Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Objava uradnih obvestil - Portugalska

Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.


Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Objavljena so na spletišču portugalskega uradnega lista Povezava se odpre v novem oknu(Diário da República Eletrónico).

Katere vrste obvestil se objavljajo?

V Diário da República se objavlja sedem vrst uradnih obvestil:

1. URADNA VLADNA OBVESTILA, OBJAVLJENA V SERIJI 1 URADNEGA LISTA

2. URADNA VLADNA OBVESTILA, OBJAVLJENA V SERIJI 2 URADNEGA LISTA

3. URADNA PRAVOSODNA OBVESTILA, OBJAVLJENA V SERIJI 2 URADNEGA LISTA

4. OBVESTILA USTAVNEGA SODIŠČA, OBJAVLJENA V SERIJI 1 URADNEGA LISTA

5. SODBE USTAVNEGA SODIŠČA IN RAČUNSKEGA SODIŠČA, KI SE OBJAVIJO V SERIJI 2 URADNEGA LISTA

 • Povezava se odpre v novem oknuZakon št. 28/82 (organizacija, delovanje in postopki ustavnega sodišča (prečiščena različica v angleščini je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj))
 • Povezava se odpre v novem oknuZakon št. 98/97 (organizacija in postopki računskega sodišča)

6. SODBE USTAVNEGA SODIŠČA, VRHOVEGA SODIŠČA, VRHOVNEGA UPRAVNEGA SODIŠČA IN RAČUNSKEGA SODIŠČA, KI SE OBJAVIJO V SERIJI 1 URADNEGA LISTA

7. OBVESTILA VRHOVNEGA UPRAVNEGA SODIŠČA, UPRAVNEGA SODIŠČA NORTE CENTRAL IN UPRAVNEGA SODIŠČA SUL CENTRAL (OBJAVLJENA V SERIJI 1 URADNEGA LISTA)

Katere organizacije objavljajo obvestila?

Uradna vladna in pravosodna obvestila objavlja sedem vrst javnih organizacij, kot je navedeno v nadaljevanju:

1. (OBJAVLJENO V SERIJI 1 URADNEGA LISTA):

Uradna vladna obvestila, ki jih objavi ministrstvo za zunanje zadeve in se nanašajo na instrumente iz mednarodnih sporazumov in konvencij, v skladu s členom 119(1)(b), končni segment, ustave Portugalske republike, ter členom 3(2)(b), končni segment, in členom 8(1)(s) Povezava se odpre v novem oknuzakona št. 43/2014.

2. (OBJAVLJENO V SERIJI 2 URADNEGA LISTA):

