Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Apsūdzēto tiesības kriminālprocesā - Somija

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: somu.

Šajās faktu lapās izskaidrots, kas notiek, ja jūs tiekat turēts aizdomās vai apsūdzēts noziedzīgā nodarījumā, kurš tiek iztiesāts tiesā. Lai iegūtu informāciju attiecībā uz maznozīmīgiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, par kuriem parasti uzliek naudas sodu, sk. Saite atveras jaunā logā5. faktu lapu.

Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, visu informāciju par savām tiesībām var uzzināt šeit.


Kriminālprocesa kopsavilkums

Kriminālprocesa standarta posmi ir šādi.

  • Kriminālizmeklēšana
  • Apsūdzības apsvēršana un citi prokurora lēmumi
  • Process tiesā
  • Sprieduma izpilde

Sīkāka informācija par šiem procesa posmiem un par jūsu tiesībām ir atrodama šajās faktu lapās. Šī informācija neaizstāj juridisku konsultāciju un ir paredzēta tikai kā ieteikums.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekādas lomas kriminālprocesos, kuri notiek dalībvalstīs, un tā nevar jums palīdzēt, ja jums ir sūdzības. Informācija par to, kā un kam iesniegt sūdzību, ir sniegta šajās faktu lapās.

Noklikšķiniet uz saites, lai atrastu jums nepieciešamo informāciju

Saite atveras jaunā logā1 – Juridiskās konsultācijas

Saite atveras jaunā logā2 – Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā

  • Nopratināšana
  • Aizturēšana
  • Lietas iepriekšēja izskatīšana
  • Pasākumi pirms galvenā tiesas procesa
  • Sūdzības par policijas rīcību
  • Lingvistiskās tiesības

Saite atveras jaunā logā3 – Manas tiesības tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā4 – Manas tiesības pēc tiesas lēmuma pieņemšanas

Saite atveras jaunā logā5 – Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi

Saites

Saite atveras jaunā logāKriminālprocess apgabaltiesā


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 15/01/2020