.


Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Viralliset ilmoitukset julkaistaan Portugalin virallisen lehden sähköisessä versiossa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanDiário da República Eletrónico).

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Portugalin virallisessa lehdessä julkaistaan seitsemän tyyppisiä virallisia ilmoituksia:

1. VIRALLISEN LEHDEN 1. OSASSA JULKAISTAVAT HALLITUKSEN VIRALLISET ILMOITUKSET

2. VIRALLISEN LEHDEN 2. OSASSA JULKAISTAVAT HALLITUKSEN VIRALLISET ILMOITUKSET

 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 4/2015 (hallintomenettelyä koskeva laki)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 149/2015 (jossa vahvistetaan aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseen sovellettava säännöstö)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 148/2015 (jossa vahvistetaan kulttuurisesti arvokkaan irtaimen omaisuuden luokitus- ja luettelointijärjestelmä sekä irtaimen kulttuuriomaisuuden vientiin, lähettämiseen, tuontiin ja vastaanottoon sovellettavat säännöt)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 35/2014 (julkisen sektorin työsuhteissa sovellettava yleislaki)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 83-A/2014 (jossa vahvistetaan opetusministeriön alaisten esi- ja perusopetusta tarjoavien julkisten oppilaitosten opetushenkilöstön valinta-, palvelukseenotto- ja liikkuvuusjärjestelmä)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 137/2012 (esi- ja perusopetusta tarjoavien oppilaitosten riippumattomuutta, hallinnointia ja johtamista koskeva säännöstö)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 24/2012 (säätiöitä koskeva puitelaki)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 11/2012 (jossa vahvistetaan hallituksen jäsenten kanslioiden luonne, kokoonpano, rakenne ja oikeuskehys)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 12/2012 (jossa vahvistetaan pääministerin kanslian luonne, kokoonpano, organisaatiorakenne ja oikeuskehys)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanMääräys nro 145-A/2011 (jossa säädetään julkisiin virkoihin valitsemisessa noudatettavista menettelyistä)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 309/2009 (jossa vahvistetaan kulttuurisesti arvokkaan irtaimen omaisuuden luokituksessa noudatettava menettely sekä suojelualueiden järjestelmä ja yksityiskohtainen suojelusuunnitelma)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 107/2001 (jossa vahvistetaan kulttuuriperinnön suojelua ja arvostusta koskevan politiikan ja järjestelmän perusteet)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 353/2007 (jossa vahvistetaan yleisen vesialueen rajaamisessa noudatettava menettely)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 226-A/2007 (jolla perustetaan vesivarojen käyttöjärjestelmä)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 200/2006 (yksikköjen lakkauttamista, yhdistämistä ja uudelleenjärjestelyä sekä henkilöstön vähentämistä koskevat yleiset säännöt)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 54/2005 (jossa vahvistetaan vesivarojen omistusoikeus), muutettu Linkki avautuu uuteen ikkunaanlailla nro 78/2013 ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanlailla nro 34/2014
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 4/2004 (jossa vahvistetaan suoraan valtion alaisina toimivissa hallintoviranomaisissa noudatettavat periaatteet ja säännöt)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 3/2004 (julkisia laitoksia koskeva puitelaki)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 2/2004 (jolla hyväksytään valtion keskushallinnon sekä alue- ja paikallishallinnon yksikköjen ja elinten johtohenkilöstöön sovellettavat henkilöstösäännöt)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 154/2003 (jossa säädetään Portugalin tasavallan ja Brasilian liittotasavallan välisen ystävyys-, yhteistyö- ja neuvonantosopimuksen täytäntöönpanosta)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 13/99 (äänioikeutettujen rekisteröintiä koskeva säännöstö)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 291/90 (jossa vahvistetaan mittausmenetelmien ja -välineinen metrologisen valvonnan järjestelmä) ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanmääräys nro 962/90 (jolla hyväksytään metrologista valvontaa koskeva yleisasetus)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 498/72 (julkisen sektorin eläkkeitä koskeva asetus)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 42945, annettu 26. huhtikuuta 1960 (jolla hyväksytään asevoimien henkilöstön eläkerahaston perussääntö), jota on muutettu 10. toukokuuta 1962 annetulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella nro 44.301 ja 29. lokakuuta 1982 annetulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella nro 434-G/82
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 26852, annettu 30. heinäkuuta 1936 (sähkölaitosten, -verkkojen ja -laitteistojen lisenssejä koskeva asetus)

