Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pärimise piirangud – erieeskirjad

Riigikohane teave erieeskirjade kohta, mida kohaldatakse teatavate kinnisasjade, teatavate ettevõtete või muude vara erikategooriate suhtes.


Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades on koostanud mõned teabelehed riikide õiguses sisalduvate erieeskirjade kohta, millega seatakse pärimisele piirangud harilikult järgmise vara suhtes:

  • teatavat liiki kinnisasjad (kinnisvara);
  • teatavat liiki ettevõtted;
  • muud konkreetsed varakategooriad.

Sellise vara pärimisele on kehtestatud piirangud majanduslikel, perekondlikel ja/või sotsiaalsetel põhjustel.

Need piirangud kehtivad pärimisele pärimisseadusest sõltumata selliste siseriiklike õigusaktide alusel, millega need on kehtestatud.

Teabelehti siseriikliku õiguse kohta, millega kehtestatakse piirangud teatava vara pärimisele või muul moel mõjutatakse teatava vara pärimist, saab vaadata, kui klõpsate sellel lehel vastava riigi lipule.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 08/10/2020