4. Jogaim a tárgyalási szakasz után

Save as PDF

Fellebbezhetek?

Korlátlanul fellebbezhet a Legfelsőbb Bírósághoz az elmarasztaló ítélet és a büntetés ellen. Nem fellebbezhet az ön beismerésén alapuló elmarasztaló ítélet ellen, kivéve ha a vádban szereplő tények valójában nem képeznek büntetendő cselekményt.

Milyen határidőket kell figyelembe venni?

Az elmarasztaló ítélet megállapítása és/vagy a büntetés elleni fellebbezését az ítélet meghozatalától számított tíz napon belül kell benyújtania. A fellebbezési beadványt az ügyet tárgyaló körzeti bíróság hivatalához, vagy ha az ügyet büntetőbíróság tárgyalta, a Legfelsőbb Bíróság hivatalához kell benyújtani.

Mi a fellebbezés alapja?

Az elmarasztaló ítélet elleni fellebbezés alapja:

 • megszegték a tisztességes eljárás szokásos szabályait,
 • az elmarasztaló ítélet a lefolytatott bizonyítás alapján ésszerűtlen,
 • a bíróság határozata valamely jogkérdést illetően téves,
 • jelentős igazságszolgáltatási hiba történt.

A büntetés elleni fellebbezés alapja:

 • a büntetés elve téves – az eljáró bíróság tévedésben volt a tényeket, a jogot vagy mindkettőt illetően,
 • a büntetés nyilvánvalóan túlzó vagy nyilvánvalóan nem megfelelő.

Az elmarasztaló ítélet és a büntetés elleni fellebbezés okait a fellebbezési beadványban részletesen ki kell fejteni és meg kell indokolni.

Mi történik, ha fellebbezek?

Ha gyakorolja fellebbezési jogát, az elmarasztaló ítélet vagy a büntetés mindaddig érvényben marad, amíg a fellebbezésről döntés nem születik.

A fellebbezést rendszerint 6–12 hónapon belül bírálják el.

A fellebbezéskor általában nem folytatnak le bizonyítást. Új bizonyíték akkor vizsgálható, ha az a terhelt hibáján kívüli okból csak a tárgyalást követően került napvilágra. Az új bizonyítéknak a tárgyalás szempontjából jelentősnek, az ön ártatlansága szempontjából pedig relevánsnak kell lennie.

Mi történik a fellebbezési meghallgatáson?

A fellebbezésben részes felek jogosultak arra, hogy felszólaljanak a fellebbezés mellett és ellen a bíróság előtt. A meghallgatás előtt benyújtják az érvek írásbeli vázlatát. A fellebbezés nem az eredeti ügy újratárgyalása. A cél az elsőfokú határozat megalapozottságának a felülvizsgálata.

Hogyan dönthet a bíróság?

A Legfelsőbb Bíróság a következőket teheti:

 • helyt ad a fellebbezésnek és hatályon kívül helyezi az önre vonatkozó elmarasztaló ítéletet;
 • részben ad helyt a fellebbezésnek és helyben hagyja az elmarasztaló ítélet más részeit, ahol önt egyes vádpontokban bűnösnek találták;
 • elutasítja a fellebbezést;
 • hatályon kívül helyezi az elmarasztaló ítéletet és más, a bizonyítékok alapján helyénvalóbb jogsértésért ítéli el önt, valamint új büntetést szab ki;
 • helyt ad a fellebbezésnek és visszaküldi az ügyet, hogy azt ugyanazon a bíróságon vagy egy másik bíróságon újratárgyalják.

Mi történik, ha a fellebbezés sikeres/sikertelen?

Ha az elmarasztaló ítélet elleni fellebbezése sikeres, az ítéletet hatályon kívül helyezik, és a büntetést nem hajtják végre. Ha sikertelen, az elmarasztaló ítélet elleni fellebbezést elutasítják. Büntetés elleni fellebbezés esetén a Legfelsőbb Bíróság jogosult csökkenteni, átváltoztatni, megváltoztatni vagy módosítani a büntetést. Ha az elmarasztaló ítélet és/vagy a büntetés elleni fellebbezés sikertelen, a Legfelsőbb Bíróság jogosult elrendelni, hogy a szabadságvesztés a fellebbezés elutasításának napjától kezdődjön.

