2 - Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā un pirms lietas nodošanas tiesai

Save as PDF

Kāds ir izmeklēšanas mērķis?

Izmeklēšanas mērķis ir vākt un saglabāt pierādījumus un iegūt notikuma vietā atstātās pēdas.

Kādi ir izmeklēšanas posmi?

Lietas iepriekšēja izskatīšana / iepriekšēja kriminālizmeklēšana / kriminālizmeklēšana

Lietas iepriekšējā izskatīšanā prokurors izvērtē, vai apsūdzība ir pienācīgi pamatota un vai varētu būt noticis noziedzīgs nodarījums.

Iepriekšēju kriminālizmeklēšanu veic galvenokārt gadījumos, kad aizdomās turētais ir pieķerts pārkāpuma izdarīšanas brīdī, kā arī tad, ja kavēšanās radītu tūlītēju risku.

Kriminālizmeklēšanu veic tikai smagāku noziedzīgu nodarījumu gadījumos.

Aizturēšana / brīvības ierobežojumi / apcietinājums

Ja aizdomās turēto pieķer noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī vai aiztur vēlākais vienu dienu pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas, apcietināšanas orderis nav vajadzīgs.

Ja aizdomās turētais nav pieķerts noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī, ir nepieciešams apcietināšanas orderis.

Aizturēto personu 24 stundās nogādā prokuratūrā.

Brīvības ierobežojumus (piemēram, drošības naudu, apsūdzētā pienākumu regulāri reģistrēties policijas iecirknī, aizliegumu izceļot no valsts) piemēro, lai novērstu turpmākus pārkāpumus un nodrošinātu apsūdzētā ierašanos policijā uz iztaujāšanu un klātbūtni tiesā.

Smagāku noziedzīgu nodarījumu gadījumos, kad ar brīvības ierobežojumiem nepietiek, aizdomās turētos var paturēt apcietinājumā. Smagu noziegumu gadījumā apcietinājuma laiks var būt līdz 18 mēnešiem, mazāk smagu noziegumu gadījumā līdz 12 mēnešiem, bet, ja ir notikusi atkārtota nonāvēšana aiz neuzmanības — līdz sešiem mēnešiem. Šo laiku aizdomās turētie pavada cietumā.

Lietas izskatīšana tiesu izmeklēšanas palātās

Jums ir tiesības vērsties tiesu izmeklēšanas palātās, lai panāktu brīvības ierobežojumu vai apcietinājuma atcelšanu vai iesniegtu sūdzību par pirmstiesas procesā pieļautiem pārkāpumiem.

Kas atbild par katru no šiem posmiem?

Lietu iepriekšēju izskatīšanu veic izmeklētāji un prokurors.

Iepriekšēju kriminālizmeklēšanu veic izmeklētāji, prokurors un izmeklēšanas tiesnesis, bet kriminālizmeklēšana un iztaujāšana ir vienīgi izmeklēšanas tiesneša ziņā.

Apcietināšanas orderus izdod tiesas izmeklēšanas palāta vai izmeklēšanas tiesnesis. Gadījumos, kad aizdomās turētais ir pieķerts noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī, izmeklētājiem un iesaistītajiem policistiem ir pienākums, bet visiem pilsoņiem — tiesības aizturēt vainīgo. Rīkojumus par personas brīvības ierobežojumu piemērošanu un apcietināšanu ar prokurora piekrišanu izdod izmeklēšanas tiesnesis un tiesas izmeklēšanas palāta.

Tiesu izmeklēšanas palātās lietas prokurora klātbūtnē izskata tieslietu padomes trīs tiesnešu sastāvā.

Manas tiesības izmeklēšanas laikā

Lai atrastu sīkāku informāciju par savām tiesībām izmeklēšanas laikā, klikšķiniet uz norādītajām saitēm.

1. Lietas iepriekšēja izskatīšana / iepriekšēja kriminālizmeklēšana / kriminālizmeklēšana

Kāds ir šo procedūru nolūks?

Lietas iepriekšējā izskatīšanā prokuroram jānoskaidro, vai apsūdzība ir pienācīgi pamatota, un jāpieņem lēmums par kriminālprocesa sākšanu.

Iepriekšēju kriminālizmeklēšanu veic gadījumos, kad aizdomās turētais ir pieķerts nodarījuma izdarīšanas brīdī, kā arī tad, ja kavēšanās radītu tūlītēju risku (piemēram, varētu zust pēdu vai pirkstu nospiedumi utt.).

