Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen - Portugali

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Julkaisun on oltava Diário da Repúblican Linkki avautuu uuteen ikkunaan(Diário da República) verkkosivuilla.

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Diário da República koostuu kahdesta sarjasta. Julkaistaan 1. sarjassa seuraavat tiedot:

 1. Perustuslailliset säädökset
 2. Kansainväliset yleissopimukset, presidentin asetukset, sidottavat instrumentin tallettamisilmoitukset, mukaan lukien ratifioimiskirjat, ja muut siihen liittyvät ilmoitukset;
 3. Lait, lait, asetukset ja asetukset;
 4. Tasavallan presidentin määräykset
 5. Parlamentin päätöslauselma
 6. Hallituksen edustajien asetukset Azorien ja Madeiran puheenjohtajien ja alueneuvostojen jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta;
 7. Tasavallan parlamentin työjärjestys, neuvoston ja autonomisten alueiden lakiasäätävän neuvoston työjärjestys;
 8. Perustuslakituomioistuimen päätökset ja julistukset, jotka laki on valittu julkaistavaksi Diário da Repúblican 1. sarjassa;
 9. Päätökset, joilla yhdenmukaistetaan korkeimman oikeuden ja tilintarkastustuomioistuimen oikeuskäytäntöä sekä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä, joissa laki antaa yleisen sitovan voiman;
 10. Tasavallan presidentin, tasavallan parlamentin, autonomisten alueiden lainsäädäntöelinten ja Euroopan parlamentin kansanäänestysten ja vaalien tulokset asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti;
 11. Tasavallan presidentin eroaminen;
 12. Hallituksen esitys hallituksen luottamuksesta ja sensuroinnista
 13. Tämän perustuslain 145 artiklan a alakohdassa tarkoitetut valtion neuvoston lausunnot sekä neuvoston kannat, jotka neuvosto julkistaa;
 14. Muut valtioneuvoston asetukset;
 15. Ministerineuvoston päätöslauselmat ja asetukset, jotka sisältävät yleisiä säännöksiä;
 16. Autonomisten alueiden lainsäädäntöasioiden ja alueellisten asetusten päätöslauselmat;
 17. Sellaisten muiden tuomioistuinten päätökset, joita ei ole mainittu kappaleissa, joiden osalta laki antaa yleisen sitovuuden;
 18. Julistukset, jotka koskevat tasavallan parlamentin jäsenten eroamista tai jäsenen toimikauden lakkaamista ja autonomisten alueiden lakiasäätävän elimen edustajantointa.

Rajoittamatta muiden säädösten soveltamista, jotka on julkaistu sarjassa sarjan 2, sarjassa julkaistaan seuraavat tiedot:

 1. Hallituksen jäsenten normatiiviset määräykset;
 2. Kunnallisvaalien tulokset;
 3. Valtion osastoja, joiden julkaiseminen virallisessa lehdessä ( Diário da República) on lain mukaan tehtävä, sekä varainsiirtoja koskevat ilmoitukset.

Diário da República —sarjan 2. sarjassa julkaistuissa säädöksissä jaetaan seuraavat tyypit: tuomio, sopimus, sopimus, sopimus, liitännäissopimus, lisenssi, note, tase, sopimus, päätös, välimiespäätös, lausunto, oikaisu, määräys, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, päätös, lausunto, lausunto, lausunto, päätös, asetus, arvopaperimarkkinoita käsittelevän komission asetus, jatkoasetus, mietintö, päätöslauselma ja tuomio sekä ilmoitus tarjouspyyntöilmoituksesta, irtisanomisilmoitus ja ilmoitus ilmoituksen korjaamisesta.

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Yksiköt, joiden tehtäväksi on annettu säädösten julkaiseminen virallisessa lehdessä ( Diário da República), ovat erityisesti tasavallan puheenjohtajuus, tasavallan edustajakokous, hallitus, lainsäädäntöasiat ja aluehallitukset Azorien ja Madeiran autonomisilla alueilla, suora ja välillinen julkishallinto, tuomioistuimet, yleinen syyttäjä, riippumattomat hallintoelimet sekä paikallisviranomaisten itsenäiset hallintoelimet ja elimet.

Onko virallisten ilmoitusten saatavuus ilmaista?

Kyllä. Diário da República on 16. joulukuuta 2006 annetun decreto-lei-säädöksen 83/2016 mukaisesti yleinen ja maksuton julkinen palvelu, ja se on yksinomaan toimitettu sähköisesti. Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 83/2016

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Yleinen ja ilmainen pääsy sisältää mahdollisuuden tulostaa, arkistoida, hakea ja vapaasti käyttää Diário da Repúblicassa 1. ja 2. sarjassa julkaistujen asiakirjojen sisältöä avoimissa sähköisissä muodoissa.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Diário da Repúblican sähköinen versio on 1. heinäkuuta 2006 lähtien ollut todistusvoimainen, ja sen avulla toteutetut toimet ovat voimassa kaikkiin oikeudellisiin tarkoituksiin 11. marraskuuta annetun lain N:o 74/98., sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Lisäksi heinäkuussa 2019 otettiin käyttöön Diário da República (Portugalin virallinen lehti), jonka toiminnot ovat lisääntyneet. tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi henkilökohtaisen profiilin luominen kullekin käyttäjälle ja sellaisen ilmoitusjärjestelmän käyttö, jolla on pääsy konsolidoituun lainsäädäntöön.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Kyllä molempiin. Toiseen kysymykseen liittyen käyttäjät voivat vastaanottaa Portugalin virallisen lehden (Diário da República) 1. ja 2. sarjan hakemistot sähköpostitse joko ennakkorekisteröinnin avulla tai RSS-syötteen avulla (Really Simple Syndication).

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Kyllä.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 26/08/2019