Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri


In-nies jersqu u n-negozji jespandu dejjem aktar 'il barra mill-fruntieri nazzjonali bl-użu tal-opportunitajiet offruti mill-fruntieri miftuħa u s-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSuq Uniku Ewropew. Taħt tali ċirkostanzi, l-iffaċilitar tal-aċċess għal dokumenti u informazzjoni uffiċjali u fdati għal-bejjiegħa, kredituri, imsieħba tan-negozji u konsumaturi huwa neċessarju biex tissaħħaħ it-trasparenza u ċ-ċertezza legali madwar l-UE kollha.


Reġistri

Fl-Ewropa

joffru firxa ta' servizzi, li jistgħu jvarjaw minn pajjiż għall-ieħor. Din it-taqsima hija marbuta magħhom billi tipprovdi informazzjoni kemm fil-livell Ewropew kif ukoll dak nazzjonali.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 18/01/2019