3. VIRALLISEN LEHDEN 2. OSASSA JULKAISTAVAT TUOMIOISTUINTEN VIRALLISET ILMOITUKSET

 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 43/2014 (tuomioistuimen päätösten julkaiseminen, tunnistemerkinnät ja muoto)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 83/2016 (jossa vahvistetaan, että vapaa oikeus tutustua viralliseen lehteen on yleinen julkinen palvelu)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanMääräys nro 15/2016 (päätösten julkaisemista virallisessa lehdessä koskeva säädös)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 177/2000 (ylimmän oikeusasteen tuomioistuinten hallintoa koskeva säännöstö)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 74/2002 (korkeimman oikeuden (Supremo Tribunal de Justiça) yksikköjen järjestäytyminen)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 545/99 (perustuslakituomioistuimen (Tribunal Constitucional) yksikköjen järjestäytyminen)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 2/2005 (poliittisten elinten varainhoitoa ja kirjanpitoa valvovan viranomaisen (Entidade de Contas e Financiamentos Políticos) järjestäytyminen ja toiminta)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 188/2000 (korkeimman oikeuden (Supremo Tribunal de Justiça) presidentin kanslian ja korkeimman hallinto-oikeuden (Supremo Tribunal Administrativo) presidentin kanslian järjestäytyminen ja kokoonpano)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 73/2002 (korkeimman hallinto-oikeuden (Supremo Tribunal Administrativo) yksikköjen järjestäytyminen)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 35/2014 (julkisen sektorin työsuhteissa sovellettava yleislaki)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 98/97 (tilintarkastustuomioistuimen (Tribunal de Contas) järjestäytymistä ja menettelyä koskeva laki)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 440/99 (tilintarkastustuomioistuimen (Tribunal de Contas) tukiyksiköt)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 343/99 (tuomioistuinlaitoksen virkamiesten henkilöstösäännöt)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 21/85 (oikeuden tuomareiden henkilöstösäännöt)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 62/2013 (tuomioistuinjärjestelmän järjestäytymistä koskeva laki)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 49/2014 (jossa säädetään 26. elokuuta 2013 annetusta laista nro 62/2013 (tuomioistuinjärjestelmän järjestäytymistä koskeva laki) ja vahvistetaan tuomioistuinten järjestäytymiseen ja toimintaan sovellettava säännöstö)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus 214-G/2015 (hallintotuomioistuinten menettelysäännöt sekä hallinto- ja verotuomioistuinten perussääntö)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 83/95 (laki menettelyyn osallistumista ja kanteen nostamista koskevasta oikeudesta ryhmäkanteissa)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 2/2004 (valtion keskushallinnon sekä alue- ja paikallishallinnon yksikköjen ja elinten johtohenkilöstöön sovellettavat henkilöstösäännöt)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 4/2015 (hallintomenettelyä koskeva laki)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 545/99 (perustuslakituomioistuimen (Tribunal Constitucional) kanslian ja tukiyksikköjen kokoonpano ja toiminta)

4. VIRALLISEN LEHDEN 1. OSASSA JULKAISTAVAT PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL) ILMOITUKSET

5. VIRALLISEN LEHDEN 2. OSASSA JULKAISTAVAT PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL) JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN (TRIBUNAL DE CONTAS) TUOMIOT

 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 28/82 (perustuslakituomioistuimen (Tribunal Constitucional) järjestäytyminen, toiminta ja menettelyt; konsolidoitu toisinto saatavana englanninkielisenä Linkki avautuu uuteen ikkunaantäällä)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 98/97 (tilintarkastustuomioistuimen (Tribunal de Contas) järjestäytyminen ja menettelyt)

6. VIRALLISEN LEHDEN 1. OSASSA JULKAISTAVAT PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL), KORKEIMMAN OIKEUDEN (SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA), KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN (SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO) JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN (TRIBUNAL DE CONTAS) TUOMIOT

