Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prava optuženika u kaznenim postupcima - Engleska i Wales

Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Imajte na umu da se ovi informativni listići odnose samo na Englesku i Wales.   Ako želite doznati svoja prava u drugim dijelovima Ujedinjene Kraljevine, pogledajte zasebne informativne listiće za Škotsku i Sjevernu Irsku.

Na ovim je informativnim listićima pojašnjeno što se događa ako ste osumnjičeni ili optuženi za kazneno djelo za koje se pokreće suđenje. Informacije o manjim prometnim prekršajima, koji se obično kažnjavaju novčanom kaznom, potražite na Poveznica se otvara u novom prozoruinformativnom listiću 5.

 

Ako ste žrtva kaznenog djela, sve informacije o svojim pravima možete pronaći ovdje.


Sažetak kaznenog postupka

Uobičajene faze u kaznenom postupku su sljedeće:

 • Poveznica se otvara u novom prozoruPolicija istražuje je li kazneno djelo počinjeno i tko ga je počinio te prikuplja dokaze.
 • Kada utvrdi osumnjičenika, policija po potrebi može uhititi tu osobu i ispitati ju o kaznenom djelu.
 • Ako policija misli da je osumnjičenik možda počinio kazneno djelo, savjetuje se sa Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbom krunskog tužiteljstva (CPS) oko toga hoće li ga optužiti – odnosno, hoće podnijeti službenu optužnicu i pokrenuti suđenje
 • CPS odlučuje o odgovarajućim točkama optužbe i osumnjičeniku uručuje službeni dokument s opisom optužbi.
 • Prije suđenja održavaju se sudska ročišta kako bi se utvrdilo kako će se optuženik izjasniti te kako bi se provjerilo je li slučaj spreman za suđenje.
 • Tužitelj iznosi dokaze na suđenju.  Optuženik također može iznijeti dokaze u svoju obranu. O teškim kaznenim djelima odlučuje porota, a o manje teškima magistrati.
 • Nakon izlaganja svih dokaza magistrati ili porota donose presudu.
 • Ako je optuženik proglašen krivim, sudac utvrđuje kaznu.
 • Moguća je žalba na odluku.

Informativni listići sadržavaju detalje o svim fazama u postupku i o vašim pravima.  Te informacije nisu zamjena za pravni savjet te trebaju poslužiti samo kao smjernice.

Uloga Europske komisije

Imajte na umu da Europska komisija nema ulogu u kaznenim postupcima u državama članicama te vam ne može pomoći.  U ovim informativnim listićima navedene su informacije o tome kako se i kome žaliti.

Kliknite poveznice u nastavku da biste doznali potrebne informacije.

Poveznica se otvara u novom prozoru1 – Dobivanje pravnog savjeta

Poveznica se otvara u novom prozoru2 – Moja prava tijekom istrage kaznenog djela

 • Istraga i uhićenje
 • Ispitivanje i optužnica
 • Dolasci na sud prije suđenja
 • Priprema slučaja prije suđenja

Poveznica se otvara u novom prozoru3 – Moja prava tijekom suđenja

Poveznica se otvara u novom prozoru4 – Moja prava nakon suđenja

 • Dodatne informacije o ročištima u žalbenom postupku

Poveznica se otvara u novom prozoru5 – Prekršaji u cestovnom prometu


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 01/12/2016