 • Uradna vladna obvestila, ki so objavljena v seriji 2 uradnega lista in se nanašajo na upravne postopke, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 35/2014 (splošni zakon o zaposlovanju v javnem sektorju) in Povezava se odpre v novem oknuizvedbenim sklepom ministra št. 145-A/2011.
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na spremembe pri razredu nagrajevanja glede na plačni razred, ki neposredno sledi zadevnemu izvirnemu razredu na podlagi neprekinjenega opravljanja vodstvenih funkcij v javni upravi, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 2/2004 (kadrovski predpisi za vodstveno osebje služb in organov osrednje, regionalne in lokalne državne uprave).
 • Uradna vladna obvestila o začetku disciplinskega postopka zoper uslužbenca v javnem sektorju, katerega kraj bivanja ni znan, naj predloži svoj zagovor, in o naknadnem izreku disciplinske sankcije, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 35/2014 (splošni zakon o zaposlovanju v javnem sektorju).
 • Uradna vladna obvestila o reorganizaciji organov ali služb zaradi ukinjanja, združevanja in prestrukturiranja, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 35/2014 (splošni zakon o zaposlovanju v javnem sektorju) in Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 200/2006 (splošni sistem ukinjanja, združevanja in prestrukturiranja služb ter racionalizacije osebja).
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na objavo statutov delovnih odborov zaposlenih v javni upravi, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 35/2014 (splošni zakon o zaposlovanju v javnem sektorju).
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na sistem varstva nesnovne kulturne dediščine, vključno z zaščitnimi ukrepi in postopki pravne zaščite, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 149/2015.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na zaščito in promocijo kulturne dediščine (v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 107/2001) ter sistem razvrščanja in evidentiranja premičnin s kulturno vrednostjo ter pravila, ki se uporabljajo za izvoz, prevoz, uvoz in sprejem premičnin s kulturno vrednostjo (v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 148/2015).
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na postopek razvrščanja nepremičnin s kulturno vrednostjo, sistem zaščitenih območij in podrobni načrt varstva, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 309/2009.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na sistem izkoriščanja vodnih virov, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 226-A/2007.
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na lastništvo vodnih virov in postopek demarkacije javnih vodnih virov, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 54/2005 (kakor je bil spremenjen z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 78/2013 in Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 34/2014 ter Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 353/2007).
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na zaposlovanje in izbiro učiteljskega osebja na ravni predšolske vzgoje ter primarnega in sekundarnega izobraževanja, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 83-A/2014.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na avtonomijo, upravljanje in vodenje javnih ustanov za predšolsko vzgojo ter primarno in sekundarno izobraževanje, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 137/2012.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na obveznost glede javnega posvetovanja o osnutkih predpisov za zbiranje predlogov in prispevkov, v skladu z zakonikom o upravnem postopku, odobrenim z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 4/2015.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na akte o prenosu ali nadaljnjem prenosu pristojnosti z enega pooblaščenega organa na drugega, v skladu z zakonikom o upravnem postopku, odobrenim z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 4/2015.
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na izdajo dovoljenj za električne napeljave za proizvodnjo, promet, pretvorbo, distribucijo ali uporabo električne energije, v skladu s predpisom o izdaji dovoljenj za električne napeljave, odobrenim z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 26852 z dne 30. julija 1936.
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na Povezava se odpre v novem oknuzakonik o davku od dohodkov pravnih oseb (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) in Povezava se odpre v novem oknuzakonik o davku od dohodkov fizičnih oseb (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares).
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na višje vodstvo služb in organov osrednje, regionalne in lokalne državne uprave, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 2/2004.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na višje vodstvo upravnih odborov javnih institucij posredne državne uprave, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 3/2004 (okvirni zakon o javnih institucijah).
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na organizacijo, strukturo in delovanje neposredne državne uprave, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 4/2004.
 • Uradna vladna obvestila, ki se nanašajo na število volivcev, prijavljenih v volilnem imeniku, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 13/99 (pravna pravila, ki se uporabljajo za volilne imenike).
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na sektor državnega poslovanja, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 133/2013.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na priznanje in prenehanje portugalskih in tujih fundacij, ki svojo dejavnost opravljajo na ozemlju države, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 24/2012 (okvirni zakon o fundacijah).
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na sestavo, organizacijo in pravni okvir institucij vladnih uradnikov, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 11/2012.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na sestavo, organizacijsko strukturo in pravni okvir urada predsednika vlade, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 12/2012.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na upravičenost dedičev do sredstev, odobrenih upravičencem varnostnega sklada oboroženih sil, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 42945 z dne 26. aprila 1960, kakor je bila spremenjena z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 44331 z dne 10. maja 1962 in Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 434-G/82 z dne 29. oktobra 1982.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na javni pokojninski zakonik, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 498/72.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na dodelitev enakih pravic in dolžnosti brazilskim državljanom, ki prebivajo na Portugalskem, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 154/2003.
 • Uradna vladna sporočila, ki se nanašajo na meroslovni nadzor merilnih instrumentov in metod, ki se uporabljajo v tržnih, davčnih ali plačnih postopkih ali na področju zdravja, varnosti ali varčevanja z energijo, ter preskuševalnih naprav, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonsko uredbo št. 291/90 z dne 20. septembra 1990 in Povezava se odpre v novem oknuizvedbenim sklepom ministra št. 962/90 z dne 9. oktobra 1990.

