5. Közlekedési és egyéb kisebb szabályszegések

Save as PDF

A A link új ablakot nyit megszabályszegési törvény szerint a szabályszegés olyan magatartás, amely sérti vagy veszélyezteti a társadalom érdekeit, és amelyet törvény vagy más jogszabály kifejezetten annak minősít.

A fenti meghatározások szerepelnek a szabályszegési törvényben és a A link új ablakot nyit megközigazgatási eljárási törvényben, és ezeket használják a szabályszegési eljárásokban is.

Hogyan járnak el a gyorshajtási és parkolási szabályszegések és az egyéb hasonló szabályszegések esetében?

A közlekedési szabályszegések az önkormányzat (városi hatóság) hatáskörébe tartoznak.

Egyes szabályszegések és az önkormányzati hatóság által kiszabható büntetések (a teljesség igénye nélkül):

  • A gyorshajtási szabálysértésekért kiszabható bírság a szabályszegés súlyosságától függően rendszerint 1000 CZK-tól 10 000 CZK összegig terjed. A szabályszegő legkevesebb egy hónapra, de akár egy évre is eltiltható a járművezetéstől.
  • Más közlekedési szabályszegésekért a súlyosságuktól függően 1500 CZK és 10 000 CZK közötti bírság szabható ki. A szabályszegő akár egy évre is eltiltható a járművezetéstől.
  • Ha a szabályszegő a A link új ablakot nyit megközúti közlekedési törvény megszegésével személyi sérüléshez vagy halálhoz vezető balesetet okoz, akkor 25 000 CZK és 50 000 CZK közötti pénzbírsággal büntethető, és egytől két évig terjedő időszakra eltiltható a járművezetéstől.

Milyen eljárást indítanak a szabályszegések esetében?

Bírságcédulás (csekkes) eljárás

Erre olyan enyhébb szabályszegés esetén kerül sor, amely minden kétséget kizáróan bizonyítható, és amelyért megrovás nem elegendő. Ha ön hajlandó kisebb összegű bírságot megfizetni, a szabályszegést a közlekedésfelügyeleti hatóság (vagy a rendőrség is) is elintézheti úgy, hogy a helyszínen bírságcédulát (csekket) állít ki a bírság összegéről.

Szokásos szabályszegési eljárás

A szabályszegéseket hivatalos eljárások alapján bírálják el. Az ilyen eljárások kiindulópontja a szabályszegésről szóló feljelentés, amelyet állami hatóság, rendőrség, önkormányzati hatóság, jogi személy vagy állampolgár tesz meg.

Az önkormányzati hatóság az eljárás kezdete előtt átadhatja az ügyet egy másik hatóságnak. Ha a tények arra utalnak, hogy az ügy bűncselekményt is érint, az ügyet az ügyésznek adják át.

Vádlotti minőségében ön az eljárásban részes félnek minősül. A sértett is részes fél, amennyiben meg kell tárgyalni a szabályszegéssel okozott károk megtérítését is, valamint a lefoglalt vagy lefoglalható tárgyak vagy dolgok tulajdonosa is (például egy jármű tulajdonosa) annak minősül.

Ön a szabályszegés vádlottjává válik, amint az első eljárási lépésre sor kerül önnel szemben.

Ön a következőkre jogosult:

  • Kifejtheti a véleményét minden olyan cselekménnyel kapcsolatban, amellyel vádolják, és elmondhatja a véleményét a vádakat alátámasztó bizonyítékokról is.
  • Megtagadhatja a vallomástételt.
  • Kétségbe vonhat tényeket és a védelmét szolgáló bizonyítékokat javasolhat.
  • Kérelmeket nyújthat be.
  • Jogorvoslatot kérhet.

Szóbeli meghallgatásokat tartanak, az önkormányzati hatóság pedig jegyzőkönyvet vesz fel. A meghallgatás során kérdéseket tesznek fel önnek, és ön érvényesítheti jogait (a fentiek szerint). A jegyzőkönyv az ügyiratok részét képezi. Mielőtt meghozza döntését, az önkormányzati hatóság megkéri önt, hogy tekintse át az ügyiratok részét képező dokumentumokat. Önnek joga van ahhoz, hogy véleményt nyilvánítson ezekről a dokumentumokról.

A szabályszegési eljárás a következő esetekben ér véget:

  • ha a A link új ablakot nyit megszabályszegési törvényben szereplő okból megszüntetik az eljárást (például ha a cselekmény nem szabályszegés, ön nem követte el a szabályszegést, illetve a szankció jelentéktelen lenne ahhoz a büntetéshez képest, amelyet egy másik bűncselekményért, hasonló okokból szabnak ki önre); vagy
  • amikor meghozzák az önt a szabályszegésben bűnösnek nyilvánító és a büntetést kiszabó határozatot.

Más tagállamok állampolgárai is eljárás alá vonhatók az ilyen szabályszegésekért?

Más tagállamok állampolgárait ugyanúgy eljárás alá vonhatják, mint a cseh állampolgárokat.

Fellebbezhetek?

Ön jogosult fellebbezést benyújtani. Nem lehet azonban fellebbezni a bírságcédulás (csekkes) eljárásban kiszabott bírságok ellen.

A fellebbezéssel megtámadott határozatot nem lehet végrehajtani addig, amíg egy felsőbb hatóság döntést nem hoz a fellebbezés ügyében.

A fellebbezést a közigazgatási hatósághoz (általában az önkormányzati hatósághoz) kell benyújtani, a határozat közlésének napjától számított tizenöt napon belül.

Megjelennek ezek a szabályszegések a bűnügyi előéletemre vonatkozó adatok között?

Nem.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megKözlekedési szabályszegések


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 17/04/2018