Objava uradnih obvestil - Portugalska

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Objava je na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuDiário da República (Diário da República).

Katere vrste obvestil se objavljajo?

Diário da República obsega dve seriji. V 1. seriji se objavi naslednje:

 1. Ustavni zakoni;
 2. Mednarodne konvencije, zadevni predsedniški odloki, obvestila o deponiranju listine, ki jo je treba upoštevati, vključno z obvestili o ratifikaciji, in druga z njimi povezana obvestila;
 3. Zakone, zakone, uredbe z zakonsko močjo in zakonodajne odloke;
 4. Odloki predsednika republike;
 5. Sestavo resolucij republike;
 6. Odloki predstavnikov republike o imenovanju in razrešitvi predsednikov ter članov regionalnih vlad Azorov in Madeire;
 7. Poslovnik skupščine Republike, državnega sveta in zakonodajnih skupščin avtonomnih regij;
 8. Sklepe in izjave ustavnega sodišča, da se je zakon izbral za objavo v 1. vrsti Diário da República;
 9. Sklepov o standardizaciji sodne prakse vrhovnega sodišča in Računskega sodišča ter odločitev vrhovnega upravnega sodišča, za katere zakon določa splošno zavezujočo moč;
 10. Rezultate referendumov in volitev za predsednika republike, skupščino republike, zakonodajne skupščine avtonomnih regij in Evropski parlament v skladu z ustrezno zakonodajo;
 11. Odstop predsednika republike;
 12. Predlogi zavrnitve vladnega programa zaupanja in cenzure;
 13. Mnenja državnega sveta iz člena 145(a) do (e) Ustave in mnenja Sveta;
 14. Drugi odloki;
 15. Resolucije in uredbe Sveta ministrov, ki vsebujejo splošne določbe;
 16. Resolucije zakonodajnih skupščin avtonomnih regij in regionalni regulativni odloki;
 17. Odločbe drugih sodišč, ki niso navedena v odstavkih, za katere zakon podeljuje splošno zavezujočo veljavo;
 18. Izjave o odstopu ali prenehanju mandata članov Skupščine republike in zakonodajnih skupščin avtonomnih regij.

Brez poseganja v druge akte, za katere velja obveznost uradne objave iz serije 2, se v seriji:

 1. Normativni nalogi članov vlade;
 2. Izidi volitev za organe lokalnih skupnosti;
 3. Državni oddelki, katerih objava v Diário da República je zakonsko predpisana, in izjave o prenosu sredstev.

Akti, objavljeni v 2. vrsti Diário da República, razdeljujejo naslednje vrste: sodba, sporazum, sporazum, sporazum, sporazum, licenca, obvestilo, obvestilo, obvestilo, obvestilo o Banco de Portugal, bilanca stanja, bilanca, pogodba, sklep, odločba, odločba, izjava, izjava o popravku, posvetovanje, sklep, odločba, odločba, uradna izjava, regulativni standard nadzornega organa za vrednostne papirje in pokojninski sklad, mnenje, poročilo, sklep, uredba, uredba komisije za trg vrednostnih papirjev, uredba o podaljšanju, poročilo, resolucija in sodba, pa tudi obvestilo o javnem razpisu, obvestilo o postopku, obvestilo o podaljšanju roka in obvestilo o popravku.

Katere organizacije objavljajo obvestila?

Subjekti, ki so bili pravno zaupani ali zainteresirani za objavo aktov v Diário da República, so zlasti predsedstvo republike, skupščina republike, vlada, zakonodajne skupščine in regionalne vlade avtonomnih regij Azori in Madeira, neposredna in posredna javna uprava, sodišča, državni tožilec, neodvisni upravni organi ter avtonomna uprava in organi lokalnih oblasti.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Seveda. V skladu z uredbo-zakonom št. 83/2016 z dne 16. decembra 2006 je Diário da República javna služba, ki je univerzalna in brezplačna ter je izključno urejena z elektronskimi sredstvi. Povezava se odpre v novem oknuUredba-zakon št. 83/2016

Katere vrste iskanj so na voljo?

Univerzalni in brezplačni dostop vključuje možnost tiskanja, evidentiranja, iskanja in prostega dostopa do vsebine aktov, objavljenih v 1. in 2. seriji Diário da República, v odprtih elektronskih formatih.

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

Elektronska izdaja Diário da República je od 1. julija 2006 verodostojna in objava dejanj, izvedenih z njo, velja za vse pravne namene v skladu s členom 1(5) zakona št. 74/98. z dne 11. novembra, kakor je bil spremenjen.

Poleg tega je bil julija 2019 uveden Diário da República z izboljšanimi funkcijami, kot so oblikovanje prilagojenega profila za vsakega uporabnika in uporaba sistema uradnih obvestil z dostopom do prečiščene zakonodaje.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Da, oboje. V zvezi z drugim vprašanjem lahko uporabniki prejmejo indekse 1. in 2. serije portugalskega Diário da República z elektronsko pošto bodisi s predhodno registracijo bodisi z naročnino na RSS (Really Simple Syndication).

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če da, kje je mogoče najti register in/ali tehnične informacije?

Seveda.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 08/11/2019