Kriminālizmeklēšanu veic tikai noziegumu un dažu smagu kriminālpārkāpumu gadījumos. Iepriekšēju kriminālizmeklēšanu un kriminālizmeklēšanu veic, lai atklātu, vāktu un saglabātu pierādījumus un iegūtu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā atstātās pēdas.

Kas atbild par šo posmu?

Lietas iepriekšēju izskatīšanu veic izmeklētāji un prokurors.

Iepriekšēju kriminālizmeklēšanu veic izmeklētāji, prokurors un izmeklēšanas tiesnesis.

Kriminālizmeklēšana ir vienīgi izmeklēšanas tiesneša ziņā.

Lietas iepriekšējo izskatīšanu un iepriekšējo izmeklēšanu uzrauga kriminālpārkāpumu tiesas prokurors, bet kriminālizmeklēšanu — apelācijas tiesas prokurors.

Vai ir noteikti termiņi?

Lietas iepriekšēja izskatīšana ilgst 4–8 mēnešus. Kriminālizmeklēšanas maksimālais ilgums ir 18 mēneši. Ja tiek veikta papildu izmeklēšana, tā ilgst 3–5 mēnešus.

Lielās pilsētās šos termiņus var pagarināt. Sankcijas par termiņu neievērošanu nav paredzētas.

Paskaidrojumu sniegšanas termiņš lietas iepriekšējā izskatīšanā un termiņš, kādā apsūdzētais iepriekšējā izmeklēšanā un izmeklēšanā var sniegt oficiālu paziņojumu, ir vismaz 48 stundas un to var pagarināt.

Sankcijas par termiņu neievērošanu lietas iepriekšējā izskatīšanā un iepriekšējā izmeklēšanā nav paredzētas. Bet, ja nav ievērots kriminālizmeklēšanā noteiktais termiņš, izmeklēšanas tiesnesim ir tiesības izdot rīkojumu par apsūdzētā piespiedu nogādāšanu uz tiesu un/vai apcietināšanas orderi.

Ko man pastāstīs par notiekošo?

Tiklīdz esat saņēmis uzaicinājumu piedalīties iepriekš aprakstītajās procedūrās, jums ir tiesības:

 • lūgt izmeklētājam uz jūsu rēķina izgatavot visu attiecīgo juridisko dokumentu kopijas, tostarp apsūdzības izklāstu,
 • lūgt vismaz 48 stundas laika,
 • izraudzīties advokātu.

Vai man nodrošinās tulku, ja es nerunāju attiecīgajā valodā?

Jā. Tulks iztulkos jūsu liecību izmeklētājiem un viņu uzdotos jautājumus.

Kurā procesa posmā varēšu runāt ar advokātu?

Tiklīdz satiekaties ar izmeklētāju, jums ir tiesības lūgt, lai izmeklētājs informē jūsu advokātu vai ļauj ar viņu sazināties. Jūs arī varat atteikties liecināt pirms advokāta ierašanās.

Amatpersonu pienākums ir nodrošināt tulka klātbūtni tikai iztaujāšanā. Ja jums nepieciešami tulka pakalpojumi pārējā laikā, jums par šo jautājumu jāvienojas ar savu advokātu.

Vai man obligāti ir vajadzīgs advokāts? Vai pats varu izvēlēties advokātu?

Advokāta pārstāvība ir obligāta tikai noziegumu gadījumos. Advokāta izvēle ir jūsu ziņā. Bet, ja nozieguma gadījumā jums nebūs advokāta, izmeklēšanas tiesnesis uz izmeklēšanas laiku advokātu norīkos.

Vai mani izjautās? Vai man jāsniedz informācija?

Jums var uzdot jautājumus par jums izvirzītajām apsūdzībām. Jums ir tiesības atteikties atbildēt uz dažiem vai visiem jautājumiem un tiesības neliecināt pret sevi. Jūs varat atteikties atbildēt uz jautājumiem, ja atbildes vēlāk varētu izmantot pret jums.

Vai drīkstu sazināties ar ģimenes locekļiem vai draugiem?

Jums ir tiesības sazināties ar ģimeni un draugiem pa tālruni. Jums ir arī atļauts tikties ar ģimenes locekļiem un izņēmuma gadījumos ar draugiem.

Vai vajadzības gadījumā drīkstu pieprasīt ārstu?