7. VIRALLISEN LEHDEN 1. OSASSA JULKAISTAVAT KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN (SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO), POHJOISEN HALLINNOLLISEN KESKUSTUOMIOISTUIMEN (TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL NORTE) JA ETELÄISEN HALLINNOLLISEN KESKUSTUOMIOISTUIMEN (TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL SUL) ILMOITUKSET

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Seuraavat seitsemän julkista organisaatiota antavat hallituksen ja tuomioistuinten virallisia ilmoituksia:

1. (VIRALLISEN LEHDEN 1. OSASSA JULKAISTAVAT)

Ulkoasiainministeriön julkaisemat hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät kansainvälisten sopimusten ja yleissopimusten mukaisiin oikeussääntöihin (Portugalin perustuslain 119 §:n 1 momentin b kohdan loppuosan ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 43/2014 8 §:n 1 momentin s kohdan mukaisesti).

2. (VIRALLISEN LEHDEN 2. OSASSA JULKAISTAVAT)

 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka julkaistaan virallisen lehden 2. osassa ja jotka liittyvät hallintomenettelyihin (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 35/2014 (julkisen sektorin työsuhteissa sovellettava yleislaki) ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanmääräyksen nro 145-A/2011 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät palkkaluokan muuttamiseen asianomaista alkuperäistä palkkaluokkaa välittömästi seuraavaan palkkaluokkaan julkishallinnon johtotehtävissä suoritettujen perättäisten palvelusvuosien johdosta (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 2/2004 (valtion keskushallinnon sekä alue- ja paikallishallinnon yksikköjen ja elinten johtohenkilöstöön sovellettavat henkilöstösäännöt) mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät julkista virkaa hoitavaa työntekijää koskevan kurinpitomenettelyn aloittamiseen; kyseiset tiedonannot julkaistaan, kun työntekijän olinpaikka ei ole tiedossa ja kun tarkoituksena on kehottaa työntekijää antamaan vastineensa ja panna kurinpidollinen seuraamus myöhemmin täytäntöön (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 35/2014 (julkisen sektorin työsuhteissa sovellettava yleislaki) mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, joka liittyvät elinten ja yksikköjen uudelleenjärjestelyyn lakkauttamalla, yhdistämällä tai organisaatiouudistuksen avulla (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 35/2014 (julkisen sektorin työsuhteissa sovellettava yleislaki) ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 200/2006 (yksikköjen lakkauttamista, yhdistämistä ja uudelleenjärjestelyä sekä henkilöstön vähentämistä koskevat yleiset säännöt) mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät julkishallinnon työpaikkaneuvostojen perussääntöjen julkaisemiseen (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 35/2014 (julkisen sektorin työsuhteissa sovellettava yleislaki) mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät aineettoman kulttuuriomaisuuden suojelujärjestelmään, mukaan lukien lainsäädännössä taatun suojan turvaaminen ja menettelyt (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 149/2015 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät kulttuuriperinnön suojeluun ja arvostamiseen (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 107/2001 mukaisesti) ja kulttuurisesti arvokkaan irtaimen omaisuuden luokittelu- ja luettelointijärjestelmään sekä irtaimen kulttuuriomaisuuden vientiin, lähettämiseen, tuontiin ja vastaanottoon (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 148/2015 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät kulttuurisesti arvokkaan irtaimen omaisuuden luokittelumenettelyyn sekä suojelualueiden järjestelmään ja yksityiskohtaiseen suojelusuunnitelmaan (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 309/2009 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät vesivarojen hyödyntämisjärjestelmään (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 226-A/2007 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät vesivarojen omistusoikeuteen ja julkisten vesialueiden rajaamisessa sovellettavaan menettelyyn (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 54/2005, muutettu Linkki avautuu uuteen ikkunaanlailla nro 78/2013 ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanlailla nro 34/2014, ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 353/2007 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät esi- ja perusopetuksen opetushenkilöstön palvelukseenottoon ja valintaan (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 83-A/2014 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät esi- ja perusopetusta tarjoavien julkisten oppilaitosten riippumattomuuteen, hallinnointiin ja johtamiseen (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 137/2012 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät velvollisuuteen järjestää