Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

 • Home
 • Rights of defendants in criminal proceedings

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Apsūdzēto tiesības kriminālprocesā - Latvija

Šajās faktu lapās paskaidrots, kas notiek, ja personu tur aizdomās vai apsūdz par noziedzīgu nodarījumu, kuru izskata tiesa. Informācija par tādiem sīkiem pārkāpumiem kā ceļu satiksmes noteikumu neievērošana, par ko parasti piemēro fiksētu sodu, piemēram, naudas sodu, sniegta Saite atveras jaunā logā5. faktu lapā.

Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, pilnīgu informāciju par savām tiesībām atradīsiet šeit.


Kriminālprocess (kopsavilkums)

Kriminālprocesa galvenie posmi ir šādi:

 • izmeklēšana,
 • kriminālvajāšana,
 • lietas izskatīšana pirmās instances tiesā,
 • lietas izskatīšana apelācijas instances tiesā,
 • lietas izskatīšana Augstākajā tiesā kasācijas instancē,
 • spēkā esošu tiesas nolēmumu pārskatīšana.

Plašāka informācija par visiem kriminālprocesa posmiem un par jūsu tiesībām ir atrodama uzziņu lapās.

Šī informācija neaizstāj juridisku palīdzību un ir izmantojama tikai kā vispārīgas norādes.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Komisija nav saistīta ar kriminālprocesu gaitu dalībvalstīs un nevar sniegt palīdzību sūdzību gadījumā. Šajās faktu lapās ir atrodama informācija par to, kā un pie kā vērsties sūdzību gadījumā.

Lai atrastu vajadzīgo informāciju, klikšķiniet uz norādītajām saitēm

Saite atveras jaunā logā1. Juridiskās palīdzības saņemšana

Saite atveras jaunā logā2. Manas tiesības noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanas laikā

 • Izmeklēšana
 • Kriminālvajāšana
 • Dažas procesuālās darbības

Saite atveras jaunā logā3. Manas tiesības tiesā

Saite atveras jaunā logā4. Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā5. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi

Saites

Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa likums

Saite atveras jaunā logāKrimināllikums

Saite atveras jaunā logāValsts policija

Saite atveras jaunā logāLatvijas Republikas Prokuratūra

Saite atveras jaunā logāLatvijas Zvērinātu advokātu padome

Saite atveras jaunā logāLatvijas tiesu portāls


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 15/06/2020