5 – Contravențiile rutiere și alte delicte minore

Save as PDF

Please note that the original language version of this page German has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Cum sunt soluționate contravențiile rutiere minore?

În Austria, instanțele nu se ocupă de contravențiile rutiere minore. Aceasta este atribuția autorităților administrative. Instanțele se ocupă numai de infracțiuni rutiere care au ca urmare accidente cu vătămări fizice (vătămare corporală din culpă).

Contravențiile rutiere sunt sancționate prin Linkul se deschide într-o fereastră nouădecizii fixe cu caracter represiv, Linkul se deschide într-o fereastră nouădecizii forfetare cu caracter represiv sau Linkul se deschide într-o fereastră nouădecizii cu caracter represiv.

Printr-o Linkul se deschide într-o fereastră nouădecizie fixă cu caracter represiv se poate impune o amendă de până la 36 EUR pentru o contravenție (de exemplu, parcări neregulamentare). Dacă amenda nu este plătită, cazul dumneavoastră va fi transmis la autoritatea administrativă. Pe parcursul procedurilor ulterioare vi se va impune o amendă mai ridicată .

O Linkul se deschide într-o fereastră nouădecizie forfetară cu caracter represiv nu se emite împotriva unei persoane specifice, ci este comunicată persoanei (de exemplu, deținătorul autovehiculului) despre care autoritatea consideră că poate cunoaște sau identifica cu ușurință contravenientul.

Printr-o decizie forfetară cu caracter represiv se poate impune o amendă de până la 220 EUR (de exemplu, pentru contravenții minore privind depășirea vitezei legale, depășirea limitei de viteză cu 10-20 km/h). Dacă amenda nu este achitată în termen de patru săptămâni, valabilitatea deciziei forfetare cu caracter represiv încetează și se inițiază proceduri penale administrative corespunzătoare împotriva conducătorului vehiculului.

Dacă un funcționar autorizat raportează o contravenție (de exemplu, mai mult decât o contravenție minoră privind depășirea vitezei legale), și/sau contravenția este identificată prin supraveghere automată (de exemplu controlul secției), autoritatea poate calcula o amendă de până la 365 EUR printr-o Linkul se deschide într-o fereastră nouădecizie cu caracter represiv. Puteți depune o contestație scrisă sau orală împotriva unei astfel de decizii în termen de două săptămâni.

Trebuie să depuneți Linkul se deschide într-o fereastră nouăcontestația la Linkul se deschide într-o fereastră nouăautoritatea care a emis decizia cu caracter represiv.

La 1 iulie 2005 a intrat în vigoare un sistem de înregistrare a contravențiilor rutiere (măsuri împotriva șoferilor cu un grad ridicat de risc). Acesta enumeră 13 tipuri de Linkul se deschide într-o fereastră nouăcontravenții care fac obiectul înregistrării, cu un grad ridicat de risc.

Șoferii străini care au trei Linkul se deschide într-o fereastră nouăcontravenții înregistrate au interdicție de a circula în Austria.

Începând cu 1 martie 2008, a intrat în vigoare Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind aplicarea sancțiunilor administrative pe întreg teritoriul UE, prin care sancțiunile pentru contravențiile rutiere pot fi aplicate în întreaga UE.

Cum sunt soluționate alte delicte minore?

În general, delictele sunt sancționate în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind sancțiunile penale administrative. Tipurile posibile de sancțiuni sunt următoarele: Linkul se deschide într-o fereastră nouăamendă (cel mai frecvent tip) și Linkul se deschide într-o fereastră nouăpedeapsa cu închisoarea (în anumite circumstanțe). Linkul se deschide într-o fereastră nouăAutoritatea competentă este cea care deține competența la nivel teritorial și material (Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanțe de drept administrativ).

Pentru informații generale privind protecția juridică posibilă împotriva unei decizii a unei autorități administrative, faceți clic Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Vor figura aceste infracțiuni în cazierul meu judiciar?

În Austria, sancțiunile impuse în temeiul dreptului administrativ nu sunt înregistrate în Linkul se deschide într-o fereastră nouăcazierul judiciar.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 22/06/2018