3. (OBJAVLJENO V SERIJI 2 URADNEGA LISTA)

 • Uradna pravosodna sporočila o upravnih zadevah glede organizacije in vodenja sodišč, ki se objavijo v seriji 2 uradnega lista.
 • Uradna pravosodna sporočila, ki se nanašajo na vabila upravnega in davčnega sodišča (tribunal administrativo e fiscal) zainteresiranim stranem (ali zoper njih) v postopkih, ki jih začne tožnik, in objavijo v seriji 2 uradnega lista, v skladu z zakonikom o postopku pred upravnimi sodišči.
 • Uradna pravosodna obvestila, ki se nanašajo na kršitev pravil o konkurenci in objavijo v seriji 2 uradnega lista, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 19/2012 (pravni okvir glede konkurence).

4. (OBJAVLJENO V SERIJI 1 URADNEGA LISTA)

 • Uradna pravosodna sporočila glede obveznosti objave izjav ustavnega sodišča v seriji 1 uradnega lista, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 28/82 (organizacija, delovanje in postopki ustavnega sodišča; prečiščeno besedilo v angleščini je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj) in Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 43/2014 (objava, opredelitev in oblika pravnih aktov).

5. (OBJAVLJENO V SERIJI 2 URADNEGA LISTA)

 • Odločbe ustavnega sodišča in računskega sodišča, za katere zakon zahteva objavo v seriji 2 uradnega lista, v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 28/82 (organizacija, delovanje in postopki ustavnega sodišča) in Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 98/97 (organizacija in postopki računskega sodišča).

6. (OBJAVLJENO V SERIJI 1 URADNEGA LISTA)

7. (OBJAVLJENO V SERIJI 1 URADNEGA LISTA)

 • Obvestila vrhovnega upravnega sodišča, upravnega sodišča Norte Central in upravnega sodišča Sul Central, ki se morajo objaviti v seriji 1 uradnega lista, v skladu z načelom vzporednih ali enakih načinov objave, določenim v členu 81 Povezava se odpre v novem oknuzakonika o postopku pred upravnimi sodišči: akt o pozivu zainteresiranih strani (ali zainteresiranih nasprotnih strani) mora biti objavljen v isti seriji uradnega lista kot sporni akt.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da. V skladu s členoma 1 in 3 Povezava se odpre v novem oknuzakonske uredbe št. 83/2016 (odobritev javne storitve splošnega brezplačnega dostopa do Diário da República).

Katere vrste iskanj so na voljo?

Uporabniki lahko prosto iščejo po vseh vsebinah, objavljenih v serijah 1 in 2 Povezava se odpre v novem oknuDiário da República. Uporabnikom sta na voljo dva iskalna kriterija:

 • splošno iskanje (npr. z Googlom) z vnosom besedila v polje za iskanje;
 • napredno iskanje z uporabo iskalnih polj, ki jih izbere uporabnik.

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

Od 1. julija 2006 je verodostojna elektronska različica Diário da República, objava aktov v njem pa velja za vse pravne namene, v skladu s členom 1(5) zakona št. 74/98 z dne 11. novembra 1998 (kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen z Povezava se odpre v novem oknuzakonom št. 43/2014 z dne 11. julija 2014).

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Da. Uporabniki se lahko na Povezava se odpre v novem oknuspletišču uradnega lista brezplačno naročijo na dnevno prejemanje obvestil, tako da v iskalnih poljih izberejo vnaprej opredeljene ključne besede ali publikacije za prejemanje informacij, ki ustrezajo njihovim merilom.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila niso na voljo kot prosto dostopni podatki, saj odložišče z vsemi informacijami v strukturirani obliki za ponovno uporabo še ni na voljo.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 31/10/2018