1. Kaip gauti teisinę pagalbą

Save as PDF

Gauti nepriklausomą teisinę pagalbą ypač svarbu, jei kokiu nors būdu dalyvaujate baudžiamajame procese. Duomenų suvestinėse rasite atsakymus, kada ir kokiomis sąlygomis turite teisę, kad jums atstovautų advokatas. Taip pat sužinosite, kuo advokatas gali jums padėti. Šioje bendrojoje duomenų suvestinėje sužinosite, kaip surasti advokatą ir kas padengs išlaidas advokatui, jei pats neturėsite pakankamai lėšų jam sumokėti.


Kaip susirasti advokatą

Jei esate įtariamas nusikaltimu, visada turite teisę naudotis advokato paslaugomis. Ar jums reikia advokato, jūsų paklaus policija, tačiau pagal įstatymą advokatas nėra būtinas, jei nesate sulaikytas arba suimtas. Paprastai turite teisę, kad per apklausas dalyvautų jūsų norimas advokatas. Jei manote, kad advokatas jums būtinas, bet nežinote, kur jį rasti, advokatą jums gali surasti policija.

Suomijoje advokatų paslaugų monopolijos nėra, todėl advokatu gali būti kiekvienas teisinį išsilavinimą įgijęs asmuo (įstatymas šiuo klausimu dabar yra peržiūrimas). Jei pageidaujate advokato, kuris specializuojasi baudžiamosiose bylose, galite jo ieškoti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSuomijos advokatų asociacijos interneto svetainėje. Jums taip pat gali padėti teisinės pagalbos biurai (kontaktinius teisinės pagalbos biurų duomenis rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia suomių arba švedų kalbomis).

Užmokestis advokatui

Pagrindinis dalykas yra tas, kad advokatui turite sumokėti pats. Jei jūsų pajamos nedidelės, galite gauti teisinę pagalbą nemokamai. Tokiu atveju advokato užmokestį arba jo dalį sumokės valstybė. Jei esate įtariamas nusikaltimu, už kurį gali būti skiriama ne trumpesnė nei keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jei paprašysite, jums bus paskirtas gynėjas. Užmokestį gynėjui sumokės valstybė. Jei būsite nuteistas, gynėjo užmokestį valstybei turėsite grąžinti, išskyrus tuo atveju, jei jūsų pajamos tokios mažos, kad jums turi būti teikiama nemokama teisinė pagalba. Mokėtinos sumos apskaičiuojamos taip pat, kaip ir už teisinę pagalbą.

Gynėju gali būti nemokamą teisinę pagalbą teikiantis advokatas, advokatas ar bet kuris kitas teisininkas. Jei prašysite konkretaus advokato paslaugų, dažniausiai jis bus paskirtas jūsų gynėju.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPajamų lygiai teisinei pagalbai gauti (anglų kalba)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPajamų lygiai teisinei pagalbai gauti (švedų kalba)


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 30/06/2019