1 – Juridisch advies inwinnen

Save as PDF

Please note that the original language version of this page Latvian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Het is belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.


Een advocaat vinden

Neem contact op met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Letse orde van advocaten als u een advocaat nodig hebt. Zij hebben een De link wordt in een nieuw venster geopend.lijst met rechtskundig adviseurs die in Letland het beroep van advocaat uitoefenen.

U kunt de instantie die met de rechtsvervolging is belast (onderzoeker/aanklager/rechtbank), meedelen dat u juridisch advies wilt inwinnen. Het maakt daarbij niet uit of u in verzekering bent gesteld of niet. U ontvangt dan informatie over piketadvocaten of een piketadvocaat wordt op de hoogte gebracht van het feit dat u juridisch advies nodig hebt. Hij/zij zal u dit advies verstrekken. 

Het beste is dat u of uw familieleden afspraken maken met een advocaat die uw zaak zolang als nodig zal behandelen. 

De kosten van een advocaat betalen

Advocaten moeten betaald worden en de cliënt en de advocaat komen schriftelijk het honorarium overeen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt met een advocaat, zal de staat u het benodigde juridische advies verschaffen. De kosten daarvoor worden betaald uit de overheidsbegroting.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake de strafprocedure

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake de orde van advocaten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake van staatswege toegekende rechtsbijstand

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening inzake van staatswege toegekende rechtsbijstand

De link wordt in een nieuw venster geopend.Orde van advocaten van Letland

De link wordt in een nieuw venster geopend.Instantie voor rechtsbijstand


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 06/08/2012