Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oikeusapupyynnöt


Tuomari tai syyttäjä voi pyytää oikeudellista apua toisessa EU-maassa olevalta kollegaltaan.


Keskinäinen oikeusapu

Ensimmäinen oikeusapupyyntöjä sääntelevä eurooppalainen väline oli Linkki avautuu uuteen ikkunaanvuoden 1959 Euroopan neuvoston yleissopimus ja sen Linkki avautuu uuteen ikkunaanvuoden 1978 pöytäkirja, ja niitä seurasi Linkki avautuu uuteen ikkunaanvuoden 1990 yleissopimus. Euroopan unionin jäsenvaltiot allekirjoittivat vuonna 2000 Linkki avautuu uuteen ikkunaanyleissopimuksen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa , joka täydentää ja helpottaa edellä mainittujen yleissopimusten soveltamista. Vuoden 2000 yleissopimusta lujitettiin vuonna 2001 siihen liitetyllä pöytäkirjalla, jossa keskitytään pankkitili- ja pankkitapahtumatietoja koskevaan keskinäiseen oikeusapuun.

Vuoden 2000 yleissopimuksen mukaisesti keskinäistä oikeusapua annetaan seuraavissa yhteyksissä:

  • rikosasian käsittely,
  • hallintoviranomaisten toimivaltaan kuuluvat asiat, joissa annettu päätös voidaan saattaa rikosasioissa toimivaltaisen tuomioistuimen tutkittavaksi,
  • sellaisia rikoksia tai rikkomuksia koskevat menettelyt, joista oikeushenkilö (yhtiö tai yhteisö, mutta ei yksityishenkilö) voidaan asettaa vastuuseen pyynnön esittäneessä jäsenvaltiossa.

Yhteistyötä voidaan tehdä vaihtamalla tietoja oma-aloitteisesti tai jäsenvaltion pyynnöstä. Yleissääntönä on, että oikeusapupyynnöt olisi tehtävä suoraan niiden oikeusviranomaisten välillä, jotka ovat alueellisesti toimivaltaisia toimittamaan ja panemaan ne täytäntöön, ja ne olisi palautettava samojen kanavien kautta. Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on noudatettava pyynnön esittäneen jäsenvaltion ilmoittamia muodollisuuksia ja menettelyjä. Jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten, oikeusviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten yhteistyön tehostamiseksi vuoden 2000 yleissopimuksessa määrätään sellaisten teknisten välineiden, kuin videoneuvottelu, teleneuvottelu ja televiestinnän kuuntelu, käytöstä.

Vastavuoroinen tunnustaminen

Jäsenvaltiot ovat vuodesta 2001 lähtien tehneet myös enenevässä määrin yhteistyötä käyttäen välineitä, joilla sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta. Vastavuoroinen tunnustaminen tarkoittaa sitä, että jäsenvaltion oikeusviranomaiset (tuomioistuimet, tuomarit ja syyttäjät) tunnustavat toisen jäsenvaltion oikeusviranomaisten päätökset omassa jäsenvaltiossaan tehtyjä päätöksiä vastaaviksi. Lisätietoja näistä välineistä saa seuraavilta sivuilta:


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 01/02/2021