Ja jums ir veselības problēmas, varat pieprasīt ārstu.

Vai drīkstu sazināties ar savas valsts vēstniecību?

Jā, jums ir tādas tiesības.

Esmu no citas valsts. Vai man jābūt klāt izmeklēšanas laikā?

Nē, tas nav nepieciešams.

Vai drīkstu piedalīties izmeklēšanā ar video pieslēguma starpniecību?

Grieķijas tiesību aktos nav paredzēta iespēja piedalīties izmeklēšanā ar video pieslēguma starpniecību.

Vai mani var nosūtīt atpakaļ uz valsti, no kuras esmu ieradies?

Šajā posmā jūs nevar nosūtīt atpakaļ.

Kādos gadījumos mani var paturēt apcietinājumā vai atbrīvot?

Jūs paturēs apcietinājumā, ja visas pazīmes liecinās, ka esat izdarījis nopietnus pārkāpumus, un ja

 • jums Grieķijā nebūs konkrētas adreses,
 • jūs būsiet mēģinājis izceļot no valsts,
 • jūs iepriekš būsiet izvairījies no tiesāšanas,
 • jūs būsiet bijis notiesāts par bēgšanu no cietuma vai palīdzēšanu bēgt ieslodzītai personai, vai par dzīvesvietas ierobežojumu neievērošanu, kā arī tad, ja
 • būs pamats uzskatīt, ka gatavojaties aizbēgt,
 • jums būs iepriekšējas sodāmības, tāpēc pastāvēs iespēja, ka jūs varētu izdarīt citus noziedzīgus nodarījumus.

Jums var piemērot arī brīvības ierobežojumus, bet tikpat labi jūs var arī atbrīvot.

Kādas ir manas tiesības/pienākumi?

Jums ir tiesības pieprasīt laiku, lai iepazītos ar lietas materiāliem, un izraudzīties ne vairāk kā divus advokātus. Jums personīgi jāpiedalās izmeklēšanā — ar advokāta klātbūtni vien nepietiek.

Ja izmeklēšanas tiesnesis nolemj, ka jums jāpiemēro pagaidu apcietinājums, jūs piecās dienās varat pārsūdzēt šo lēmumu tiesas izmeklēšanas palātā. Ja vēlaties, lai lēmumu par apcietināšanu atceļ vai aizstāj ar citiem ierobežojumiem, ar pārsūdzību varat vērsties arī tieši pie izmeklēšanas tiesneša vai tiesas izmeklēšanas palātā.

Vai izmeklēšanas laikā drīkstu izceļot no valsts?

Jā, tas ir atļauts, ja nav piemērots izceļošanas aizliegums.

Pārmeklēšana, pirkstu nospiedumu un DNS paraugu ņemšana

Plašāku informāciju par savām tiesībām atradīsiet sadaļānull Pārmeklēšana, pirkstu nospiedumu un DNS paraugu ņemšana.

Vai man ir tiesības uz pārsūdzību?

Ja pirmstiesas procesā ir veiktas nelikumīgas darbības, jūs varat vērsties tiesas izmeklēšanas palātā, pieprasot, lai tās atceļ un pirmstiesas procesu atkārto.

Vai pirms tiesas drīkstu atzīt vainu visās vai dažās apsūdzībās?

Jūs varat atzīt vainu jebkurā pirmstiesas procesa posmā. Varat arī atsaukt paziņojumu par vainas atzīšanu. Tiesai katrā ziņā ir tiesības izvērtēt jūsu atzīšanos.

Vai pirms tiesas drīkst mainīt apsūdzības?

Apsūdzības nevar mainīt. Var tikai precizēt formulējumu. Jaunas apsūdzības nevar izvirzīt.

Vai pret mani drīkst izvirzīt apsūdzību, kas jau izvirzīta citā dalībvalstī?

Šādu apsūdzību var izvirzīt, ja citā valstī pret Grieķijas pilsoni izdarīts pārkāpums saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem ir klasificējams kā noziegums vai kriminālpārkāpums. Nopietnu noziedzīgu nodarījumu gadījumos Grieķijas tiesību akti attiecas uz ikvienu neatkarīgi no tiesību aktiem, kas ir spēkā nodarījuma vietā.

Vai saņemšu informāciju par lieciniekiem, kas liecinājuši pret mani?

Jūs varat saņemt šo informāciju, jo jums ir tiesības iepazīties ar visiem lietas materiāliem, tostarp ar liecībām. Jūs varat saņemt šo informāciju gan pirms, gan pēc savas aizstāvības.

