Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hivatalos közlemények közzététele - Portugália

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.


A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?

A hivatalos közleményeket a portugál hivatalos közlöny honlapján A link új ablakot nyit meg(Diário da República Eletrónico) teszik közzé.

Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?

A Diário da Repúblicában a hivatalos közlemények hét típusát teszik közzé:

1. A HIVATALOS KÖZLÖNY 1. SOROZATÁBAN KÖZZÉTETT HIVATALOS KORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK

2. A HIVATALOS KÖZLÖNY 2. SOROZATÁBAN KÖZZÉTETT HIVATALOS KORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK

3. A HIVATALOS KÖZLÖNY 2. SOROZATÁBAN KÖZZÉTETT HIVATALOS BÍRÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK

4. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGNAK A HIVATALOS KÖZLÖNY 1. SOROZATÁBAN KÖZZÉTETT KÖZLEMÉNYEI

5. A HIVATALOS KÖZLÖNY 2. SOROZATÁBAN KÖZZÉTETT, AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ÉS A SZÁMVEVŐSZÉK ÁLTAL HOZOTT ÍTÉLETEK

 • A link új ablakot nyit meg28/82. sz. törvény (az alkotmánybíróság szervezeti felépítése, működése és eljárása; az egységes szerkezetbe foglalt változat angol nyelven A link új ablakot nyit megitt érhető el)
 • A link új ablakot nyit meg98/97. sz. törvény (a Számvevőszék szervezeti felépítése és eljárása)

6. A HIVATALOS KÖZLÖNY 1. SOROZATÁBAN KÖZZÉTETT, AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG, A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG, A LEGFELSŐBB KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁG ÉS A SZÁMVEVŐSZÉK ÁLTAL HOZOTT ÍTÉLETEK

7. A LEGFELSŐBB KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁG, AZ ÉSZAKI KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁG ÉS A DÉLI KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁG KÖZLEMÉNYEI (A HIVATALOS KÖZLÖNY 1. SOROZATÁBAN KÖZZÉTÉVE)

Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?

A hivatalos kormányzati és bírósági közleményeket a közigazgatási szervezetek alábbiakban felsorolt hét típusa szerint teszik közzé:

1. (A HIVATALOS KÖZLÖNY 1. SOROZATÁBAN KÖZZÉTÉVE):

A Külügyminisztérium által kibocsátott és a nemzetközi megállapodásokkal és egyezményekkel kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények a Portugál Köztársaság Alkotmánya 119. cikke (1) bekezdése b) pontjának utolsó szakasza, valamint a A link új ablakot nyit meg43/2014. sz. törvény 3. cikke (2) bekezdése b) pontjának utolsó szakasza és 8. cikkének (1) bekezdése alapján.

2. (A HIVATALOS KÖZLÖNY 2. SOROZATÁBAN KÖZZÉTÉVE)

