Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри


Движението на хора и разрастването на предприятия отвъд националните граници става все по-голямо благодарение на възможностите, предлагани от отворените граници и Връзката отваря нов прозорецЕдинния европейски пазар. При тези обстоятелства е необходим улеснен достъп до официални и надеждни документи и информация за търговци, кредитори, бизнес партньори и потребители, за да се увеличи прозрачността и правната сигурност в целия Европейски съюз.


Регистри

В Европа

предлагат редица услуги, които могат да бъдат различни за отделните държави-членки. Настоящият раздел съдържа връзки към тях, като предоставя информация на европейско и на национално равнище.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 08/10/2020