5. Kelių eismo taisyklių pažeidimai

Save as PDF

Please note that the original language version of this page Estonian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Kaip nagrinėjami nesunkūs Kelių eismo taisyklių pažeidimai?

Nuobaudos už greičio viršijimą, netinkamą automobilio statymą ir kitus Kelių eismo taisyklių pažeidimus taikomos administracinių teisės pažeidimų proceso tvarka.

Administracinius teisės pažeidimus nagrinėja Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspolicija teisės pažeidimo nustatymo vietoje arba policijos komisariate.

Policija neprivalo jūsų nubausti nedelsdama. Jums gali būti skirtas įspėjimas arba bauda (iki 15 EUR). Sprendimas taip pat gali būti priimtas pagreitinto proceso tvarka, skiriant baudą iki 400 EUR. Pagreitintas procesas taikomas tik su jūsų sutikimu. Asmens parodymai apie nusikaltimą gali būti įrašomi (daromas garso arba vaizdo įrašas).

Jei viršijate nustatytą greitį ir tai fiksuoja greičio matuoklis, bauda skiriama transporto priemonės savininkui arba registruotam valdytojui. Bauda negali viršyti 190 EUR. Apie baudos skyrimą jums pranešama paštu. Jei nesutinkate su pranešimu apie baudą, turite teisę jį ginčyti jį per 30 dienų nuo gavimo dienos. Skundas pateikiamas pranešimą apie baudos paskyrimą jums išsiuntusiam policijos komisariatui. Jei už transporto priemonę atsakingas asmuo užginčija baudos skyrimą, nes transporto priemone naudojosi kitas asmuo, skunde jis turi nurodyti asmens, naudojusio transporto priemonę baudos kvite nurodytu laiku, vardą ir pavardę, jo adresą, vairuotojo pažymėjimo numerį ir gimimo datą arba asmens tapatybės numerį.

Jei nesutinkate su policijos nuomone dėl galimo teisės pažeidimo, turite teisę prieštarauti pagreitinto proceso taikymui. Šiuo atveju policija nedelsdama parengia dokumentus apie teisės pažeidimą, tačiau nuobauda neskiriama tuoj pat.

Dokumentai siunčiami policijos komisariatui. Jo pareigūnai privalo surinkti teisės pažeidimo įrodymus. Per apklausą turite teisę tylėti. Turite teisę reikalauti, kad per apklausą dalyvautų advokatas ir vertėjas. Turite teisę susipažinti su medžiaga, surinkta per administracinio teisės pažeidimo tyrimo procedūrą, ir prieštarauti kaltinimams.

Prieštaravimus galite pateikti per 15 dienų nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo gavimo dienos. Jums bus nurodyta, kada iš policijos komisariato galėsite gauti sprendimo dėl administracinio teisės pažeidimo nuorašą. Jei norite gauti sprendimo nuorašą, jūs arba jūsų advokatas privalote nuvykti į policijos komisariatą. Nuorašas paštu nesiunčiamas.

Bauda už Kelių eismo taisyklių pažeidimus negali viršyti 1 200 EUR. Už sunkius Kelių eismo taisyklių pažeidimus taip pat gali būti skiriamas areštas iki 30 dienų. Areštas skiriamas tik teismo sprendimu. Be to, iš jūsų gali būti atimta teisė vairuoti transporto priemones (daugiausia 2 metams).

Jei nesutinkate su policijos sprendimu, turite teisę jį skųsti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasapylinkės teismui. Skundą privalote pateikti per 15 dienų nuo sprendimo paskelbimo.

Už Kelių eismo taisyklių pažeidimus baudžiami ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai.

Ar administraciniai teisės pažeidimai nurodomi mano duomenyse apie teistumą?

Bausmės už Kelių eismo taisyklių pažeidimus įtraukiamos į bausmių registrą, išskyrus informaciją apie baudas. Informacija apie bausmę iš registro pašalinama ir archyvuojama po vienų metų nuo pagrindinės sankcijos įvykdymo – baudos už administracinį teisės pažeidimą sumokėjimo, laisvės atėmimo bausmės atlikimo, viešųjų darbų atlikimo arba draudimo vairuoti nustatymo.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKelių eismo įstatymas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKelių eismo įstatymas anglų kalba (nėra visų pakeitimų)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAdministracinių teisės pažeidimų proceso kodeksas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAdministracinių teisės pažeidimų proceso kodeksas anglų kalba (nėra visų pakeitimų)


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 08/08/2018