 • A Hivatalos Közlöny 2. sorozatában közzétett és közigazgatási eljárással kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények a A link új ablakot nyit meg35/2014. sz. törvény (általános törvény a közszférában való foglalkoztatásról) és a A link új ablakot nyit meg145-A/2011. sz. miniszteri végrehajtási rendelet alapján.
 • A besorolás szerinti díjazás fizetési fokozatra – amely a közigazgatás irányítási feladatainak folyamatos ellátása révén a vonatkozó eredeti kategóriát azonnal felülírja – történő változásával kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg2/2004. sz. törvény (a központi, regionális és helyi közigazgatási szolgálatok és szervek vezetőire irányadó alapszabályról szóló törvény) alapján.
 • Ismeretlen helyen tartózkodó közigazgatási alkalmazottal szemben indított fegyelmi eljárással kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények az érintett személy védekezésének előterjesztése és a fegyelmi büntetés ezt követő kiszabása érdekében, a A link új ablakot nyit meg35/2014. sz. törvény (általános törvény a közszférában való foglalkoztatásról) alapján.
 • Szervek vagy szolgálatok megszüntetés, egyesülés vagy szerkezetátalakítás útján történő átszervezésével kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg35/2014. sz. törvény (általános törvény a közszférában való foglalkoztatásról) és a A link új ablakot nyit meg200/2006. sz. törvényerejű rendelet (a közszolgálatok megszüntetésére, összevonására és átszervezésére, valamint a személyzeti ügyek észszerűsítésére szolgáló általános rendszer) alapján.
 • A közigazgatási alkalmazottak munkabizottságai alapszabályának közzétételével kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg35/2014. sz. törvény (általános törvény a közszférában való foglalkoztatásról) alapján.
 • Az immateriális kulturális örökség védelmére szolgáló rendszerrel, ideértve a védelmi intézkedésekkel és a jogvédelmet biztosító eljárásokkal, kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg149/2015. sz. törvényerejű rendelet alapján.
 • A kulturális örökség védelmével és népszerűsítésével kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények (a A link új ablakot nyit meg107/2001. sz. törvény alapján) és a kulturális értékkel bíró ingóságok osztályozási és nyilvántartási rendszerével, valamint a tárgyi kulturális javak kivitelére, szállítására, behozatalára és elfogadására vonatkozó szabályokkal kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények (a A link új ablakot nyit meg148/2015. sz. törvényerejű rendelet alapján).
 • A kulturális értékkel bíró ingatlanok osztályozására szolgáló eljárással, valamint a védett területekre vonatkozó rendszerrel és a részletes védelmi tervvel kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg309/2009. sz. törvényerejű rendelet alapján.
 • A vízkészletek hasznosítási rendszerével kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg226-A/2007. sz. törvényerejű rendelet alapján.
 • A vízkészletek tulajdonjogával és az állami vízkészletek körülhatárolására szolgáló eljárással kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg78/2013. sz. törvény, a A link új ablakot nyit meg34/2014. sz. törvény és a A link új ablakot nyit meg353/2007. sz. törvényerejű rendelet által módosított A link új ablakot nyit meg54/2005. sz. törvény alapján.
 • Az óvodai, valamint az alap- és középfokú tanári személyzet kiválasztásával és felvételével kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg83-A/2014. sz. törvényerejű rendelet alapján.
 • Az óvodai, alap- és középfokú oktatás autonómiájával, igazgatásával és működtetésével kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg137/2012. sz. törvényerejű rendelet alapján.
 • A jogszabálytervezetek nyilvános konzultációjára, ennek keretében javaslatok és észrevételek gyűjtésére vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg4/2015. sz. törvényerejű rendelettel elfogadott közigazgatási eljárásról szóló törvénykönyv alapján.
 • Valamely hatáskör az átruházó vagy továbbruházó szerv által az átruházás vagy továbbruházás címzettjének minősülő szerv részére történő átruházása vagy továbbruházása iránti aktusokkal kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg4/2015. sz. törvényerejű rendelettel elfogadott közigazgatási eljárásról szóló törvénykönyvvel összhangban.
 • Az elektromos berendezéseknek az elektromos energia előállítása, szállítása, átalakítása, szétosztása vagy használata iránti engedélyezésével kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, az 1936. július 30-i A link új ablakot nyit meg26852. sz. törvényerejű rendelet által elfogadott, az elektromos berendezések engedélyezésére vonatkozó szabályozás alapján.
 • A A link új ablakot nyit megtársasági jövedelemadóról szóló törvénnyel (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) és a A link új ablakot nyit megszemélyi jövedelemadóról szóló törvénnyel (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények.
 • A központi, regionális és helyi közigazgatási szolgálatok és szervek felsővezetésével kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg2/2004. sz. törvény alapján.
 • A közvetett közigazgatás közintézményei igazgatótanácsának felsővezetésével kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg3/2004. sz. törvény (a közintézményekre vonatkozó kerettörvény) alapján.
 • A közvetlen közigazgatás szervezeti és szerkezeti felépítésével és működésével kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg4/2004. sz törvény alapján.
 • A választói névjegyzékbe bejegyzett szavazók számával kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg13/99. sz. törvény (a választói névjegyzékre vonatkozó jogi szabályozás) alapján.
 • Az állami üzleti szektorral kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg133/2013. sz. törvényerejű rendelet alapján.
 • A portugál alapítványok és a tevékenységüket nemzeti területen folytató külföldi alapítványok elismerésével és megszüntetésével kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg24/2012. sz. törvény (Alapítványokra vonatkozó kerettörvény) alapján.
 • A kormányzati tisztviselői intézményekre irányadó, az összetételüket, szervezetüket és a jogi kereteiket megállapító szabályozással kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg11/2012. sz. törvényerejű rendelet alapján.
 • A Miniszterelnöki Hivatal összetételével, szervezeti felépítésével és jogi keretével kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg12/2012. sz. törvényerejű rendelet alapján.
 • A fegyveres erők nyugdíjalapjának tagjai által örökösöknek nyújtott támogatások engedélyezésével kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, az 1962. május 10-i A link új ablakot nyit meg44301. sz. törvényerejű rendelet és az 1982. október 29-i A link új ablakot nyit meg434-G/82. sz. törvényerejű rendelet által módosított A link új ablakot nyit meg1960. április 26-i 42945. sz. törvényerejű rendelet alapján.
 • Az államreformról szóló alapokmánnyal kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg498/72. sz. törvényerejű rendelet alapján.
 • A Portugáliában tartózkodó brazil állampolgároknak biztosított egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, a A link új ablakot nyit meg154/2003. sz. törvényerejű rendelet alapján.
 • A kereskedelmi, költségvetési vagy bérezéssel kapcsolatos műveletek által érintett, illetve az egészségügy, biztonság vagy energiatakarékosság területén használt mérési eszközök és módszerek, valamint próbapadok metrológiai ellenőrzésével kapcsolatos hivatalos kormányzati közlemények, az 1990. szeptember 20-i A link új ablakot nyit meg291/90. sz. törvényerejű rendelet és az 1990. október 9-i A link új ablakot nyit meg962/90. sz. miniszteri végrehajtási rendelet alapján.

