Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Čekija

Šioje duomenų suvestinėje rasite atsakymą, kokiomis sąlygomis turite teisę į advokato pagalbą. Sužinosite, kaip susirasti advokatą ir kas padengs atstovavimo išlaidas, jei pats neturėsite pakankamai pinigų jam sumokėti. Taip pat sužinosite, kuo advokatas jums gali padėti.

Turinį pateikė
Čekija

Kaip susirasti advokatą

Asmenį baudžiamojoje byloje gali ginti tik advokatas, įtrauktas į advokatų registrą, kurį tvarko Čekijos advokatų asociacija (CBA).

Jei jums reikia gynėjo, kreipkitės į Čekijos advokatų asociaciją (http://www.cak.cz/arba tiesiogiai į kurį nors iš registre esančių advokatų).

Kas bus, jei nepasirinksiu advokato?

Jei nepasirinksite advokato, turėsite gintis pats.

Kai kuriais atvejais gynėją turėti privalote ir teismas jį paskiria, jei jo nepasirenkate per tam tikrą nustatytą terminą. Atvejai, kai gynėjas yra būtinas:

  • jei esate sulaikytas arba stebimas gydymo įstaigoje;
  • jei jūsų veiksnumas apribotas;
  • jei esate pabėgėlis;
  • jei jums mažiau negu 18 metų;
  • jei turite fizinę arba protinę negalią ir yra abejojama dėl jūsų galimybės gintis teisme pačiam;
  • jei jums gali būti skirta didesnė nei 5 metų laisvės atėmimo bausmė;
  • jei jums, kaip suimtajam, bus taikomas supaprastintas procesas;
  • bylose, kuriose jums gali būti skirtas profilaktinis medicininis gydymas (išskyrus gydymą nuo alkoholizmo);
  • kai kuriose tarpvalstybinėse bylose.

Kas sumokės advokatui?

Advokato paslaugas apmoka kaltinamasis. Jei advokatą jums paskiria teismas, gynybos išlaidas padengia valstybė. Valstybė sumoka ir tuo atveju, jei turite teisę į nemokamą teisinę pagalbą.

Kiek kainuoja advokato paslaugos?

Užmokestis už advokato paslaugas nustatomas jūsų ir jūsų gynėjo sutartyje arba Advokatų įkainių įstatyme (jei nesate sudarę sutarties).

Kada turite teisę į nemokamą teisinę pagalbą?

Jei neturite pakankamai lėšų savo gynybos išlaidoms apmokėti, turite teisę į užmokesčio sumažinimą arba nemokamą teisinę pagalbą (toliau kartu – nemokama teisinė pagalba). Jūsų prašymą išnagrinės teisėjas arba teismo pirmininkas, remdamiesi informacija apie jūsų finansinę padėtį. Prašymą turite pateikti ikiteisminio tyrimo laikotarpiu per prokurorą arba per teismo posėdžius.

Nemokama teisinė pagalba jums gali būti paskirta ir be prašymo, jei ją skirti yra tinkama atsižvelgiant į įrodymus.

Susijusios nuorodos

Advokatų įkainių įstatymas

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.