1 – Advokāta konsultācija

Save as PDF

Please note that the original language version of this page French has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

 

There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Ja esat jebkādā veidā iesaistīts kriminālprocesā, ir ļoti svarīgi saņemt neatkarīgu advokāta konsultāciju. Informatīvajās faktu lapās ir sniegta informācija par to, kad un kādos apstākļos jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību. Tajās vēl var uzzināt, kāda būs advokāta sniegtā palīdzība. Šajā vispārējā faktu lapā ir apkopota informācija par to, kā atrast advokātu un kādā veidā tiks apmaksāts advokāta honorārs, ja nevarat samaksāt par tā sniegtajiem pakalpojumiem.


Kā atrast advokātu?

Jums ir absolūtas tiesības uz advokāta palīdzību visa veida lietās. Jūs varat izvēlēties advokātu pēc saviem ieskatiem vai sazināties ar Saite atveras jaunā logāLuksemburgas Advokātu kolēģiju, lai saņemtu advokātu sarakstu un izdarītu izvēli atbilstoši jūsu vēlmēm.

Ja neizdarāt savu izvēli vai arī ja Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs uzskata jūsu izvēli par neatbilstošu, advokāta norīkošanu uzņemsies priekšsēdētājs. Advokāta pienākums ir uzņemties viņam uzticētās pilnvaras, ja vien nepastāv šķēršļi vai interešu konflikts.

Ja esat aizturēts, procesa sākumā jūs varat pieprasīt izmeklēšanas tiesnesim iecelt advokātu, pamatojoties uz amata pienākumiem, vai jūsu izvēlētu advokātu.

Kā samaksāt advokātam?

Advokāta honorārs ir brīvi nosakāms. Ja jūsu rīcībā nav pietiekami daudz līdzekļu advokāta nolīgšanai, jūs varat lūgt juridisko palīdzību tiesu Informācijas nodaļā.

Informācijas nodaļa ir izveidota Luksemburgā, Dīkirhē un Ešā pie Alzetas:

  • Luksemburgā: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, tel. 22 18 46;
  • Dīkirhē: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, tel.: 80 23 15;
  • Ešā pie Alzetas: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, tel.: 54 15 52.

Ja jūsu finanšu līdzekļi nav lielāki par likumā garantētajiem minimālajiem ienākumiem, jūs tiekat uzskatīts par personu, kuras rīcībā nav pietiekamu resursu.

Saites

Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrija – juridiskā palīdzība

Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrija – juridiskais atbalsts


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 05/04/2016