Vai saņemšu informāciju par citiem pierādījumiem pret mani?

Izmeklētāja pienākums ir nodrošināt jums visu lietā esošo dokumentu fotokopijas un iepazīstināt jūs ar attiecīgiem materiāliem, pirms sniedzat savu liecību.

Vai man pieprasīs informāciju par sodāmību?

Kriminālizmeklēšanas gaitā izmeklēšanas tiesnesis saņems izziņu par jūsu sodāmību.

2. Aizturēšana / brīvības ierobežojumi / apcietinājums

Kāds ir šo pasākumu nolūks? 

Ja likumpārkāpējs ir pieķerts noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī, viņu aiztur, lai nodrošinātu saukšanu pie atbildības. Pārējos gadījumos aizturēšanas, apcietinājuma un pārvietošanās brīvības ierobežojumu mērķis ir nodrošināt apsūdzētā ierašanos izmeklēšanas un tiesu iestādēs.

Kas atbild par šiem pasākumiem?

Apcietināšanas orderus izdod tiesas izmeklēšanas palāta vai izmeklēšanas tiesnesis. Šīs personas izdod arī rīkojumus par likumpārkāpēju paturēšanu apcietinājumā un par brīvības ierobežojumu piemērošanu. Ja vainīgais ir pieķerts noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī, viņu var aizturēt izmeklētāji vai policisti.

Vai ir noteikti termiņi?

Pēc aizturēšanas jūs 24 stundās jānogādā prokuratūrā. Ja šis termiņš netiek ievērots, jums par to nekas nedraud. Termiņi ir noteikti arī gadījumos, kad jums regulāri jāreģistrējas policijā. Ja neievērosiet šos termiņus, reģistrēšanos policijā var aizstāt ar apcietinājumu.

Ko man pastāstīs par notiekošo?

Ja esat pieķerts noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī, policistiem uzreiz pēc aizturēšanas jums jāpaskaidro, kāpēc esat aizturēts. Ja jūs nogādās pie izmeklēšanas tiesneša, viņš jūs informēs par visām pret jums izvirzītajām apsūdzībām. Jūs tiksiet informēts par apsūdzībām arī tad, ja jums piemērotais drošības līdzeklis būs brīvības ierobežojumi vai apcietinājums.

Pirms lēmuma pieņemšanas šajos jautājumos jums no izmeklēšanas tiesneša būtu jāsaņem visi attiecīgie juridiskie dokumenti.

Vai man nodrošinās tulku, ja es nerunāju attiecīgajā valodā?

Ja nerunājat attiecīgajā valodā, jums tas nekavējoties jādara zināms amatpersonām un jālūdz nodrošināt tulku. Tulks iztulkos jūsu teikto, jums uzdotos jautājumus un attiecīgos dokumentus.

Kurā procesa posmā varēšu runāt ar advokātu?

Ja jūs aiztur, jums ir tiesības lūgt amatpersonām, lai tās nekavējoties informē jūsu advokātu vai ļauj viņam piezvanīt. Turklāt jums ir tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kamēr nav ieradies advokāts.

Ja nepazīstat nevienu advokātu, varat sazināties ar savas valsts vēstniecību vai vietējo advokātu asociāciju. Tulka atrašana, lai jūs spētu sazināties ar advokātu, ir jūsu, nevis izmeklēšanas iestāžu uzdevums. Ja jums piemēro pārvietošanās brīvības ierobežojumus vai apcietinājumu, vispirms sazinieties ar advokātu. Viņš jūs pārstāvēs un būs klāt kriminālizmeklēšanas procesā.

Vai man ir vajadzīgs advokāts? Vai pats varu izvēlēties advokātu?

Advokāta pārstāvība ir obligāta tikai noziegumu gadījumos. Advokāta izvēle ir jūsu ziņā. Bet, ja nozieguma gadījumā jums nebūs advokāta, pēc jūsu lūguma uz izmeklēšanas laiku jums tiks piešķirts advokāts.

Vai mani var lūgt sniegt informāciju? Vai man jāsniedz pieprasītā informācija?

Jums uzdos jautājumus par jums izvirzītajām apsūdzībām. Jūs varat atteikties atbildēt uz jautājumiem, ja atbildes vēlāk varētu izmantot pret jums.

Vai drīkstu sazināties ar ģimenes locekļiem vai draugiem?

