Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-pubblikazzjoni ta’ avviżi uffiċjali - Portugall

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


Fuq liema sit (i) web jiġu ppubblikati l-avviżi uffiċjali?

Il-pubblikazzjoni għandha tkun fuq is-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatad-Diário da República (Diário da República).

Liema avviżi huma ppubblikati?

Id-Diário da República fih żewġ sensiliet. Fl-1 serje, dawn li ġejjin għandhom jiġu ppubblikati:

 1. Il-liġijiet kostituzzjonali;
 2. Konvenzjonijiet internazzjonali, id-Digrieti Presidenzjali rispettivi, avviżi ta’ depożitu ta’ strument li għandu jkun marbut, inklużi dawk ta’ ratifika, u avviżi oħra relatati magħhom;
 3. Il-liġijiet, il-liġijiet, id-digrieti-liġijiet u d-digrieti leġiżlattivi;
 4. Digrieti tal-President tar-Repubblika;
 5. L-Assemblea tar-riżoluzzjonijiet tar-Repubblika;
 6. Digrieti tar-rappreżentanti tar-Repubblika ta’ ħatra u sensja tal-Presidenti u membri tal-gvernijiet reġjonali tal-Azores u Madeira;
 7. Ir-regoli ta’ Proċedura tal-Assemblea tar-Repubblika, tal-Kunsill tal-Istat u tal-Assemblej Leġiżlattivi tar-Reġjuni Awtonomi;
 8. Id-deċiżjonijiet u d-dikjarazzjonijiet tat-Tribunal Kostituzzjonali li l-liġi tkun għażlet għall-pubblikazzjoni fit-1 serje tad-Diário da República;
 9. Deċiżjonijiet biex tiġi standardizzata l-ġurisprudenza tal-Qorti Suprema tal-Ġustizzja u tal-Qorti ta’ l-Awdituri u d-deċiżjonijiet tal-Qorti Amministrattiva Suprema li lilhom il-liġi tipprovdi forza ġenerali li torbot;
 10. Ir-riżultati ta’ referenda u elezzjonijiet għall-President tar-Repubblika, l-Assemblea tar-Repubblika, l-Assembleji Leġislattivi tar-Reġjuni Awtonomi u l-Parlament Ewropew, skont il-leġiżlazzjoni rilevanti;
 11. Ir-riżenja tal-President tar-Repubblika;
 12. Mozzjonijiet għal rifjut mill-programm tal-Gvern ta’ fiduċja u ċensura;
 13. L-opinjonijiet tal-Kunsill ta’ l-Istat previsti fl-Artikolu 145(a) sa (e) tal-Kostituzzjoni u dawk li l-Kunsill għandu jippubblika;
 14. Digrieti oħra tal-Gvern;
 15. Ir-riżoluzzjonijiet u r-regolamenti tal-Kunsill tal-Ministri li fihom dispożizzjonijiet ġeneriċi;
 16. Ir-riżoluzzjonijiet tal-Assemblej Leġiżlattivi tar-Reġjuni Awtonomi u d-digrieti regolatorji reġjonali;
 17. Deċiżjonijiet ta’ qrati oħra mhux imsemmija fil-paragrafi li għalihom il-liġi tagħti saħħa ġenerali li torbot;
 18. Id-dikjarazzjonijiet dwar ir-riżenja jew it-telf tal-mandat tal-Membri tal-Assemblea tar-Repubblika u tal-Assemblej Leġiżlattivi tar-Reġjuni Awtonomi.

Mingħajr preġudizzju għall-atti l-oħra soġġetti għal obbligu ta’ pubblikazzjoni uffiċjali fis-serje 2, dawn li ġejjin huma ppubblikati fis-serje:

 1. Ordnijiet normattivi minn membri tal-Gvern;
 2. Ir-riżultati tal-elezzjonijiet għall-korpi tal-awtoritajiet lokali;
 3. Id-dipartimenti tal-Istat li l-pubblikazzjoni tagħhom fid— Diário da República huma meħtieġa bil-liġi u d-dikjarazzjonijiet ta’ trasferimenti ta’ fondi.

