1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Save as PDF

Please note that the original language version of this page Latvian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste sa nejakým spôsobom stali účastníkom trestnoprávneho konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.


Ako si nájsť advokáta

Ak potrebujete advokáta, kontaktujte Odkaz sa zobrazí v novom oknelotyšskú advokátsku komoru. Má Odkaz sa zobrazí v novom oknezoznam právnych poradcov, ktorí v Lotyšsku vykonávajú právnickú prax.

Či už ste alebo nie ste vo väzbe, môžete o tom, že požadujete právne poradenstvo, informovať orgán, ktorý za konanie zodpovedá (vyšetrovateľa alebo prokurátora alebo súd). Budú vám poskytnuté informácie o advokátovi, ktorý je v službe, alebo bude advokát, ktorý je v službe, informovaný o tom, že požadujete právne poradenstvo a toto poradenstvo vám bude poskytnuté. 

Najlepšou možnosťou pre vás a vašich príbuzných je dohodnúť sa s advokátom, ktorý bude váš spor riešiť tak dlho, ako to bude potrebné. 

Platba za advokátske služby

Advokáti požadujú platbu a klient sa s advokátom dohodne na odmene písomnou formou. Ak s advokátom nie je možné dospieť k dohode, štát pre vás zabezpečí potrebné právne poradenstvo, ktoré bude hradené zo štátneho rozpočtu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnoprávnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o advokátskych komorách

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o právnej pomoci poskytovanej štátom

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenie o právnej pomoci poskytovanej štátom

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska komora Lotyšska

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad právnej pomoci


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 23/05/2012