4 – Drepturile mele după pronunțarea hotărârii de către instanță

Save as PDF

Pot ataca hotărârea?

Dacă sunteți condamnat(ă) de Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea magistraților puteți ataca hotărârea la Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Coroanei care este competentă din punct de vedere teritorial. De asemenea, puteți ataca hotărârea la Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Administrativă din Londra dacă considerați că magistrații au interpretat greșit legea.

Dacă ați fost condamnat(ă) de Curtea Coroanei, puteți ataca hotărârea doar dacă sunteți autorizat(ă) în acest sens pe motiv, de exemplu, că judecătorul a comis o eroare. În acest caz, puteți ataca hotărârea la Curtea de Apel din Londra.

Cum pot ataca hotărârea?

Dacă procesul a avut loc la Curtea magistraților, trebuie să înaintați calea de atac în termen de 21 de zile. Dacă procesul a avut loc la Curtea Coroanei, trebuie să înaintați calea de atac în termen de 28 de zile. Avocatul dumneavoastră vă va sfătui dacă este cazul să atacați hotărârea și cum anume să procedați.

Care sunt motivele pentru înaintarea unei căi de atac?

Aveți dreptul să atacați orice hotărâre a Curții magistraților, însă pentru aceasta trebuie să completați și să depuneți un formular pus la dispoziție de instanță.

Căile de atac la Curtea Coroanei necesită o procedură oficială. În momentul în care exercitați calea de atac, aceasta trebuie motivată în mod detaliat. Motivele pe care se întemeiază introducerea căii de atac pot fi:

  • judecătorul a acordat instrucțiuni greșite juriului;
  • a existat o eroare de procedură;
  • probele au fost acceptate sau respinse în mod necorespunzător.

Motivele căilor de atac împotriva pedepsei pot fi:

  • judecătorul a comis o eroare de drept;
  • durata sentinței este excesivă.

Ce se întâmplă la soluționarea căii de atac?

O cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate la Curtea magistraților va fi în mod normal soluționată de către un judecător, în prezența a doi magistrați (diferiți de cei care au judecat inițial cazul). Aceasta este o audiere nouă și pot fi prezentate probe sau fapte noi sau diferite. În cazul în care calea de atac vizează doar pedeapsa, Curtea Coroanei o poate reduce, confirma sau mări.

În cazul în care contestați interpretarea legii de către magistrați înaintea Curții Administrative, iar instanța respectivă hotărăște că magistrații s-au înșelat, hotărârea va fi anulată. În anumite circumstanțe, cauza poate fi retrimisă Curții magistraților pentru rejudecare.

O cale de atac împotriva unei hotărâri de condamnare pronunțate în cadrul Curții Coroanei va fi soluționată la Curtea de Apel. Avocatul dumneavoastră și procurorul vor prezenta argumente privind fondul cauzei. Instanța poate solicita probe suplimentare. În general, nu puteți aduce probe care erau disponibile pe parcursul procesului dar pe care ați hotărât să nu le folosiți la momentul respectiv. Judecarea căilor de atac se desfășoară în ședință publică.

Dacă nu vă aflați în închisoare, aveți dreptul să participați la judecarea căii de atac. Dacă vă aflați în închisoare, aveți dreptul să participați doar atunci când calea de atac vizează aspecte de drept. Instanța vă poate permite să participați prin intermediul videoconferinței.

Ce se întâmplă dacă sunt în închisoare când înaintez calea de atac?

Odată ce ați înaintat o cale de atac, puteți solicita să fiți eliberat(ă) din închisoare înainte ca audierea acesteia să aibă loc, deși eliberarea în astfel de circumstanțe este rară. Dacă sunteți eliberat(ă) în schimbul unei cauțiuni, aceasta poate face obiectul anumitor condiții.

Cât timp va trece până când va fi soluționată calea de atac?

Căile de atac împotriva unei hotărâri pronunțate la Curtea magistraților sunt de obicei soluționate rapid dacă vă aflați în arest, în caz contrar procesul putând dura de la 3 la 6 luni. Aveți nevoie de autorizația unui judecător superior pentru a contesta hotărârea Curții Coroanei la Curtea de Apel. În medie, căile de atac împotriva hotărârilor de condamnare sunt soluționate în termen de 8 luni, iar căile de atac împotriva pedepselor în termen de 5 luni. Puteți renunța oricând la calea de atac prin înștiințarea Linkul se deschide într-o fereastră nouăBiroul pentru căi de atac în materie penală.

Ce se întâmplă în cazul în care calea de atac împotriva condamnării este soluționată pozitiv/negativ?

În cazul în care calea de atac este soluționată pozitiv, instanța va anula hotărârea și o va elimina din cazierul dumneavoastră judiciar. În anumite circumstanțe, instanța poate anula hotărârea, autorizând însă procurorul să înceapă un nou un proces împotriva dumneavoastră.

În cazul în care calea de atac este soluționată negativ, în mod normal hotărârea nu se modifică cu nimic, însă în anumite cazuri instanța care judecă calea de atac poate înlocui o încadrare cu o alta, care implică o infracțiune mai puțin gravă (acest lucru nu se întâmplă de obicei în cazul căilor de atac depuse la Curtea magistraților).

Ce se întâmplă în cazul în care calea de atac împotriva sentinței este soluționată pozitiv/negativ?

În cazul în care calea de atac este soluționată pozitiv, instanța va pronunța o nouă hotărâre. În cazul în care calea de atac este soluționată negativ, instanța poate confirma hotărârea inițială, cu posibilitatea măririi pedepsei.

Am dreptul să introduc o nouă cale de atac la o instanță superioară/diferită?