Jums ir tiesības lūgt, lai izmeklētāji atļauj jums sazināties ar ģimeni un draugiem.

Vai vajadzības gadījumā drīkstu pieprasīt ārstu?

Jā, ja jums ir veselības problēmas.

Vai drīkstu sazināties ar savas valsts vēstniecību, ja esmu no citas valsts?

Jā, jums ir tādas tiesības.

Esmu no citas valsts. Vai man jābūt klāt izmeklēšanas laikā?

Nē, tas nav obligāti, ja nav nepieciešama personas fiziska pārmeklēšana.

Vai drīkstu piedalīties izmeklēšanā ar video pieslēguma starpniecību?

Iespēja piedalīties pārkāpuma izmeklēšanā ar video pieslēguma starpniecību tiesību aktos pagaidām nav paredzēta.

Vai mani var nosūtīt atpakaļ uz valsti, no kuras esmu ieradies?

Šajā posmā jūs nevar nosūtīt atpakaļ.

Kādos gadījumos mani var paturēt apcietinājumā vai atbrīvot?

Jūs paturēs apcietinājumā, ja izmeklēšanas tiesnesis par to būs vienojies ar prokuroru vai ja tiesas izmeklēšanas palāta būs izdevusi attiecīgu rīkojumu. Jūs paturēs apcietinājumā, ja visas pazīmes liecinās, ka esat izdarījis nopietnus pārkāpumus, un ja:

 • jums Grieķijā nebūs konkrētas adreses,
 • jūs būsiet mēģinājis izceļot no valsts,
 •  jūs iepriekš būsiet izvairījies no tiesāšanas,
 •  jūs būsiet bijis notiesāts par bēgšanu no cietuma vai par palīdzēšanu bēgt ieslodzītai personai, vai par dzīvesvietas ierobežojumu neievērošanu, kā arī tad, ja
 • būs pamats uzskatīt, ka jūs gatavojaties aizbēgt,
 • jums būs iepriekšējas sodāmības.

Jums var piemērot arī brīvības ierobežojumus, bet tikpat labi jūs var arī atbrīvot.

Kādas ir manas tiesības/pienākumi?

Jums ir tiesības pieprasīt laiku, lai iepazītos ar lietas materiāliem, un izraudzīties ne vairāk kā divus advokātus. Ja jūs patur apcietinājumā, jūs piecās dienās varat pārsūdzēt izmeklēšanas tiesneša lēmumu tiesas izmeklēšanas palātā. Ja vēlaties, lai lēmumu par apcietināšanu atceļ vai aizstāj ar pārvietošanās brīvības ierobežojumiem, ar pārsūdzību varat vērsties arī tieši pie izmeklēšanas tiesneša vai tiesas izmeklēšanas palātā.

Vai izmeklēšanas laikā drīkstu izceļot no valsts?

Jā, pēc atbrīvošanas no aizturēšanas vai apcietinājuma tas ir atļauts, ja nav piemērots aizliegums izceļot no Grieķijas.

Pārmeklēšana, pirkstu nospiedumu un DNS paraugu ņemšana

Informāciju par savām tiesībām atradīsiet sadaļānull Pārmeklēšana, pirkstu nospiedumu un DNS paraugu ņemšana.

Vai man ir tiesības uz pārsūdzību?

Ja pirmstiesas procesā ir veiktas nelikumīgas darbības, jūs varat vērsties tiesas izmeklēšanas palātā, pieprasot, lai tās atceļ un pirmstiesas procesu atkārto.

Vai pirms tiesas drīkstu atzīt vainu visās vai dažās apsūdzībās?

Jūs varat atzīt vainu, un tas attiecībā uz jums nedrīkstētu radīt nekādas — ne pozitīvas, ne negatīvas — tiesiskas sekas.

Vai pirms tiesas drīkst mainīt apsūdzības?

Apsūdzības nevar mainīt, var tikai precizēt formulējumu. Jaunas apsūdzības nevar izvirzīt.

Vai pret mani drīkst izvirzīt apsūdzību, kas jau izvirzīta citā dalībvalstī?

Šādu apsūdzību var izvirzīt, ja citā valstī ir izdarīts pārkāpums pret Grieķijas pilsoni. Nopietnu noziedzīgu nodarījumu gadījumos Grieķijas tiesību akti attiecas uz ikvienu neatkarīgi no tiesību aktiem, kas ir spēkā nodarījuma vietā.

