Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων - Σλοβακία


Σε ποιους ιστοτόπους δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕιδικό Ποινικό Δικαστήριο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριφερειακό δικαστήριο Banská Bystrica

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριφερειακό Δικαστήριο Μπρατισλάβας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριφερειακό Δικαστήριο Košice

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριφερειακό Δικαστήριο Nitra

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριφερειακό Δικαστήριο Prešov

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριφερειακό Δικαστήριο Trenčín

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριφερειακό Δικαστήριο Trnava

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριφερειακό Δικαστήριο Žilina

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤοπικά δικαστήρια (κατάλογος)

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Οι επίσημοι πίνακες ανακοινώσεων των δικαστηρίων χρησιμοποιούνται για τη δημοσίευση ανακοινώσεων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εργασιών του δικαστηρίου, ανακοινώσεων αποφάσεων, ανακοινώσεων κλητεύσεων, ανακοινώσεων επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων, αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας, κοινοποιήσεων περί τελικών εκθέσεων, ανακοινώσεων έναρξης διαδικασιών εκτέλεσης, αποφάσεων περάτωσης διαδικασιών πτώχευσης, ανακοινώσεων άσκησης ένδικων μέσων, διαταγών αποδοχής αντικειμένων υπό μεσεγγύηση και διαταγών περιέλευσης καταθέσεων στο κράτος.

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν ανακοινώσεις;

Όλα τα περιφερειακά και τοπικά δικαστήρια δημοσιεύουν ανακοινώσεις στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις;

Ναι.

Τι είδους αναζητήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται;

Μπορούν να πραγματοποιούνται αναζητήσεις με την εισαγωγή ενός από τα ακόλουθα στοιχεία στο πεδίο αναζήτησης στην ιστοσελίδα του επίσημου πίνακα ανακοινώσεων: τίτλος του εγγράφου, μέρος του τίτλου ή αριθμός καταχώρισης.

Από πότε έγιναν οι επίσημες ανακοινώσεις διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Τα δικαστήρια μπορούν να δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις σε ηλεκτρονική μορφή από το 2011.

Είναι δυνατόν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται ειδοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Όχι.

Είναι οι επίσημες ανακοινώσεις δωρεάν διαθέσιμες ως ανοικτά δεδομένα; Αν ναι, πού μπορεί κανείς να βρεί το αποθετήριο και/ή τεχνικές πληροφορίες;

Όχι.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/12/2020