3 - Τα δικαιώματά μου στο δικαστήριο

Save as PDF

Πού θα πραγματοποιηθεί η δίκη;

Όλες οι ποινικές υποθέσεις ξεκινούν από το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπταισματοδικείο και συνεχίζονται με τρεις πιθανούς τρόπους.

Για τα μικρής βαρύτητας αδικήματα, η δίκη ολοκληρώνεται στο πταισματοδικείο, ενώπιον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτριών λαϊκών πταισματοδικών ή ενός επαρχιακού δικαστή.

Για τα πιο σοβαρά αδικήματα, η δίκη διεξάγεται στο πταισματοδικείο ή στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικαστήριο του στέμματος από δικαστή και σώμα ενόρκων που αποτελείται από 12 άτομα.

Οι πταισματοδίκες ή ο επαρχιακός δικαστής κρίνουν ποια διαδικασία είναι καταλληλότερη για την περίπτωσή σας, αφού πρώτα προβεί σε δηλώσεις για λογαριασμό σας ο δικηγόρος σας. Εάν αρμόζει, η υπόθεση θα δικαστεί στο πταισματοδικείο, ειδάλλως, ή εάν επιμείνετε εσείς, θα παραπεμφθεί στο δικαστήριο του στέμματος. Οι δίκες ενηλίκων είναι όλες δημόσιες.

Εάν είστε ηλικίας κάτω των 18 ετών, εφόσον το αδίκημα για το οποίο κατηγορείστε δεν είναι πολύ σοβαρό, η δίκη διεξάγεται σε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικαστήριο ανηλίκων από δικαστή ή από τρεις ειδικά καταρτισμένους πταισματοδίκες. Η δίκη γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.

Είναι δυνατόν να αλλάξουν οι κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Οι κατηγορίες μπορεί να αλλάξουν σε προκαταρκτική ακρόαση, συνήθως όμως όχι όταν έχει αρχίσει η διεξαγωγή αποδείξεων. Οι κατηγορίες για τα λιγότερο σοβαρά αδικήματα πρέπει να απαγγέλλονται εντός έξι μηνών από τη διάπραξη. Μπορείτε να παραδεχτείτε ενοχή για ορισμένες ή για όλες τις κατηγορίες. Ο εισαγγελέας μπορεί να συμφωνήσει να αποδεχτεί την παραδοχή ενοχής σας για ελαφρύτερο έγκλημα από αυτό για το οποίο κατηγορείστε.

Πρέπει να είμαι παρών στη δίκη;

Συνιστά ποινικό αδίκημα να μην εμφανιστείτε στο ακροατήριο κατά τη δικάσιμο. Επιπλέον, η δίκη μπορεί να συνεχιστεί ερήμην σας. Για μικρής βαρύτητας αδικήματα είναι συχνά δυνατόν να παρασταθείτε διά δικηγόρου ή να παραδεχτείτε ενοχή ταχυδρομικά ή να αφήσετε τη δίκη να διεξαχθεί ερήμην σας. Συνήθως, στο δικαστήριο του στέμματος η δίκη δεν μπορεί να διεξάγεται ερήμην σας. Ωστόσο, εάν διαταράσσετε το δικαστήριο ή εάν φυγοδικήσετε, η δίκη μπορεί να συνεχιστεί και χωρίς εσάς. Η μη εμφάνιση στο δικαστήριο (χωρίς σοβαρό λόγο) συνιστά ποινικό αδίκημα.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη με απευθείας σύνδεση μέσω βίντεο;

Κανονικά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά ορισμένες ακροάσεις μπορεί να πραγματοποιούνται από τη φυλακή ή από το αστυνομικό τμήμα με Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαπευθείας σύνδεση μέσω βίντεο. Οι πταισματοδίκες ή ο δικαστής και ο εισαγγελέας βρίσκονται στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο νομικός σας σύμβουλος μπορεί να είναι στο αστυνομικό τμήμα ή στην αίθουσα του δικαστηρίου και θα μπορεί να σας βλέπει και να σας ακούει μέσω της σύνδεσης.

Θα έχω στη διάθεσή μου διερμηνέα εάν δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει;

Εάν δεν κατανοείτε την αγγλική γλώσσα, το δικαστήριο θα σας διαθέσει διερμηνέα.

Θα έχω δικηγόρο;

Γενικά, δεν είναι υποχρεωτικό να έχετε δικηγόρο στο δικαστήριο, αλλά συνιστάται. Σε ορισμένες διαδικασίες πρέπει να έχετε δικηγόρο, όπως π.χ. οι υποθέσεις βιασμού ή αυτές με ανήλικους μάρτυρες.

Μπορώ να αλλάξω τον δικηγόρο μου;

Ναι, βλ. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔελτίο 1.

Πρέπει να καταθέσω στη δίκη;

Μπορείτε να καταθέσετε στη δίκη αλλά δεν είστε υποχρεωμένος. Ο δικηγόρος σας θα σας συμβουλεύσει εάν πρέπει να το πράξετε. Η άρνησή σας να καταθέσετε χωρίς σοβαρό λόγο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας, αλλά δεν μπορεί να καταδικαστείτε μόνο επειδή παραμείνατε σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου αναφορικά με τα αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος μου;

Εάν συμφωνείτε, τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να διαβαστούν ή να συνοψιστούν. Εάν αμφισβητείτε τα αποδεικτικά στοιχεία, κατά κανόνα θα ζητηθεί από τους μάρτυρες να παραστούν στο δικαστήριο για να καταθέσουν, ώστε να μπορέσετε να αμφισβητήσετε τις καταθέσεις τους υποβάλλοντας ερωτήσεις. Εάν ο εισαγγελέας κάνει χρήση έγγραφων αποδείξεων εναντίον σας, πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον δικηγόρο σας πριν από τη δίκη. Ο δικηγόρος σας μπορεί να αμφισβητήσει το έγγραφο. Κάθε μάρτυρας που καταθέτει εναντίον σας μπορεί να εξεταστεί από τον δικηγόρο σας ώστε να αμφισβητηθούν τα λεγόμενά του.

