1. Advokato konsultacijos

Save as PDF

Please note that the original language version of this page French has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

 

There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Gauti nepriklausomas advokato konsultacijas ypač svarbu, jei kaip nors dalyvaujate baudžiamajame procese. Duomenų suvestinėse rasite atsakymą, kada ir kokiomis sąlygomis turite teisę į advokato pagalbą. Taip pat sužinosite, kaip advokatas jums padės. Šioje bendrojoje duomenų suvestinėje sužinosite, kaip susirasti advokatą ir kas mokės advokato užmokestį, jei neturite galimybės jo sumokėti.


Kaip susirasti advokatą?

Turite absoliučią teisę prašyti advokato pagalbos nagrinėjant bet kokią bylą. Advokatą galite pasirinkti pats arba kreiptis į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLiuksemburgo advokatų tarybą, kad jums pateiktų advokatų sąrašą ir iš jo išsirinktumėte pageidaujamą advokatą.

Jeigu advokato neišsirinkote arba Advokatų tarybos pirmininkas mano, kad jūsų pasirinkimas netinkamas, advokatą skiria Advokatų tarybos pirmininkas. Advokatas privalo vykdyti jam pavestus įgaliojimus, nebent jis negali vykdyti savo pareigų arba kyla interesų konfliktas.

Jeigu esate sulaikytas, proceso pradžioje galite prašyti ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo leisti naudotis pasirinkto arba ex officio paskirto advokato paslaugomis.

Advokato užmokestis

Advokatų užmokesčiai nustatomi savo nuožiūra. Jeigu advokato užmokesčiui mokėti neturite pakankamų pajamų, galite prašyti, kad prie teismų veikianti Priėmimo ir teisinės informacijos teikimo tarnyba suteiktų teisinę pagalbą.

Priėmimo ir teisinės informacijos teikimo tarnyba veikia Liuksemburge, Dykirche ir Eše prie Alzeto:

  • Liuksemburge: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, tel. 22 18 46;
  • Dykirche: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, tel. 80 23 15;
  • Eše prie Alzeto: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, tel. 54 15 52.

Asmeniu, kurio pajamos nepakankamos, esate laikomas tuomet, kai jūsų pajamos neviršija įstatymu garantuojamų minimaliųjų pajamų.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerija. Teisinė pagalbaNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/aide_juridique/index.html

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerija. Teisminė pagalbaNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/assistance_judiciaire/index.html


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 05/04/2016