3. (A HIVATALOS KÖZLÖNY 2. SOROZATÁBAN KÖZZÉTÉVE)

 • A bíróságok szervezetével és működtetésével kapcsolatos igazgatási kérdésekre vonatkozó, a Hivatalos Közlöny 2. sorozatában közzétett hivatalos bírósági közlemények.
 • A felperes által indított eljárásban a közigazgatási és adóügyi bíróság (tribunal administrativo e fiscal) által az érdekelt feleknek (vagy az érdekelt felekkel szemben) kibocsátott idézésekkel kapcsolatos, a Hivatalos Közlöny 2. sorozatában közzétett hivatalos bírósági közlemények, a közigazgatási bíróságok perrendtartásával összhangban.
 • A versenyjogi szabályok megsértésével kapcsolatos, a Hivatalos Közlöny 2. sorozatában közzétett hivatalos bírósági közlemények, a A link új ablakot nyit meg19/2012. sz. törvény (versenyjogi keretszabályozás) alapján.

4. (A HIVATALOS KÖZLÖNY 1. SOROZATÁBAN KÖZZÉTÉVE)

 • Az alkotmánybírósági nyilatkozatoknak a Hivatalos Közlöny 1. sorozatában való közzétételére vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos hivatalos bírósági közlemények, a A link új ablakot nyit meg28/82. sz. törvény (az alkotmánybíróság szervezeti felépítése, működése és eljárása; az egységes szerkezetbe foglalt változat angol nyelven A link új ablakot nyit megittérhető el) és a A link új ablakot nyit meg43/2014. sz. törvény (jogi aktusok közzététele, azonosítása és formája) alapján.

5. (A HIVATALOS KÖZLÖNY 2. SOROZATÁBAN KÖZZÉTÉVE)

 • Az alkotmánybíróság és a számvevőszék határozatai, amelyek közzétételét a Hivatalos Közlöny 2. sorozatában jogszabály írja elő, a A link új ablakot nyit meg28/82. sz. törvény (az alkotmánybíróság szervezeti felépítése, működése és eljárása) és a A link új ablakot nyit meg98/97. sz. törvény (a számvevőszék szervezeti felépítése és eljárása) alapján.

6. (A HIVATALOS KÖZLÖNY 1. SOROZATÁBAN KÖZZÉTÉVE)

7. (A HIVATALOS KÖZLÖNY 1. SOROZATÁBAN KÖZZÉTÉVE)

 • A legfelsőbb közigazgatáaacute;si bíróság, az északi központi közigazgatási bíróság és a déli központi közigazgatási bíróság közleményei, amelyeket a Hivatalos Közlöny 1. sorozatában közzé kell tenni a A link új ablakot nyit megközigazgatási bíróságok perrendtartásának 81. cikkében meghatározott, párhuzamos vagy azonos közzététel elve alapján: az érdekelt felek (vagy érdekelt ellenérdekű felek) idézésére szolgáló aktust a Hivatalos Közlönynek ugyanabban a sorozatában kell közzétenni, mint amelyben a vitatott aktust közzétették.

Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?

Igen. A A link új ablakot nyit meg83/2016. sz. törvényerejű rendelet (a Diário da Repúblicához való egyetemes ingyenes hozzáférést biztosító közszolgáltatás elfogadásáról) 1. és 3. cikke alapján.

Milyen típusú keresések végezhetők?

A felhasználók a A link új ablakot nyit megDiário da República 1. és 2. sorozatában közzétett összes tartalomban szabadon kutathatnak. A felhasználók két keresési feltételt tudnak használni:

 • Általános keresés (pl. Google), a szövegnek a keresőmezőbe való begépelésével;
 • Részletes keresés, a felhasználó által kiválasztott keresőmezők használatával.

Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?

2006. július 1-től a Diário da República elektronikus kiadása hitelesnek minősül, és az abban közzétett aktusok mindenféle jogi szempontból érvényesnek tekintendők a (2014. július 11-i A link új ablakot nyit meg43/2014. sz. törvény által módosított és újból kihirdetett) 1998. november 11-i 74/98. sz. törvény 1. cikkének (5) bekezdése alapján.

Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?

Igen. A felhasználók A link új ablakot nyit mega hivatalos közlöny honlapjához ingyen hozzáférhetnek és ingyen feliratkozhatnak napi hírlevélre, ennek során a keresőmezőkben az előre meghatározott kulcsszavak és kiadványok közül tudják kiválasztani, hogy milyen, a szempontjaiknak megfelelő tájékoztatásban kívánnak részesülni.

A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai információk hol találhatók?

A hivatalos közlemények nem érhetők el nyílt hozzáférésű adatként, mivel még nem került kialakításra olyan adattár, amelyben az összes információ rendszerezett formában további felhasználásra elérhető.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 31/10/2018