Vai saņemšu informāciju par lieciniekiem, kas liecinājuši pret mani?

Protams. Jums šī informācija jāsaņem, pirms jūs sniedzat savu liecību, tiklīdz jūs aiztur un lietu nodod iepriekšējai izmeklēšanai vai izmeklēšanai.

Vai saņemšu informāciju par citiem pierādījumiem pret mani?

Izmeklētāja pienākums ir nodrošināt jums visu lietā esošo dokumentu fotokopijas, pirms sniedzat savu liecību.

Vai man pieprasīs informāciju par sodāmību?

Nē. Šo informāciju iegūs attiecīgajā iestādē.

3. Lietas izskatīšana tiesu izmeklēšanas palātās

Kāds ir šā posma nolūks?

Tiesu izmeklēšanas palātas ir pirmstiesas procesa kompetentās tiesu iestādes. Tās uzrauga izmeklētāju rīcības likumību, pieņem lēmumus par apsūdzēto paturēšanu apcietinājumā, par pārvietošanās brīvības ierobežojumu piemērošanu un par citiem sensitīviem jautājumiem, kas ietekmē pirmstiesas procesu, kā arī par apsūdzētā nodošanu tiesai vai atbrīvošanu.

Kas atbild par šo posmu? 

Tiesu izmeklēšanas palātas trīs tiesnešu sastāvā ir kriminālpārkāpumu tiesas izmeklēšanas palāta, apelācijas tiesas izmeklēšanas palāta un kasācijas tiesas izmeklēšanas palāta.

Vai ir noteikti termiņi?

Jā, ir noteikti termiņi, kuru neievērošanas gadījumā jums zudīs iespēja izmantot savas tiesības.

Ko man pastāstīs par notiekošo?

Tieslietu padomju sekretariāts jums sniegs informāciju par jūsu lietas virzību un

paziņos par pieņemtajiem lēmumiem.

Vai man nodrošinās tulku, ja es nerunāju attiecīgajā valodā?

Tieslietu padomes sēdē jums ir tiesības pieprasīt tulka pakalpojumus.

Kurā procesa posmā varēšu runāt ar advokātu?

Jums ir tiesības saņemt juridisku palīdzību un sazināties ar advokātu jebkurā lietas izskatīšanas posmā. Tulks vajadzības gadījumā jāatrod jums pašam vai jūsu advokātam.

Vai man obligāti ir vajadzīgs aizstāvis? Vai pats varu izvēlēties advokātu?

Aizstāvja piedalīšanās nav obligāta. Ja vēlaties, varat pārstāvēt pats sevi vai izmantot advokāta pakalpojumus. Ja jums nav piešķirts advokāts, jums ir tiesības pašam izvēlēties aizstāvi.

Vai mani var lūgt sniegt informāciju? Vai man jāatbild?

Jums var lūgt sniegt informāciju par noziedzīgu nodarījumu, kurā jūs apsūdz. Jums ir tiesības klusēt un neliecināt pret sevi. Jūs varat atteikties atbildēt uz jautājumiem, ja atbildes vēlāk varētu izmantot pret jums.

Vai drīkstu sazināties ar ģimenes locekļiem vai draugiem?

Jā. Ja esat apcietinājumā, varat tikties apmeklējuma laikā.

Vai vajadzības gadījumā drīkstu pieprasīt ārstu?

Jā, ja jums ir veselības problēmas.

Vai drīkstu sazināties ar savas valsts vēstniecību, ja esmu no citas valsts?

Jā, jums ir tādas tiesības.

Esmu no citas valsts. Vai man jābūt klāt izmeklēšanas laikā?

Tikai tad, ja jūs to vēlaties un tiesai nav iebildumu.

Vai drīkstu piedalīties izmeklēšanā, piemēram, ar video pieslēguma starpniecību? 

Procedūras, kurās izmanto video pieslēgumu, tiesību aktos pagaidām nav paredzētas.

Vai mani var nosūtīt atpakaļ uz valsti, no kuras esmu ieradies?

Šajā posmā jūs nevar nosūtīt atpakaļ.

Mani paturēs apcietinājumā vai atbrīvos? No kā tas būs atkarīgs?

Jūs paturēs apcietinājumā, ja tiesas izmeklēšanas palāta būs izdevusi attiecīgu rīkojumu. Jums var piemērot arī pārvietošanās brīvības ierobežojumus, bet tikpat labi jūs var arī atbrīvot.

