1 – Jak získat právní pomoc

Save as PDF

Please note that the original language version of this page Latvian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Nezávislá právní pomoc je velmi důležitá, pokud se nějakým způsobem účastníte trestního řízení. V informačních přehledech se dozvíte, kdy a za jakých okolností máte nárok na to být zastupováni právníkem. Rovněž se dozvíte, co pro vás právník může udělat. Tento obecný přehled podává informace o tom, jak najít právníka a jak uhradit jeho náklady, pokud je sami nejste schopni zaplatit.


Jak najít právníka

Pokud potřebujete právníka, obraťte se na Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšskou advokátní komoru. Mají Odkaz se otevře v novém okně.seznam advokátů, kteří vykonávají právní praxi v Lotyšsku.

Ať jste drženi ve vyšetřovací vazbě, či nikoli, můžete informovat vyšetřovací orgán (vyšetřovatele / státního zástupce / soud), že potřebujete právní pomoc. Dostanete informace o advokátech ex offo nebo advokát ex offo bude informován o tom, že potřebujete právní rady, a poskytne vám je.

Nejlepším řešením je, abyste se vy nebo vaši příbuzní dohodli s právníkem, který se bude vaším případem zabývat tak dlouho, jak bude potřeba.

Jak uhradit náklady na právníka

Za právníky je třeba platit a klient a právník se o odměně dohodnou písemnou smlouvou. Pokud se s právníkem nedohodnete, zajistí vám nezbytnou právní pomoc stát a uhradí ji ze státního rozpočtu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o advokátní komoře

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o státem poskytované právní pomoci

Odkaz se otevře v novém okně.Předpis o státem poskytované právní pomoci

Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšská advokátní komora

Odkaz se otevře v novém okně.Orgán právní pomoci


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 16/04/2012