Μπορώ να προσκομίσω αποδεικτικά στοιχεία προς υπεράσπισή μου;

Ναι. Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να είναι έγγραφα ή αντικείμενα. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε να καταθέσουν για εσάς μάρτυρες και ο δικαστής μπορεί να τους καλεί στο δικαστήριο. Ο δικηγόρος και ο εισαγγελέας θα τους υποβάλουν ερωτήσεις.

Θα ληφθούν υπόψη στοιχεία που αφορούν το ποινικό μου μητρώο;

Πριν από τη δίκη, ο εισαγγελέας συλλέγει στοιχεία σχετικά με το ποινικό σας μητρώο, που μπορεί να περιλαμβάνουν καταδίκες σας σε άλλες χώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία κοινοποιούνται στο δικαστήριο, αλλά ο δικηγόρος σας θα μπορεί να αμφισβητήσει την αναγκαιότητα αυτής της κοινοποίησης. Ακόμη και εάν ληφθεί υπόψη το ποινικό σας μητρώο από το δικαστήριο, δεν μπορεί να καταδικαστείτε απλά επειδή έχετε ποινικό μητρώο.

Τι θα συμβεί στο τέλος της δίκης;

Αφού έχουν διεξαχθεί οι αποδείξεις, εκδίδεται η απόφαση επί της ενοχής («ετυμηγορία»). Στο πταισματοδικείο, επί της ενοχής αποφασίζουν οι πταισματοδίκες. Στο δικαστήριο του στέμματος, επί της ενοχής αποφασίζουν μόνο οι ένορκοι. Εάν η ετυμηγορία είναι απαλλακτική, η υπόθεση κλείνει. Εάν δεν υπάρχουν άλλες κατηγορίες, είστε ελεύθερος να αποχωρήσετε από το δικαστήριο. Εάν η ετυμηγορία είναι καταδικαστική, οι δικηγόροι υποβάλουν προτάσεις επί της ποινής. Ενδέχεται να υπάρξει ξεχωριστή ακρόαση για την επιμέτρηση της ποινής.

Τι ποινή θα μου επιβληθεί;

Η ποινή εξαρτάται από την βαρύτητα του εγκλήματος. Το δικαστήριο ακολουθεί τις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεθνικές κατευθυντήριες γραμμές. Για κάθε αδίκημα προβλέπεται μια μέγιστη ποινή· για ορισμένα προβλέπονται και ελάχιστες ποινές.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις πιθανές ποινές ανατρέξτε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ. Οι πιθανές ποινές είναι:

  • Στέρηση της ελευθερίας. Μπορεί να είναι αόριστης ή ορισμένης διάρκειας. Το δικαστήριο θα σας εξηγήσει πόσο χρόνο είναι πιθανό να μείνετε στη φυλακή. Οι ποινές κάτω των 12 μηνών μπορεί να αναστέλλονται (εκτίονται με προσφορά κοινωνικής εργασίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις). Ο χρόνος της προφυλάκισής σας συνήθως προσμετράται στον χρόνο της ποινής.
  • ποινές κοινωνικής εργασίας (που μπορεί να περιέχουν διάφορους όρους, όπως η προσφορά άμισθης εργασίας στην τοπική κοινότητα)
  • πρόστιμο (χρηματική ποινή)
  • αποζημίωση (καταβολή χρημάτων προς το θύμα)
  • απέλαση (επιστροφή στη χώρα σας, μόνο σε περίπτωση σοβαρού εγκλήματος)
  • στέρηση δικαιωμάτων (π.χ. διπλώματος οδήγησης).

Ποιος είναι ο ρόλος του θύματος κατά τη διάρκεια της δίκης;

Το θύμα δεν είναι διάδικος στη διαδικασία, αλλά μπορεί να καταθέτει στη δίκη. Κατά την επιμέτρηση της ποινής σε βάρος σας, ο δικαστής λαμβάνει υπόψη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδήλωση του θύματος σχετικά με τις επιπτώσεις της αξιόποινης ενέργειας. Ο δικαστής δεν μπορεί να επιδικάσει αποζημίωση αστικού δικαίου σε βάρος σας, αλλά μπορεί να επιβάλει ποινή Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαποζημίωσης ποινικού δικαίου. Το θύμα μπορεί επίσης να κινήσει εναντίον σας ποινική δίωξη που ασκείται από ιδιώτη.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠροδικασία

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΗ διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠαράσταση με απευθείας σύνδεση μέσω βίντεο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚατευθυντήριες γραμμές για τις ποινές

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας για τις οικογένειες των κρατουμένων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΗ ζωή στη φυλακή

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος για την προστασία των παιδιών και των νέων του 1933 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος περί πταισματοδικείων του 1980 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος περί ποινικής δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης του 1994 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος περί ποινικής δικονομίας και ερευνών του 1996 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος περί εγκλημάτων και διατάραξης της τάξης του 1998 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος περί εξουσιών των ποινικών δικαστηρίων (επιμέτρηση ποινών) του 2000 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος περί ποινικής δικαιοσύνης του 2003 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος περί συνόρων του Ηνωμένου Βασιλείου του 2007 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος περί ποινικής δικαιοσύνης και μετανάστευσης του 2008 (όπως έχει τροποποιηθεί)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος περί ιατροδικαστών και δικαιοσύνης του 2009 (όπως έχει τροποποιηθεί)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/12/2016