1. Juridiskās palīdzības saņemšana

Save as PDF

Ja esat iesaistīts kriminālprocesā, neatkarīgas juridiskās palīdzības saņemšana ir ļoti svarīga. Faktu lapās atradīsiet informāciju par to, kad un kādos gadījumos jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību. Tur arī norādīts, ko advokāts darīs jūsu labā. Šajā vispārīgajā faktu lapā paskaidrots, kā atrast advokātu un kā tiks segtas izmaksas, ja nespēsiet samaksāt par advokāta pakalpojumiem.


Kā atrast advokātu

Ja jums vajag advokātu, sazinieties ar Saite atveras jaunā logāLatvijas Zvērinātu advokātu padomi. Tās tīmekļa vietnē pieejams Latvijā praktizējošo Saite atveras jaunā logāadvokātu katalogs.

Ja vēlaties saņemt juridisku palīdzību, neatkarīgi no tā, vai jūs patur vai nepatur apcietinājumā, varat darīt to zināmu par lietas izskatīšanu atbildīgajai iestādei (izmeklēšanas iestādei, prokuratūrai, tiesai). Jūs saņemsiet informāciju par dežurējošajiem advokātiem vai kādam no dežurējošajiem advokātiem paziņos, ka jums vajadzīga juridiska palīdzība, un jūs to saņemsiet.

Vislabāk būs, ja jūs vai jūsu radinieki noslēgs vienošanos ar advokātu, kas piedalīsies jūsu lietas izskatīšanā tik ilgi, cik nepieciešams.

Maksa par advokāta pakalpojumiem

Par advokāta pakalpojumiem jāmaksā — parasti klients un advokāts rakstveidā vienojas par samaksu. Ja nebūsiet noslēdzis vienošanos ar advokātu, valsts nodrošinās jums vajadzīgo juridisko palīdzību, un, ņemot vērā jūsu mantisko stāvokli, izvērtēs vai izdevumi par juridisko palīdzību piedzenami no jums, vai tie sedzami valstij.

Saites

Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa likums

Saite atveras jaunā logāLatvijas Republikas Advokatūras likums

Saite atveras jaunā logāValsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums

Saite atveras jaunā logāNoteikumi par valsts nodrošināto juridisko palīdzību

Saite atveras jaunā logāLatvijas Zvērinātu advokātu padome

Saite atveras jaunā logāJuridiskās palīdzības administrācija


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 10/08/2017