Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registre


Ľudia čoraz častejšie prekračujú vnútroštátne hranice a podniky cez ne čoraz viac expandujú, pričom využívajú príležitosti, ktoré im ponúkajú otvorené hranice a Odkaz sa zobrazí v novom oknejednotný európsky trh. Za takýchto okolností je na posilnenie transparentnosti a právnej istoty v celej EÚ nevyhnutné uľahčiť prístup k úradným a spoľahlivým dokumentom a informáciám pre predajcov, veriteľov, obchodných partnerov a spotrebiteľov.


Registre

V Európe

ponúkajú celú škálu služieb, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Táto časť k nim poskytuje spojenie prostredníctvom informácií na európskej i vnútroštátnej úrovni.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 08/10/2020