5 – Közúti közlekedési szabályszegések

Save as PDF

Please note that the original language version of this page Estonian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Hogyan kezelik a kisebb súlyú közlekedési szabályszegéseket?

A sebességkorlátozás túllépéséért, illetve a parkolási és egyéb közlekedési szabályok megsértésért a szankciókat szabálysértési eljárás keretében szabják ki.

A szabálysértési eljárást a A link új ablakot nyit megrendőrség a szabálysértés észlelésének helyszínén vagy a rendőrkapitányságon folytatja le.

Nem kötelező megbüntetni Önt a helyszínen. Ehelyett alkalmazhatnak figyelmeztetést Önnel szemben vagy figyelmeztető bírságot (15 EUR összegig). Arra is van lehetőség, hogy gyorsított eljárásban hozzanak határozatot a helyszínen, és 400 EUR összegig terjedő bírságot szabjanak ki. A helyszíni eljárásra csak akkor kerülhet sor, ha ahhoz Ön hozzájárul. A személy bűncselekménnyel kapcsolatos vallomásairól hang- vagy videofelvétel készülhet.

Amennyiben megsérti a sebességkorlátozást, és ezt sebességmérő kamera rögzíti, figyelmeztető bírság szabható ki a jármű tulajdonosával vagy bejegyzett üzembentartójával szemben. A figyelmeztető bírság maximális összege 190 EUR. A bírságról szóló értesítést postán küldik ki Önnek. Amennyiben nem ért egyet a bírságról szóló értesítéssel, a kézhezvételtől számított 30 napon belül jogosult azt megtámadni. A panaszt a bírságról szóló értesítést küldő rendőrkapitányságnál kell előterjeszteni. Amennyiben a gépjárműért felelős természetes személy vitatja a bírság kiszabását, mivel a gépjárművet más használta, a panaszban meg kell adnia a bírságról szóló értesítésben megjelölt időpontban a gépjárművet használó személy családi és utónevét, lakcímét, vezetői engedélyének számét, születési idejét vagy személyi azonosítójának számát.

Amennyiben nem ért egyet a rendőrség álláspontjával az állítólagos szabálysértéssel kapcsolatban, joga van kifogással élni a helyszíni eljárással szemben. Ilyen esetben a rendőrség iratokat készít a szabálysértésről a helyszínen, a büntetést azonban nem szabják ki rögtön.

Az iratokat továbbítják a rendőrkapitányságra, amelynek tisztviselői kötelesek bizonyítékokat gyűjteni a szabálysértéssel kapcsolatban. Amennyiben Önt kihallgatják, joga van hallgatni. Joga van ahhoz, hogy ügyvéd és tolmács legyen jelen. Joga van ahhoz, hogy megismerje a szabálysértési eljárás során összegyűjtött anyagokat és észrevételeket tegyen a vádra.

Észrevételeit a szabálysértési jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül terjesztheti elő. Tájékoztatni fogják arról, hogy mikor kaphat egy példányt a rendőrségtől a szabálysértés kapcsán hozott határozatról. A határozat példányának átvétele érdekében Önnek vagy ügyvédjének be kell mennie a rendőrkapitányságra, azt postán nem küldik meg.

A közlekedési szabálysértések legfeljebb 1 200 EUR összegű bírsággal sújthatók. Súlyos közlekedési szabálysértés esetén Ön legfeljebb 30 napra letartóztatható. Letartóztatásról szóló határozatot csak bíróság hozhat. Emellett két évig terjedő tartamra eltilthatják Önt a járművezetéstől.

Amennyiben nem ért egyet a rendőrség határozatával, joga van panasszal élni a A link új ablakot nyit megmegyei bíróságnál. A panaszt attól a naptól számított 15 napon belül kell benyújtani, hogy a határozat először hozzáférhetővé vált.

Az Európai Unió más tagállamainak állampolgárai is büntethetők közlekedési szabálysértés miatt.

A szabálysértések szerepelni fognak a rám vonatkozó bűnügyi adatok között?

A közlekedési szabálysértésekért kiszabott büntetéseket a figyelmeztető bírságok kivételével rögzítik a büntetések nyilvántartásában. A büntetéssel kapcsolatos információt törlik a nyilvántartásból és archiválják egy évvel az után, hogy a szabálysértési bírságot megfizették, az elzárást letöltötték, a közérdekű munkát elvégezték, illetve főbüntetésként a járművezetéstől eltiltást kiszabták.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA közlekedésről szóló törvény

A link új ablakot nyit megA közlekedésről szóló törvény angolul (nem tartalmaz minden módosítást)

A link új ablakot nyit megA szabálysértési eljárásról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA szabálysértési eljárásról szóló törvény angolul (nem tartalmaz minden módosítást)


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 01/10/2020