julkinen kuuleminen sääntelyhankkeista ehdotusten ja kannanottojen keräämiseksi (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella nro 4/2015 hyväksytyn hallintomenettelyä koskevan lain mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät toimivallan siirtävän tai edelleen siirtävän elimen toimivallan siirtämistä tai edelleen siirtämistä toiselle elimelle koskeviin toimiin (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella nro 4/2015 hyväksytyn hallintomenettelyä koskevan lain mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät sähköenergian tuotannossa, siirrossa, muuntamisessa, jakelussa tai käytössä tarvittavien laitosten, verkkojen ja laitteistojen lisensointiin (30. heinäkuuta 1936 annetulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella nro 26852 hyväksytyn sähkölaitosten, -verkkojen ja -laitteistojen lisensointia koskevan asetuksen mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät Linkki avautuu uuteen ikkunaanyhteisöverolakiin ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanluonnollisten henkilöiden tuloverosta annettuun lakiin.
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät valtion keskushallinnon sekä alue- ja paikallishallinnon yksikköjen ja elinten ylimpään johtoon (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 2/2004 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät valtion välillisesti hallinnoimien julkisten laitosten hallitusten ylimpään johtoon (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 3/2004 (julkisia laitoksia koskeva puitelaki) mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät suoraan valtion alaisina toimivien hallintoyksikköjen järjestäytymiseen, rakenteeseen ja toimintaan (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 4/2004 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät äänioikeusrekisteriin merkittyjen äänioikeutettujen määrään (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 13/99 (äänioikeutettujen rekisteröintiä koskeva säännöstö) mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät valtion osittain tai kokonaan omistamiin yhtiöihin (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 133/2013 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät Portugalin alueella toimivien kotimaisten ja ulkomaisten säätiöiden tunnustamiseen ja lakkauttamiseen (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 24/2012 (säätiöitä koskeva puitelaki) mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät hallitusten jäsenten alaisten elinten kokoonpanoon ja järjestäytymiseen sekä niihin sovellettavaan säännöstöön (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 11/2012 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät pääministerin kanslian kokoonpanoon ja organisaatiorakenteeseen sekä siihen sovellettavaan säännöstöön (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 12/2012 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät asevoimien vakuutusrahastosta vakuutetulle myönnetyn etuuden perivän edunsaajan hyväksymiseen (26. huhtikuuta 1960 annetun Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 42945, muutettu 10. toukokuuta 1962 annetulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella nro 44331 ja 29. lokakuuta 1982 annetulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella nro 434-G/82, mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät julkisen sektorin eläkkeitä koskevaan asetukseen (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 498/72 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät yhtäläisten oikeuksien ja velvollisuuksien antamiseen Portugalissa asuville Brasilian kansalaisille (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 154/2003 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka koskevat kauppaan, verotukseen tai palkkoihin liittyvien toimien yhteydessä tai turvallisuuden, terveyden ja energiansäästön alalla sekä testipöydissä käytettyjen mittausmenetelmien ja -välineiden metrologista valvontaa (20. syyskuuta 1990 annetun Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 291/90 ja 9. lokakuuta 1990 annetun Linkki avautuu uuteen ikkunaanmääräyksen nro 962/90 mukaisesti).

3. (VIRALLISEN LEHDEN 2. OSASSA JULKAISTAVAT)

 • Tuomioistuinten viralliset tiedoksiannot hallinnollisista kysymyksistä, jotka liittyvät tuomioistuinten järjestäytymiseen ja hallintoon ja julkaistaan virallisen lehden 2. osassa.
 • Tuomioistuinten viralliset tiedoksiannot, jotka liittyvät hallinto- ja verotuomioistuimen kanteen yhteydessä asianosaisille (tai vastapuolille) osoitettuihin haasteisiin; ne julkaistaan virallisen lehden 2. osassa (hallintotuomioistuinten menettelysääntöä koskevan lain mukaisesti).
 • Tuomioistuinten viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät kilpailusääntöjen rikkomiseen ja julkaistaan virallisen lehden 2. osassa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 19/2012 (kilpailusäännöstö) mukaisesti).

