Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uverejňovanie úradných oznámení - Portugalsko

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Uverejnenie sa uskutoční na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneDiário da República (Diário da República).

Aké typy oznámení sa uverejňujú?

Diário da República pozostáva z dvoch sérií. V 1. sérii sa uverejnia:

 1. Ústavné zákony;
 2. Medzinárodné dohovory, príslušné prezidentské dekréty, oznámenia o uložení nástroja, ktoré má byť viazané, vrátane dokumentov o ratifikácii a ostatné s tým súvisiace oznámenia;
 3. Zákony, zákony, zákonné nariadenia a legislatívne dekréty;
 4. Dekrétom prezidenta republiky;
 5. Uznesenia zhromaždenia republiky;
 6. Výnosy zo zákona o vymenovaní a odvolaní predsedu a členov regionálnej vlády Azorských ostrovov a ostrova Madeira;
 7. Rokovací poriadok Republikového zhromaždenia, Štátna rada a zákonodarné zhromaždenia autonómnych regiónov;
 8. Rozhodnutia a vyhlásenia ústavného súdu o tom, že zákon sa rozhodol uverejniť v 1. sérii Diário da República;
 9. Rozhodnutia o štandardizácii judikatúry Najvyššieho súdu a Dvora audítorov a rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu, na ktoré zákon poskytuje všeobecnú záväznosť;
 10. Výsledky referend a volieb za prezidenta republiky, Zhromaždenia republiky, legislatívnych zhromaždení autonómnych regiónov a Európskeho parlamentu v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
 11. Odstúpenie prezidenta republiky;
 12. Návrhy na vyradenie z programu vlády o dôvere a cenzúre;
 13. Stanoviská Štátnej rady uvedené v článku 145 písm. a) až e) ústavy a stanoviská, ktoré zverejní Rada;
 14. Iné vládne dekréty;
 15. Uznesenia a nariadenia Rady ministrov obsahujúce všeobecné ustanovenia;
 16. Uznesenia legislatívnych zhromaždení autonómnych regiónov a regionálnych regulačných vyhlášok;
 17. Rozhodnutia iných súdov neuvedených v odsekoch, na ktoré zákon priznáva všeobecnú záväznosť;
 18. Vyhlásenia o odstúpení alebo strate mandátu poslancov Zhromaždenia republiky a legislatívnych zhromaždení autonómnych regiónov.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné akty podliehajúce povinnosti úradného uverejnenia v sérii 2, sa v sérii uverejňujú:

 1. Normatívne uznesenia členov vlády;
 2. Výsledky volieb do orgánov miestnych orgánov;
 3. Štátne orgány, ktorých uverejnenie v Diário da República sa vyžaduje podľa zákona a vyhlásenie o prevodoch finančných prostriedkov.

Akty uverejnené v 2. sérii Diário da República rozdeľujú tieto typy: rozsudok, dohoda, dohoda, dohoda, dohoda o členstve, licencia, oznámenie, oznámenie, oznámenie o Banco de Portugal, súvaha, súvaha, zmluva, rozhodnutie, arbitrážne rozhodnutie, vyhlásenie, vyhlásenie o oprave, prerokúvanie, poradie, rozhodnutie, rozhodnutie, úradné vyhlásenie, regulačná norma orgánu dohľadu nad cennými papiermi a dôchodkových fondov, stanovisko, správa, rozhodnutie, nariadenie, nariadenie Komisie pre trh s cennými papiermi, nariadenie o rozšírení, správa, uznesenie a rozsudok, ako aj oznámenie o výzve na predloženie ponuky, oznámenie o konaní, predĺženie a oznámenie o oprave oznámenia.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Subjektmi, ktoré sú právne poverené alebo ktoré majú záujem o uverejnenie aktov v Diário da República, sú najmä predsedníctvo republiky, zhromaždenie republiky, vláda, legislatívne zhromaždenia a regionálne vlády autonómnych regiónov Azory a Madeira, priama a nepriama verejná správa, súdy, prokurátor, nezávislé správne orgány a autonómna správa a orgány miestnych orgánov.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno. Podľa zákonného dekrétu č. 83/2016 z 16. decembra 2006 Diário da República je verejnou službou, ktorá je univerzálna a bezplatná a je upravená výlučne elektronickými prostriedkami. Odkaz sa zobrazí v novom okneZákonná vyhláška č. 83/2016

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Univerzálny a bezplatný prístup zahŕňa možnosť tlače, podania, vyhľadávania a voľného prístupu k obsahu aktov uverejnených v 1. a 2. sérii Diário da República, v otvorených elektronických formátoch.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Od 1. júla 2006 je elektronické vydanie Diário da República autentické a uverejnenie aktov, ktoré sa na ňom vykonávajú, je platné na všetky právne účely v súlade s článkom 1 ods. 5 zákona č. 74/98. z 11. novembra, v znení zmien a doplnení.

Okrem toho sa v júli 2019 spustil Diário da República (Úradný vestník Portugalska) so zvýšenými funkciami, ako napríklad vytvorenie individuálneho profilu pre každého používateľa a používanie systému oznámení s prístupom ku konsolidovaným právnym predpisom.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Áno. Konkrétne, pokiaľ ide o druhú otázku, používatelia môžu získať indexy z 1. a 2. série Diário da República prostredníctvom elektronickej pošty buď prostredníctvom predchádzajúcej registrácie, alebo prostredníctvom predplatného prostredníctvom RSS (Really Simple Syndikation).

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Áno.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019