Lehet fellebbezni egy felsőbb szintű/másik bírósághoz?

Az igazságszolgáltatásnak nincs harmadik szintje. A rendelkezésére álló jogorvoslatok kimerülnek, amikor elbírálják a fellebbezést. Ha megsértik az A link új ablakot nyit megemberi jogok európai egyezményében garantált valamely jogát, fellebbezhet az Emberi Jogok Európai Bíróságához, amennyiben több helyi jogorvoslatra már nincs lehetőség.

Ha az első határozat téves, kapok bármilyen kártérítést?

Ha az elmarasztaló ítélet elleni fellebbezése sikeres, és már letöltött valamennyi időt a szabadságvesztésből, a jogszabályok lehetővé teszik, hogy a munkából való kiesése miatti veszteségért kártérítést kérjen.

Ha sikeres a fellebbezésem, nyilvántartásba kerül az eredeti elmarasztaló ítélet?

Ha a fellebbezés nyomán hatályon kívül helyezik az önre vonatkozó elmarasztaló ítéletet, az ítélet nem kerül a nyilvántartásba.

Más tagállam polgára vagyok. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Ha szabadságvesztésre ítélik Cipruson, és a szabadságvesztés hat hónapnál hosszabb időre szól, visszaküldhetik saját országába a büntetés letöltésére; ettől a korlátozástól kivételes esetben eltekinthetnek. Erről a jogáról tájékoztatják, amikor bevonul a büntetés-végrehajtási intézetbe.

Nem adják át automatikusan annak a tagállamnak, ahonnan származik. Ha a büntetést a saját országában szeretné letölteni, kérelmet kell benyújtania a büntetést kiszabó államhoz (Ciprus) vagy a saját tagállamához.

Kivételes esetben, ha az egyik állam ezt az ön kora, illetve fizikai vagy szellemi állapota miatt szükségesnek tartja, az átadásra az ön hozzájárulása nélkül is sor kerülhet.

Az átadás feltételeit az A link új ablakot nyit megelítéltek átadásáról szóló egyezmény határozza meg. Az egyik feltétel, hogy az elmarasztaló ítélethez vezető cselekménynek vagy mulasztásnak a végrehajtó állam joga szerint is bűncselekménynek kell lennie.

Miután átadják a saját tagállamának, a fogva tartás feltételeihez kapcsolódó minden kérdésre annak az államnak a joga irányadó, nem pedig a büntetést kiszabó állam joga. Az átadáshoz hozzá kell járulnia, hacsak a fent megjelölt kivételek valamelyike nem érvényesül.

Az ellen a határozat ellen nem lehet fellebbezni, amely alapján önt átadják a hazájának a büntetés letöltése céljából.

Ha elítélnek, eljárás alá vonhatnak ismét ugyanazért a jogsértésért?

Nem vonhatják eljárás alá kétszer ugyanazért a jogsértésért, akár Cipruson, akár egy másik államban követte el azt. A kettős eljárás tilalmának elve a ciprusi alkotmányban garantált alapvető jog.

Bekerülnek a vádakra vonatkozó információk a bűnügyi előéletemre vonatkozó adatok közé?

A rendőrség nyilvántartja a korábbi elmarasztaló ítéleteket. Minden új elmarasztaló ítélet bekerül az ön bűnügyi előéletére vonatkozó adatok közé. Az elmarasztaló ítéletek nyilvántartását elsősorban büntetéskiszabási célból vezetik és használják. Nem tartják nyilván azokat a vádakat, amelyek nem eredményeztek elmarasztaló ítéletet.

Az, hogy mennyi ideig tartják nyilván az elmarasztaló ítéleteket az ön bűnügyi előéletére vonatkozó adatok között, a büntetés jellegétől függ, és öttől maximum 12 évig terjed.

A bűnügyi előéletére vonatkozó adatokat a rendőrség az ön hozzájárulása nélkül is nyilvántarthatja, és ön nem élhet kifogással az ellen, hogy az önre vonatkozó elmarasztaló ítélet(ek) is részét képezi(k) a nyilvántartásnak.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megEgyezmény az elítéltek átadásáról


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 18/07/2019