Ametlike teadaannete avaldamine - Portugal

Visszaállít

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Millisel veebisaidil (millistel veebisaitidel) avaldatakse ametlikke teadaandeid?

Väljaanne avaldatakse Diário da Lingil klikates avaneb uus akenRepública (Diário da República) veebisaidil.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Diário da República koosneb kahest seeriast. Seeria kohta avaldatakse järgmised andmed:

 1. Põhiseadused;
 2. Rahvusvahelised konventsioonid, vastavad presidendi dekreedid, teated siduva juriidilise dokumendi hoiuleandmise kohta, sealhulgas ratifitseerimiskirjad, ja muud sellega seotud teated;
 3. Seadused, seadused, dekreet-seadused ja seadusandlikud dekreedid;
 4. Vabariigi Presidendi dekreedid;
 5. Vabariigi Assamblee resolutsioonid;
 6. Assooride ja Madeira piirkondlike omavalitsuste presidentide ja liikmete ametisse nimetamise ja ametist vabastamise Vabariigi esindajate dekreedid;
 7. Vabariigi Assamblee, Riiginõukogu ja autonoomsete piirkondade seadusandlike kogude kodukorda;
 8. Konstitutsioonikohtu otsused ja deklaratsioonid, mille seadus on valinud avaldamiseks Diário da República 1. seerias;
 9. Ülemkohtu ja kontrollikoja kohtupraktika standardimise otsused ning kõrgema halduskohtu otsused, millele seadus annab üldise siduva jõu;
 10. Vabariigi Presidendi, Vabariigi Assamblee, Autonoomsete Piirkondade Seadusandlike Assamblee ja Euroopa Parlamendi referendumite ja valimiste tulemused kooskõlas asjakohaste õigusaktidega;
 11. Vabariigi Presidendi tagasiastumine;
 12. Valitsuse usaldus- ja tsensuuriprogrammi tagasilükkamise ettepanekud;
 13. Riiginõukogu arvamused, mis on sätestatud põhiseaduse artikli 145 punktides a-e, ja arvamused, mille nõukogu avalikustab;
 14. Muud valitsuse dekreedid;
 15. Ministrite nõukogu resolutsioonid ja määrused, mis sisaldavad üldsätteid;
 16. Autonoomsete piirkondade seadusandlike assambleede resolutsioonid ja piirkondlikud reguleerivad dekreedid;
 17. Teiste kohtute otsused, mida ei ole nimetatud lõigetes, millele seadus annab üldise siduva jõu;
 18. Avaldused Vabariigi Assamblee ja autonoomsete piirkondade seadusandlike kogude liikmete tagasiastumise või volituste lõppemise kohta.

Ilma et see piiraks muude sarja 2 ametliku avaldamise kohustuse alla kuuluvate õigusaktide kohaldamist, avaldatakse sarjas järgmised dokumendid:

 1. Valitsuse liikmete normatiivsed korraldused;
 2. Kohalike omavalitsuste valimiste tulemused;
 3. Riiklikud osakonnad, mille avaldamine Diário da Repúblicas on seadusega ja rahaülekannete deklaratsioonidega ette nähtud.

Diário da República 2. seerias avaldatud õigusaktid jagunevad järgmistesse liikidesse: kohtuotsus, kokkulepe, leping, liikmeleping, litsents, teatis, teatis, Banco de Portugal’i teade, proovibilanss, leping, otsus, vahekohtu otsus, avaldus, parandusavaldus, arutelu, korraldus, otsus, ametlik avaldus, väärtpaberi- ja pensionifondide järelevalveasutuse regulatiivne standard, arvamus, aruanne, otsus, määrus, väärtpaberituru komisjoni määrus, pikendamismäärus, aruanne, resolutsioon ja otsus, samuti teadaanne pakkumismenetluse algatamise ja selle pikendamise kohta, teade.

Milliselt organisatsioonilt (millistelt organisatsioonidelt) teadaanded avaldatakse?

Üksused, kellele on Diário da Repúblicas õigusaktide avaldamine õiguslikult usaldatud või kes on sellest huvitatud, on eelkõige vabariigi president, Vabariigi Kogu, valitsus, Assooride ja Madeira autonoomsete piirkondade seadusandlikud kogud ja piirkondlikud omavalitsused, otsene ja kaudne avalik haldus, kohtud, prokurör, sõltumatud haldusasutused ning kohalike omavalitsuste autonoomsed asutused ja organid.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah. 16. detsembri 2006. aasta dekreetseaduse nr 83/2016 kohaselt on Diário da República avalik teenus, mis on universaalne ja tasuta ning mida toimetatakse üksnes elektrooniliselt. Lingil klikates avaneb uus akenDekreet-seadus nr 83/2016

Mis liiki otsinguid saab teha?

Üldine ja vaba juurdepääs hõlmab võimalust trükkida, arhiveerida ja otsida Diário da República 1. ja 2. seerias avaldatud aktide sisu ning saada sellele tasuta juurdepääs avatud elektroonilises vormingus.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Alates 1. juulist 2006 on Diário da República elektrooniline versioon autentne ja selle alusel avaldatud dokumendid kehtivad vastavalt 11. novembri seaduse nr 74/98 (muudetud redaktsioonis) artikli 1 lõikele 5 kõikidel õiguslikel eesmärkidel.

Lisaks käivitati 2019. aasta juulis Diário da República (Portugali ametlik väljaanne) suurema funktsionaalsusega, näiteks igale kasutajale personaalse profiili loomine ja teadete süsteemi kasutamine, mis võimaldab juurdepääsu konsolideeritud õigusaktidele.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate väljaannete kohta teateid?

Jah mõlemale. Eelkõige võivad kasutajad seoses teise küsimusega saada Portugali Diário da República 1. ja 2. seeria indekseid elektronposti teel kas eelneva registreerimise või RSS-i tellimuse (Really Simple Syndication) kaudu.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Jah.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 08/11/2019