5 – Τροχαίες παραβάσεις

Save as PDF

Please note that the original language version of this page Finnish has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

 

There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.


Πώς αντιμετωπίζονται οι ήσσονος σημασίας τροχαίες παραβάσεις;

Η συνήθης ποινή για ήσσονος σημασίας τροχαίες παραβάσεις είναι η επιβολή προκαθορισμένου προστίμου. Προκαθορισμένο πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί για παραβάσεις στις οποίες η αυστηρότερη ποινή είναι πρόστιμο ή μέγιστη ποινή φυλάκισης έξι μηνών. Το ύψος του προκαθορισμένου προστίμου κυμαίνεται από 10 έως 115 ευρώ και μπορεί να επιβληθεί από αστυνομικό, συνοριοφύλακα ή τελωνειακό υπάλληλο.

Εάν δεν δέχεστε το προκαθορισμένο πρόστιμο που σας επιβάλλεται, μπορείτε να προσφύγετε στο περιφερειακό δικαστήριο (Πρωτοδικείο). Ακολούθως, πρέπει εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε ειδοποίηση για το προκαθορισμένο πρόστιμο να ενημερώσετε τη γραμματεία του περιφερειακού δικαστηρίου για τον τόπο στον οποίο διαπράχθηκε η παράβαση. Δεν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου για το προκαθορισμένο πρόστιμο.

Εάν δεν είναι δυνατή η επιβολή προκαθορισμένου προστίμου για τη συγκεκριμένη τροχαία παράβαση, η αστυνομία μπορεί επίσης να εκδώσει συνοπτική βεβαίωση παράβασης ποινικού χαρακτήρα και να τη διαβιβάσει στον εισαγγελέα για επιβεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή, το πρόστιμο δεν είναι προκαθορισμένο. Η ποινή καθορίζεται σε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομονάδες προστίμου. Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε ένσταση κατά της συνοπτικής βεβαίωσης παράβασης ποινικού χαρακτήρα, γνωστοποιώντας την ένστασή σας στον εισαγγελέα.

Εάν προβάλετε ένσταση κατά της συνοπτικής βεβαίωσης παράβασης ποινικού χαρακτήρα και ο εισαγγελέας αποφασίσει να απαγγείλει κατηγορίες, το περιφερειακό δικαστήριο θα εξετάσει την υπόθεση ως συνήθη ποινική υπόθεση. Στην περίπτωση αυτή, δικαιούστε επίσης να ασκήσετε έφεση όπως σε κάθε ποινική υπόθεση (βλ. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔελτίο 4).

Τα καθορισμένα πρόστιμα και οι συνοπτικές βεβαιώσεις παράβασης ποινικού χαρακτήρα που εκδίδονται για τροχαίες παραβάσεις μπορούν να Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεκτελεσθούν και σε άλλο κράτος μέλος.

Εάν παραβιάσετε τους κανόνες περί στάσης και στάθμευσης οχημάτων, θα πρέπει να πληρώσετε κλήση για την παράβαση στάθμευσης. Η κλήση μπορεί να εκδοθεί από την αστυνομία ή από δημοτικό τροχονόμο. Το ύψος της κλήσης κυμαίνεται από 10 έως 50 ευρώ, ανάλογα με την τοποθεσία. Στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕλσίνκι, για παράδειγμα, το ύψος της κλήσης ανέρχεται σε 50 ευρώ για παράβαση στο κέντρο της πόλης και σε 40 ευρώ σε άλλες περιοχές.

Κατά της κλήσης για παράνομη στάθμευση δικαιούστε να υποβάλετε ένσταση . Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβάλετε την ένστασή σας στο γραφείο της τροχαίας εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία του αιτήματος πληρωμής. Εάν το γραφείο της τροχαίας κάνει δεκτή την ένστασή σας, θα αποσύρει το αίτημα πληρωμής. Εάν η ένσταση δεν γίνει δεκτή, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία κατά της απαίτησης πληρωμής στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιοικητικό δικαστήριο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ειδοποιηθήκατε για την αρνητική απόφαση. Η απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου είναι οριστική και τελεσίδικη.

Επειδή η κλήση για παράβαση στάθμευσης θεωρείται διοικητική κύρωση, δεν μπορεί να εκτελεσθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Καταχωρίζονται οι παραβάσεις αυτές στο ποινικό μητρώο;

Τα πρόστιμα δεν καταχωρίζονται στο ποινικό μητρώο. Επομένως, εάν σας επιβληθεί προκαθορισμένο πρόστιμο ή λάβετε συνοπτική βεβαίωση παράβασης ποινικού χαρακτήρα, δεν θα καταχωρισθούν στο ποινικό σας μητρώο. Η κλήση για παράβαση στάθμευσης δεν είναι πρόστιμο αλλά διοικητική κύρωση και, επομένως, δεν καταχωρίζεται στο ποινικό μητρώο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑυτόματη επιτήρηση ταχύτητας


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/01/2020