Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

  • Home
  • Erfenissen
  • Beperkingen inzake erfopvolging — bijzondere regels

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Beperkingen inzake erfopvolging — bijzondere regels

Landspecifieke informatie over de bijzondere regels die gelden voor bepaalde onroerende goederen, ondernemingen of andere bijzondere categorieën goederen


Het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken heeft een aantal informatiebladen opgesteld over de nationaalrechtelijke bijzondere regels die beperkingen opleggen met betrekking tot de erfopvolging. Die beperkingen betreffen doorgaans de volgende bestanddelen:

  • bepaalde soorten onroerende goederen,
  • bepaalde soorten ondernemingen,
  • andere bijzondere categorieën goederen.

Beperkingen met betrekking tot die bestanddelen worden opgelegd uit economische, familiale en/of sociale overwegingen.

Zij zijn ingevolge het recht van de betrokken staat van toepassing, ongeacht het op de erfopvolging toepasselijke recht.

Om een informatieblad over nationaal recht dat beperkingen oplegt met betrekking tot of anderszins van invloed is op de erfopvolging wat betreft dergelijke bestanddelen te raadplegen, klik op de overeenkomstige nationale vlag op deze pagina.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 08/10/2020