Vai izmeklēšanas laikā drīkstu izceļot no valsts?

Jūs drīkstat izceļot pēc atbrīvošanas no aizturēšanas vai apcietinājuma, ja nav piemērots aizliegums izceļot no Grieķijas.

Vai man liks nodot pirkstu nospiedumus, ģenētiskā materiāla (DNS) (piemēram, matu, siekalu) vai citu ķermeņa sekrētu paraugus?

Tiesas izmeklēšanas palāta var izdot attiecīgu rīkojumu.

Vai mani pakļaus fiziskai pārmeklēšanai?

Tieslietu padome šādus rīkojumus neizdod, bet pārmeklēšanu var pieprasīt izmeklētāji vai iepriekšējās izmeklēšanas izmeklētāji. Šādos gadījumos varat pieprasīt, lai pārmeklēšanā būtu klāt jūsu advokāts.

Vai drīkst veikt kratīšanu manās mājās, uzņēmuma telpās, automašīnā utt.?

Posmā, kad lietu izskata tieslietu padomes, kratīšana nav atļauta.

Vai man ir tiesības uz pārsūdzību?

Pastāv tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ko varat izmantot, lai apstrīdētu tieslietu padomju lēmumus.

Vai pirms tiesas drīkstu atzīt vainu visās vai dažās apsūdzībās?

Jums ir tiesības atzīt vainu, iesniedzot tieslietu padomēm oficiālu paziņojumu. Šādi paziņojumi ir juridiski saistoši un var ietekmēt tiesas spriedumu.

Vai pirms tiesas drīkst mainīt apsūdzības?

Apsūdzības nevar mainīt. Tieslietu padomes var tikai precizēt to formulējumu. Jaunas apsūdzības nevar izvirzīt.

Vai pret mani drīkst izvirzīt apsūdzību, kas jau izvirzīta citā dalībvalstī?

Šādu apsūdzību var izvirzīt, ja ir izdarīts pārkāpums pret Grieķijas pilsoni. Nopietnu noziedzīgu nodarījumu gadījumos Grieķijas tiesību akti attiecas uz ikvienu neatkarīgi no tiesību aktiem, kas ir spēkā nodarījuma vietā.

Vai saņemšu informāciju par lieciniekiem, kas liecinājuši pret mani?

Protams, jūs varat saņemt informāciju tiklab šajā posmā, kā iepriekšējos kriminālprocesa posmos. Jums ir tiesības saņemt informāciju par visiem lietas materiāliem.

Vai man pieprasīs informāciju par sodāmību?

Nē. Šo informāciju iegūs attiecīgajā iestādē.

4. Pārmeklēšana, pirkstu nospiedumu un DNS paraugu ņemšana

Vai man liks nodot pirkstu nospiedumus, ģenētiskā materiāla (DNS) (piemēram, matu, siekalu) vai citu ķermeņa sekrētu paraugus?

Ja jūs aizturēs vai apcietinās, jums liks nodot pirkstu nospiedumus, un jums nav tiesību atteikties. Ja visas pazīmes liecinās, ka esat izdarījis nopietnu noziedzīgu nodarījumu, jums obligāti būs jānodod arī DNS paraugi. Jums ir tiesības pieprasīt atkārtotus DNS testus, ja analīžu rezultāti izrādās pozitīvi, — pretējā gadījumā ģenētiskā materiāla paraugus iznīcinās.

Vai mani var pakļaut fiziskai pārmeklēšanai?

Ja izmeklētājs uzskatīs to par nepieciešamu, jūs var pakļaut fiziskai pārmeklēšanai. Pārmeklēšana nedrīkst aizskart jūsu cieņu un to nedrīkst veikt publiskā vietā. Sievieti drīkst pārmeklēt tikai cita sieviete. Ja jūs lūdz nodot konkrētu priekšmetu vai dokumentu un jūs to nododat, jūs nedrīkstētu pakļaut fiziskai pārmeklēšanai.

Vai drīkst veikt kratīšanu manās mājās, uzņēmuma telpās, automašīnā utt.?

Tiesas darbinieki un izmeklētāji jūsu mājās drīkst veikt ar izmeklēšanu vai iepriekšēju izmeklēšanu saistītu kratīšanu. Automašīnas pārmeklē, ja ir pamatotas aizdomas, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, kā arī tad, ja pārmeklēšana ir noteikti nepieciešama.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 25/06/2018