Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registre


Folk flytter rundt, og virksomheder ekspanderer i stigende omfang på tværs af de nationale grænser og udnytter de muligheder, som det Link åbner i nyt vindueeuropæiske indre marked og de åbne grænser giver. Under sådanne omstændigheder er det nødvendigt at lette adgangen til officielle og pålidelige dokumenter og oplysninger for sælgere, kreditorer, forretningspartnere og forbrugere med henblik på at øge gennemsigtigheden og retssikkerheden i hele EU.


Registre

I Europa tilbyder

en vifte af tjenester, som kan variere fra land til land. Dette afsnit linker dig til dem ved at tilbyde oplysninger både på nationalt niveau og på EU-niveau.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 08/10/2020