4. (VIRALLISEN LEHDEN 1. OSASSA JULKAISTAVAT)

 • Tuomioistuinten viralliset tiedoksiannot, jotka liittyvät velvollisuuteen julkaista perustuslakituomioistuimen (Tribunal Constitucional) lausumat virallisen lehden 1. osassa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 28/82 (perustuslakituomioistuimen järjestäytyminen, toiminta ja menettelyt; konsolidoitu toisinto saatavana englanninkielisenä Linkki avautuu uuteen ikkunaantäällä) ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 43/2014 (oikeustoimien julkaiseminen, tunnistemerkinnät ja muoto) mukaisesti).

5. (VIRALLISEN LEHDEN 2. OSASSA JULKAISTAVAT)

 • Perustuslakituomioistuimen (Tribunal Constitucional) ja tilintarkastustuomioistuimen (Tribunal de Contas) päätökset, jotka on määrätty julkaistaviksi virallisen lehden 2. osassa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 28/82 (perustuslakituomioistuimen järjestäytyminen, toiminta ja menettelyt) ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 98/97 (tilintarkastustuomioistuimen järjestäytyminen ja menettelyt) mukaisesti).

6. (VIRALLISEN LEHDEN 1. OSASSA JULKAISTAVAT)

7. (VIRALLISEN LEHDEN 1. OSASSA JULKAISTAVAT)

 • Korkeimman hallinto-oikeuden (Supremo Tribunal Administrativo) sekä pohjoisen hallinnollisen keskustuomioistuimen (Tribunal Central Administrativo do Norte) ja eteläisen hallinnollisen keskustuomioistuimen (Tribunal Central Administrativo do Sul) ilmoitukset; ne on julkaistava virallisen lehden 1. osassa noudattaen Linkki avautuu uuteen ikkunaanhallintotuomioistuinten menettelysääntöjä koskevan lain 81 §:ssä säädettyä rinnakkaisuuden tai julkaisumuodon yhtäläisyyden periaatetta: asianosaisille (tai vastapuolille) osoitettu haaste on julkaistava virallisen lehden samassa osassa, jossa riitautettu oikeustoimi on julkaistu.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä, Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 83/2016 (jossa vahvistetaan yleinen oikeus tutustua maksutta viralliseen lehteen) mukaisesti.

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Käyttäjät voi tehdä vapaasti hakuja koko virallisen lehden (Linkki avautuu uuteen ikkunaanPortugalin virallinen lehti (Diário da República)) 1. ja 2. osassa julkaistusta sisällöstä. Käyttäjä voi valita kahdesta hakutoiminnosta:

 • Yleinen haku (Google-tyyppinen toiminto), jossa haettava teksti syötetään hakukenttään.
 • Tarkennettu haku käyttäjän valitsemien hakukriteerien avulla.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Virallisen lehden sähköinen versio tuli todistusvoimaiseksi 1. heinäkuuta 2006, ja sen kautta julkaistavien oikeustoimien julkaiseminen katsotaan päteväksi kaikkine oikeudellisine vaikutuksineen 11. marraskuuta 1998 annetun lain nro 74/98 (muutettu ja uudelleen julkaistu 11. heinäkuuta 2014 annetulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanlailla nro 43/2014) 1 §:n 5 momentin mukaisesti.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Kyllä voi. Käyttäjä voi tutustua Linkki avautuu uuteen ikkunaanvirallisen lehden sähköiseen sivuun ja tilata päivittäin ilmestyvän maksuttoman uutislehden. Tilaaminen tapahtuu valitsemalla hakukentistä oletusarvoiset julkaisut tai avainsanat ja näin käyttäjä saa hakukriteereitään vastaavat tiedot.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Viralliset ilmoitukset eivät ole saatavilla vapaasti avoimena datana. Toistaiseksi tarjolla ei ole rekisteriä, joka sisältäisi kaikki tiedot jäsennellyllä lomakkeella uudelleen käytettäväksi.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 31/10/2018