Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

  • Startside
  • Arv
  • Begrænsninger vedrørende arv – særlige regler

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Begrænsninger vedrørende arv – særlige regler

Nationale oplysninger om de særlige regler, som gælder for visse former for fast ejendom, visse virksomheder eller andre særlige kategorier af aktiver


Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område har udarbejdet en række faktablade om de særlige regler i national ret, hvorved der pålægges begrænsninger med hensyn til arv. De vedrører typisk følgende aktiver:

  • visse former for fast ejendom
  • visse typer virksomheder
  • andre særlige kategorier af aktiver.

På baggrund af økonomiske, familiemæssige eller sociale hensyn begrænser disse regler arv, der omfatter sådanne aktiver.

De finder anvendelse på arv i henhold til det pågældende lands nationale lovgivning, hvorved der pålægges sådanne begrænsninger, uanset den arveretlige lovgivning.

Ønsker du at læse et informationsblad om national lovgivning, der lægger begrænsninger på eller på anden måde påvirker arv, der omfatter visse aktiver, skal du klikke på flaget for det ønskede land på denne side.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 08/10/2020