4. Jogaim a bíróság határozatának meghozatala után

Save as PDF

Fellebbezhetek a határozat és/vagy a büntetés ellen?

Benyújthat fellebbezést a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet ellen. A fellebbezési jog a büntetés típusától és súlyától függ, valamint attól, hogy melyik bíróság szabta ki azt.

Például:

  • az egytagú vétségi bíróság ítélete esetében ön akkor jogosult fellebbezésre, ha a büntetés több mint 60 napi szabadságvesztés vagy több mint 1000 EUR pénzbüntetés;
  • a háromtagú vétségi bíróság és az annak határozatai elleni fellebbezéseket tárgyaló bíróság ítélete esetében akkor jogosult fellebbezésre, ha több mint négy hónapi szabadságvesztésre ítélik vagy több mint 1500 EUR pénzbüntetést szabnak ki önre;
  • a vegyes esküdtbíróság vagy a bűntettek esetén kiszabott büntetések elleni fellebbezést tárgyaló háromtagú bíróság ítélete esetében akkor van fellebbezési joga, ha a büntetés bűntettek esetén több mint 2 évi, vétségek esetén pedig több mint 1 évi szabadságvesztés.

Felmentés ellen csak akkor fellebbezhet, ha őszinte megbánás alapján vagy olyan okból mentették fel, amely rossz fényt vet az ön jó hírnevére.

Hogyan fellebbezhetek?

A fellebbezéshez fellebbezési nyilatkozatot kell készítenie, és be kell azt nyújtania a határozatot meghozó bíróság hivatalához, bele kell foglalnia a fellebbezés indokát, az ön lakcímét és az ügyvédjének nevét.

A fellebbezés benyújtásának határideje a bíróság határozatának meghozatalától – vagy ha az ügyét az ön távollétében tárgyalták, akkor a határozat kézbesítésétől – számítva 10 nap. Ha azonban ön külföldön él, és a távollétében hoztak ítéletet az ügyében, vagy ismeretlen volt a lakóhelye, akkor a határidő az iratok kézbesítésétől számított 30. napig meghosszabbodik.

Mi a fellebbezés alapja?

A fellebbezés az ügy ténykérdésein vagy a jogszabályok értelmezésének módján alapulhat.

Mi történik, ha fellebbezést nyújtok be?

Az ügyet másodfokú bíróság tárgyalja újra.

Mi történik, ha fogva tartanak, amikor fellebbezést nyújtok be?

A fellebbezést továbbítják az ügyészségnek, tárgyalási napot tűznek ki, önt pedig megidézik, hogy jelenjen meg a bíróság előtt. Bizonyos jogi feltételek teljesülése esetén kérheti, hogy a büntetés végrehajtását függesszék fel a fellebbezés megtárgyalásáig.

Mennyi idő telik el a fellebbezés elbírálásáig?

Általában 1–3 év, a jogsértéstől, a bíróság helyétől és attól függően, hogy a vádlott előzetes letartóztatásban van-e.

Hivatkozhatok új bizonyítékokra fellebbezés esetén?

Igen, hivatkozhat új bizonyítékokra a fellebbviteli bíróságon. Az eljárás ugyanaz, mint az eredeti tárgyalás esetében. Azok a bírók, akik az ügyet az elsőfokú bíróságon tárgyalták, nem tárgyalhatják az ügyet a másodfokú bíróságon. Megvizsgálják, hogy a fellebbezést megfelelően és a megszabott határidőn belül nyújtották-e be.

Mi történik a fellebbezési tárgyaláson?

Ha ön nem jelenik meg személyesen vagy a jogi képviselője útján, akkor a fellebbezését elutasítják, és helybenhagyják az alacsonyabb szintű bíróság által kiszabott büntetést. Ha ön megjelenik személyesen vagy a jogi képviselője útján, akkor az ügyet újratárgyalják, ön pedig hivatkozhat új bizonyítékokra.

Hogyan dönthet a bíróság?

A fellebbviteli bíróságnak nincs joga ahhoz, hogy az alacsonyabb szintű bíróság által kiszabottnál súlyosabb büntetést szabjon ki. Azonban felmentheti önt, enyhítheti a büntetést, vagy kiszabhatja ugyanazt a büntetést, mint amelyet az alacsonyabb szintű bíróság szabott ki.