Atti ppubblikati fit-2 serje tad-Diário da República jqassmu t-tipi li ġejjin: ġudizzju, ftehim, ftehim, ftehim, ftehim ta’ sħubija, liċenzja, avviż, avviż, avviż, avviż tal-Banco de Portugal, bilanċ ta’ prova, karta tal-bilanċ, kuntratt, deċiżjoni, deċiżjoni ta’ arbitraġġ, dikjarazzjoni, dikjarazzjoni ta’ rettifika, deliberazzjoni, ordni, deċiżjoni, deċiżjoni, dikjarazzjoni uffiċjali, standard regolatorju ta’ l-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-Fondi tal-Pensjonijiet, opinjoni, rapport, deċiżjoni, regolament, regolament tal-Kummissjoni tas-Suq tat-Titoli, ir-regolament ta’ estensjoni, rapport, riżoluzzjoni u sentenza, kif ukoll avviż ta’ stedina għall-offerti, avviż ta’ proċedura, avviż ta’ estensjoni u avviż ta’ rettifika ta’ l-avviż.

Minn liema organizzazzjoni (jiet) jiġu ppubblikati l-avviżi uffiċjali?

L-entitajiet fdati jew interessati legalment fil-pubblikazzjoni tal-atti fid-Diário da República huma, b’mod partikolari, il-Presidenza tar-Repubblika, l-Assemblea tar-Repubblika, il-Gvern, l-Assembleji Leġislattivi u l-Gvernijiet Reġjonali tar-Reġjuni Awtonomi tal-Azores u Madeira, l-amministrazzjoni pubblika diretta u indiretta, il-qrati, il-prosekutur pubbliku, il-korpi amministrattivi indipendenti u l-amministrazzjoni u l-korpi awtonomi tal-awtoritajiet lokali.

L-aċċess għall-avviżi uffiċjali hu bla ħlas?

Iva. Skont id-Digriet-Liġi Nru 83/2016 tat-16 ta’ Diċembru 2006, id-Diário da República huwa servizz pubbliku li huwa universali u mingħajr ħlas u huwa editjat esklużivament b’mezzi elettroniċi. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-digriet Liġi Nru 83/2016

X’tipi ta’ tfittxijiet jistgħu jsiru?

Aċċess universali u liberu jinkludi l-possibbiltà ta’ stampar, fajling, tiftix u aċċess liberu għall-kontenut tal-atti ppubblikati fis-1 u s-2 serje tad-Diário da República, f’formati elettroniċi miftuħa.

Minn liema data se jkunu disponibbli l-avviżi uffiċjali fil-format elettroniku?

Mill-1 ta’ Lulju 2006, l-edizzjoni elettronika tad-Diário da República hija awtentika u l-pubblikazzjoni tal-atti mwettqa permezz tiegħu hija valida għall-finijiet legali kollha, konformement mal-Artikolu 1(5) tal-Liġi Nru 74/98., tal-11 ta’ Novembru, kif emendata.

Barra minn hekk, id-Diário da República (il-Gazzetta Uffiċjali Portugiża) tnieda f’Lulju 2019 b’aktar funzjonalitajiet, bħall-ħolqien ta’ profil personalizzat għal kull utent u l-użu ta’ sistema ta’ notifiki b’aċċess għal leġiżlazzjoni kkonsolidata.

It-tfittxijiet jistgħu jiġu ssejvjati u jistgħu jintbagħtu notifiki meta jintlaħqu l-kriterji?

Iva għat-tnejn. B’mod partikolari, fir-rigward tat-tieni domanda, l-utenti jistgħu jirċievu l-indiċi tat-1 u l-2 serje tad-Diário da República permezz ta’ posta elettronika, jew permezz ta’ reġistrazzjoni minn qabel jew permezz ta’ abbonament bl-RSS (Really Simple Syndication).

L-avviżi uffiċjali huma disponibbli bla ħlas bħala data miftuħa? Jekk dan hu l-każ, fejn jistgħu jinstabu r-repożitorju u/jew l-informazzjoni?

Iva.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 26/08/2019