Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ametlike teadaannete avaldamine - Slovakkia


Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Lingil klikates avaneb uus akenSlovaki Vabariigi kõrgeima kohtu

Lingil klikates avaneb uus akenKriminaalasjade erikohtu

Lingil klikates avaneb uus akenBanská Bystrica maakonnakohtu

Lingil klikates avaneb uus akenBratislava maakonnakohtu

Lingil klikates avaneb uus akenKošice maakonnakohtu

Lingil klikates avaneb uus akenNitra maakonnakohtu

Lingil klikates avaneb uus akenPrešovi maakonnakohtu

Lingil klikates avaneb uus akenTrenčíni maakonnakohtu

Lingil klikates avaneb uus akenTrnava maakonnakohtu

Lingil klikates avaneb uus akenŽilina maakonnakohtu

Lingil klikates avaneb uus akenPiirkondlike kohtute (loetelu)

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Kohtute ametlikul teadetetahvlil avaldatakse asjaomase kohtu töögraafikud, kuulutatud kohtuotsused, (dokumendi) kättetoimetamise teated, Slovaki Vabariigi kõrgeima kohtu resolutsioonid, lõpparuandeid puudutavad teatised, täitemenetluse algatamise teated, pankrotimenetluse lõpetamise määrused, kaebuse esitamise teated, määrused asjade hoiulevõtmise kohta, määrused hoiule võetud asjade riigile ülemineku kohta.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Teateid avaldavad kõik kohtusüsteemi maakonnakohtud ja piirkondlikud kohtud.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Ametliku teadetetahvli veebisaidil saab otsinguväljale sisestada ühe järgmise otsingukriteeriumi: dokumendi nimetus, nimetuse osa või toimiku number.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Kohtud on ametlikke teadaandeid avaldanud elektrooniliselt alates 2011. aastast.

Kas otsinguid saab salvestada, et edaspidi saada teavitusi kriteeriumidele vastavate väljaannete kohta?

Ei saa.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Ei ole.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 15/10/2020