Mi történik, ha a fellebbezés sikeres/sikertelen?

Ha a fellebbezés megalapozott, a fellebbviteli bíróság felmentheti önt vagy enyhítheti a büntetését; egyéb esetben helyben hagyja az elsőfokú bíróság határozatát.

Létezik további fellebbezési jog egy másik vagy egy magasabb szintű bírósághoz?

Nem, az egyetlen lehetőség a másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése, amennyiben jogi szabálytalanságokat követtek el.

Ha az első határozatról bebizonyosodik, hogy téves, jogosult leszek kártérítésre?

Nincsenek előírások olyan kártérítésre vonatkozóan, amelyet elsőfokú bíróság által alaptalanul hozott, büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet esetén kell megítélni, kivéve, ha ön letöltött valamennyi szabadságvesztést, majd később a fellebbezés nyomán felmentették.

Ha sikeres a fellebbezésem, nyilvántartják a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet?

Csak a fellebbviteli bíróság ítéletét tartják nyilván. Az előző ítéletet törlik a nyilvántartásból.

Mikor válik jogerőssé a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet?

A büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet akkor válik véglegessé, ha nem nyújtanak be jogkérdésre vonatkozó fellebbezést a másodfokú bíróság határozata ellen, vagy ha benyújtanak fellebbezést, de azt a Legfelsőbb Semmítőszék (az Areios Pagos) elutasítja.

Más tagállamból származom. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Visszaküldhetik az országába, ha a bíróság elrendeli a kiutasítását. A kiutasításhoz az szükséges, hogy azt megelőzően legalább három hónapi szabadságvesztésre ítéljék, vagy a kiutasítási rendelkezést mellékbüntetés részeként hozzák meg, vagy hogy biztonsági intézkedéseket vezessenek be. Különösen kábítószerekkel kapcsolatos bűntettek miatt hozott, büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet esetén a kiutasítás kötelező és egész életre érvényes.

Azonnal sor kerül a kitoloncolásra?

Nem, először le kell töltenie a büntetését. Kivételes intézkedésként, ha legfeljebb 5 évi szabadságvesztésre ítélték és elrendelték a kiutasítását, a bíróság dönthet úgy, hogy felfüggeszti a büntetését és lehetővé teszi az azonnali kiutasítását.

Ha a büntetést nem függesztették fel és ön azt letöltötte, a kiutasítást bírósági ítélet részeként kell elrendelni.

Benyújthat fellebbezést, ha a rendelkezést elsőfokú bíróság adta ki, és önt szabadságvesztésre is ítélték, amely ellen van fellebbezési joga. A fellebbezést az elsőfokú bíróság hivatalához kell benyújtani.

Eljárás alá vonhatnak egy másik tagállamban ugyanazon büntetendő cselekmény miatt?

Ez a szóban forgó állam jogszabályaitól függ.

Bekerülnek a vádakra és/vagy a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre vonatkozó információk a büntetett előéletemre vonatkozó adatok közé?

Az ön büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletről szóló határozat csak akkor kerül be a büntetett előéletére vonatkozó adatok közé, ha megváltoztathatatlan. Ezt az információt hivatalosan rögzítik a Bűnügyi Nyilvántartó Hivatalnál.

A büntetett előéletére vonatkozó adatokat megsemmisítik:

  • az ön halála után, vagy miután ön betölti a 80. életévét;
  • ha felfüggesztve ítélik el, akkor a felfüggesztés időtartamának vége után 5 évvel megsemmisítik az adatokat, kivéve, ha a felfüggesztést időközben megszüntették vagy visszavonták;
  • ha eltelt 10 év azóta, hogy letöltötte egy előre megfontolt bűncselekmény miatt kiszabott legfeljebb 1 hónapos, vagy gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott legfeljebb 2 hónapos szabadságvesztését, amennyiben időközben nem ítélték el más bűncselekményekért.

Ezeknek az adatoknak a megőrzéséhez nem szükséges az ön beleegyezése.

Bármilyen vita esetén a vétségi bíróság ügyészétől kérhet döntést. Azután ez ellen a határozat ellen annak kézbesítésétől számított egy hónapon belül nyújthat be fellebbezést a vétségi vádtanácshoz.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 26/08/2020