2 – Πρόσβαση σε νομικές συμβουλές

Save as PDF

Please note that the original language version of this page German has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

 

There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Όταν κάποιος εμπλέκεται σε ποινική διαδικασία με οποιονδήποτε τρόπο, η λήψη ανεξάρτητων νομικών συμβουλών μπορεί να αποβεί προς όφελός του. Στα ενημερωτικά φυλλάδια μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πότε και υπό ποιες συνθήκες έχετε το δικαίωμα υπεράσπισης από δικηγόρο. Στη συνέχεια, ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με το πώς θα βρείτε δικηγόρο και πώς θα καλύψετε τα δικηγορικά έξοδα εάν δεν σας το επιτρέπει η οικονομική σας κατάσταση.


Πώς βρίσκει κάποιος δικηγόρο;

Μόλις μάθετε ότι είστε ύποπτοι αξιόποινης πράξης μπορείτε, για παράδειγμα, να αναζητήσετε στο διαδίκτυο δικηγόρους οι οποίοι ειδικεύονται στο ποινικό δίκαιο, δηλαδή δικηγόρους εξειδικευμένους στο ποινικό δίκαιο. Κάθε δικηγόρος που έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος στη Γερμανία έχει το δικαίωμα να παραστεί ως ποινικός συνήγορος. Εάν υπάρχει πίεση χρόνου επειδή απειλείστε από σύλληψη ή αυτοψία, στις περισσότερες περιοχές της Γερμανίας μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ποινικό συνήγορο 24 ώρες/24ωρο μέσω Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτηλεφωνικής γραμμής βοήθειας από ποινικούς συνηγόρους. Εάν έχετε θέσει κριτήρια όπως τη γνώση ξένων γλωσσών ή την εγγύτητα στον τόπο κατοικίας σας, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη  Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομηχανή αναζήτησης ποινικών συνηγόρων για δικηγόρους ποινικού δικαίου του Δικηγορικού Συλλόγου Γερμανίας ή τους δικτυακούς τόπους αναζήτησης δικηγόρων των κατά τόπους δικηγορικών συλλόγων. Από την 01.01.2010 καταρτίζονται κατάλογοι δικηγόρων οι οποίοι διατίθενται να αΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροναλάβουν καθήκοντα συνηγόρου διορισμένου από το δικαστήριο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και πώς είναι προσβάσιμοι οι εν λόγω κατάλογοι, απευθυνθείτε στους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους (μεταξύ άλλων και Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ).

Εάν συλληφθήκατε ή βρίσκεστε υπό Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπροσωρινή κράτηση, δεν έχετε πρόσβαση στις προαναφερθείσες πηγές ενημέρωσης. Η αστυνομία υποχρεούται, κατόπιν αιτήματός σας, να σας χορηγήσει έναν κατάλογο δικηγόρων ή έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Όμως και οι Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτηλεφωνικές γραμμές άμεσης εξυπηρέτησης είναι γνωστές στην αστυνομία. Εάν η αστυνομία δεν σας επιτρέψει να έχετε επαφή με δικηγόρο, πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσετε το δικαστήριο όταν προσαχθείτε σε δίκη. Στα δικαστήρια υπάρχουν επίσης κατάλογοι δικηγόρων οι οποίοι διατίθενται να αναλάβουν καθήκοντα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσυνηγόρου διορισμένου από το δικαστήριο.

Ποιος αναλαμβάνει τα δικηγορικά έξοδα;

Το κράτος υποχρεούται να αναλάβει τα δικηγορικά έξοδα εάν αθωωθείτε. Εάν Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαναβληθεί η διαδικασία κατά το στάδιο της προανακριτικής εξέτασης ή εάν καταδικαστείτε, αναλαμβάνετε εσείς τα έξοδα.

Ακόμη και αν έχετε μόνο ελάχιστα ή καθόλου εισοδήματα, στην ποινική διαδικασία δεν σας παρέχεται καμία οικονομική στήριξη από το κράτος. Μόνο για μια πρώτη συμβουλευτική συζήτηση μπορείτε να αιτηθείτε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσυμβουλευτική συνδρομή από το αρμόδιο για την περιοχή σας ειρηνοδικείο.

Μια ιδιαιτερότητα στην πληρωμή παρατηρείται στις περιπτώσεις των Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιορισμένων από το δικαστήριο συνηγόρων. Στην περίπτωση αυτή ο δικηγόρος σας πληρώνεται αρχικά από το κράτος, αν και η αμοιβή του δικηγόρου ως διορισμένου από το δικαστήριο συνηγόρου, όπως ορίζεται διά του νόμου, είναι χαμηλότερη από εκείνη που μπορεί να αξιώσει ένας δικηγόρος σε άλλη περίπτωση. Πρέπει να έχετε υπόψη ότι σε περίπτωση καταδίκης τα έξοδα του διορισμένου από το δικαστήριο συνηγόρου βαρύνουν εσάς μετά το πέρας της διαδικασίας. Πρέπει να επιστρέψετε τα δικηγορικά έξοδα στο κράτος και, επιπλέον, να καλύψετε τη διαφορά της αμοιβής του δικηγόρου που θα αξίωνε σε άλλη περίπτωση, εφόσον σας το επιτρέπει η οικονομική σας κατάσταση.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2019