Dacă ați înaintat o cale de atac la Curtea magistraților, iar aceasta a fost respinsă de către Curtea Coroanei, puteți trimite o solicitare Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisiei pentru reexaminarea cauzelor penale (CCRC) prin care să cereți trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel. Această situație este rară.

Dacă ați înaintat o cale de atac la Curtea Administrativă sau la Curtea de Apel, aveți dreptul să mai introduceți o cale de atac la Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Supremă a Regatului Unit dacă aceasta privește un aspect de importanță juridică generală.

În cazul în care calea de atac este soluționată pozitiv, voi primi despăgubiri?

Puteți solicita despăgubiri în termen de 2 ani prin completarea Linkul se deschide într-o fereastră nouăacestui formular. Decizia rămâne la latitudinea Guvernului. Avocatul dumneavoastră vă va explica cum anume Linkul se deschide într-o fereastră nouăfuncționează programul.

Este posibilă o a doua cale de atac în cazul în care prima este soluționată negativ?

În mod excepțional, puteți exercita o nouă cale de atac dacă apare un nou motiv de atac. Dacă doriți să aduceți probe noi trebuie să explicați de ce acestea nu au fost prezentate în timpul procesului.

Există și alte modalități prin care pot ataca o hotărâre?

Puteți depune o cerere la Linkul se deschide într-o fereastră nouăCCRC prin care solicitați să se examineze dacă a avut loc o eroare judiciară. Comisia poate înainta cauza dumneavoastră instanței relevante. În acest caz, cauza dumneavoastră este audiată ca o cale de atac normală.

Sunt cetățean al unui alt stat membru. Pot fi repatriat după terminarea procesului?

Dacă sunteți condamnat(ă) la închisoare puteți fi expatriat(ă) în momentul eliberării. Dacă nu sunteți resortisant al Regatului Unit, iar sentința este de 12 luni sau mai mult sau dacă sunteți acuzat(ă) de anumite infracțiuni grave, Guvernul va ordona în mod normal repatrierea la sfârșitul perioadei de închisoare.

În alte cazuri în care este posibilă o pedeapsă cu închisoarea, dacă aveți peste 17 ani, judecătorul poate recomanda să fiți repatriat(ă) după pronunțarea hotărârii. Acest lucru este posibil indiferent dacă sunteți condamnat(ă) sau nu la închisoare. Guvernul va lua această hotărâre pe baza recomandării judecătorului. Recomandarea judecătorului este un element al hotărârii și poate fi contestată, după regulile menționate anterior. Guvernul poate încerca să vă repatrieze chiar și în lipsa unei recomandări a instanței dacă această hotărâre corespunde interesului public.

Dacă sunteți cetățean al unui alt stat membru, puteți fi repatriat(ă) doar pe motiv de ordine publică, securitate publică sau sănătate publică. Condamnarea pentru o infracțiune nu constituie un motiv de repatriere. Aveți dreptul să contestați decizia de repatriere la o instanță specială.

Dacă sunt condamnat(ă), pot fi judecat(ă) din nou pentru aceeași infracțiune?

Dacă ați fost condamnat(ă) sau achitat(ă) de o infracțiune, după terminarea procesului în orice regiune a Regatului Unit, nu mai puteți fi judecat(ă) în Anglia pentru aceeași infracțiune cu excepția unor circumstanțe speciale. Aceeași regulă se aplică în cazul în care s-a pronunțat o hotărâre în urma unui proces care a avut loc pe teritoriul unui alt stat membru.

Informații privind condamnările

Condamnările și Linkul se deschide într-o fereastră nouăavertismentele sunt înregistrate în evidența electronică a poliției naționale (PNC) până la împlinirea vârstei de 100 de ani. În cazul în care considerați că informațiile din cazierul dumneavoastră nu sunt exacte, le puteți Linkul se deschide într-o fereastră nouăcontesta. Avocatul dumneavoastră vă va consilia în acest sens. De asemenea, puteți solicita chestorului principal al poliției din regiunea unde a avut loc infracțiunea să modifice sau să șteargă informațiile respective.

Avertismentele, sancțiunile și avertismentele finale sunt considerate condamnări.

Chiar dacă ați executat pedeapsa, trebuie să menționați condamnarea sau cauțiunea în cazul în care vi se solicită acest lucru (de exemplu, atunci când vă depuneți candidatura pentru un loc de muncă) până la Linkul se deschide într-o fereastră nouăreabilitarea persoanei. Termenul de reabilitare depinde de tipul infracțiunii comise și al pedepsei pronunțate.

Dacă primiți o amendă de circulație sau o amendă pentru tulburarea liniștii publice, acestea nu fac parte din cazierul dumneavoastră judiciar.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea de Apel

Linkul se deschide într-o fereastră nouăGhid pentru începerea procedurilor la Curtea de Apel

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Supremă a Regatului Unit

Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisia pentru reexaminarea cauzelor penale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBiroul arhivelor penale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăReabilitarea infractorilor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea din 1968 privind căile de atac în materie penală (astfel cum a fost modificată)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea din 1974 privind reabilitarea infractorilor(astfel cum a fost modificată)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea din 1976 privind eliberarea pe cauțiune (astfel cum a fost modificată)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea din 1980 privind Curtea magistraților (astfel cum a fost modificată)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea din 1981 privind instanțele superioare (astfel cum a fost modificată)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea din 1995 privind căile de atac în materie penală (astfel cum a fost modificată)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea poliției din 1997 (astfel cum a fost modificată)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea din 1998 privind drepturile omului (astfel cum a fost modificată)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea din 2006 privind poliția și justiția (astfel cum a fost modificată)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăConvenția Europeană a Drepturilor Omului


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 01/12/2016