Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Публикуване на официални съобщения - Словакия


На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

Връзката отваря нов прозорецВърховен съд на Словашката република

Връзката отваря нов прозорецСпециализиран наказателен съд

Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд – Банска Бистрица

Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд – Братислава

Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд – Кошице

Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд – Нитра

Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд – Прешов

Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд – Тренчин

Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд – Търнава

Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд – Жилина

Връзката отваря нов прозорецРайонни съдилища (списък)

Какви видове съобщения се публикуват?

Таблата за обявления на съдилищата се използват за публикуване на обявления относно графика на дейността на съдилищата, за публично оповестяване на съдебни решения, служебни известия, известия във връзка с връчването на документи, определения на Върховния съд на Словашката република, уведомления за окончателни доклади, известия за откриване на процедури по принудително изпълнение, определения за прекратяване на производства по несъстоятелност, известия за подадени жалби, определения за приемане на вещи в залог и определения за връщане на заложени вещи на държавата.

Официални съобщения от кои организации се публикуват?

Публикуват се обявления на всички окръжни и районни съдилища от съдебната система.

Достъпът до официалните съобщения безплатен ли е?

Да.

Какви видове търсения могат да бъдат извършвани?

Възможно е търсене чрез въвеждане на един от следните елементи в полето за търсене на уебстраницата за официални съобщения: заглавието на документа, част от това заглавие или регистрационния номер.

На коя дата започна да се предоставя достъп до официалните съобщения в електронен формат?

Съдилищата могат да публикуват официални съобщения в електронен формат от 2011 г.

Възможно ли е да се запазват търсения и да се изпращат уведомления, когато са изпълнени определени критерии?

Не.

Официалните съобщения свободно ли са достъпни под формата на свободно достъпни данни? Ако да, къде може да бъде намерено хранилището и/или техническа информация?

Не.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 15/10/2020