Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Αίτηση δικαστικής συνδρομής


Δικαστής ή εισαγγελέας μιας χώρας της ΕΕ μπορεί να ζητήσει δικαστική συνδρομή από τον ομόλογό του σε άλλη χώρα της ΕΕ.


Αμοιβαία δικαστική συνδρομή

Το πρώτο ευρωπαϊκό μέσο που ρύθμιζε θέματα σχετικά με αιτήσεις αυτού του είδους ήταν η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1959 και το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠρωτόκολλο του 1978 και, αργότερα, η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣύμβαση του 1990. Το 2000, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣύμβαση για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων προς συμπλήρωση και διευκόλυνση της εφαρμογής αυτών των συμβάσεων. Η σύμβαση του 2000 ενισχύθηκε το 2001 από Πρωτόκολλο, το οποίο επικεντρώνεται στην αμοιβαία νομική συνδρομή για πληροφορίες σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς ή τραπεζικές συναλλαγές.

Δυνάμει της συμβάσεως του 2000, παρέχεται αμοιβαία συνδρομή για:

  • ποινικές διαδικασίες,
  • διαδικασίες που κινούνται από διοικητικές αρχές όταν η απόφαση μπορεί να δικαιολογήσει προσφυγή ενώπιον ποινικού δικαστηρίου,
  • διαδικασίες που αφορούν αδικήματα ή παραβάσεις τα οποία συνεπάγονται ευθύνη νομικού προσώπου (εταιρείας ή φορέα, όχι «προσώπου») στο αιτούν κράτος μέλος.

Η συνεργασία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω «αυθόρμητης» ανταλλαγής πληροφοριών ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους. Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβάζονται απ’ευθείας μεταξύ των δικαστικών αρχών που είναι κατά τόπον αρμόδιες για την υποβολή και τη διεκπεραίωσή τους και να επιστρέφονται δια της αυτής οδού. Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση οφείλει να συμμορφώνεται προς τις διατυπώσεις και τις διαδικασίες που υπέδειξε ρητά το αιτούν κράτος μέλος. Για να διευκολυνθεί η στενότερη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, των δικαστικών αρχών και των λοιπών αρμόδιων αρχών, η Σύμβαση του 2000 προβλέπει τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων όπως η εικονοδιάσκεψη, η τηλεφωνική συνδιάλεξη και η παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών.

Αμοιβαία αναγνώριση

Από το 2001 τα κράτη μέλη συνεργάζονται όλο και περισσότερο χρησιμοποιώντας μέσα τα οποία εφαρμόζουν την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η αμοιβαία αναγνώριση σημαίνει ότι οι δικαστικές αρχές (δικαστήρια, δικαστές, εισαγγελείς) ενός κράτους μέλους αναγνωρίζουν τις αποφάσεις των δικαστικών αρχών άλλου κράτους μέλους ως ισοδύναμες εκείνων που λαμβάνονται στο κράτος τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέσα αυτά υπάρχουν στις ακόλουθες υποσελίδες:


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/02/2021