5 – Dopravné priestupky

Save as PDF

Akým spôsobom sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Ak ste prekročili maximálnu povolenú rýchlosť (50 km/h v mestách a 90 km/h mimo nich) o 20 km/h a menej, potom vás môže Odkaz sa zobrazí v novom oknepolicajný úradník napomenúť alebo vám dať pokutu vo výške 5 LVL.

Ak ste prekročili povolenú rýchlosť o 21 - 30 km/h, potom vás môže policajný úradník napomenúť alebo vám dať pokutu vo výške 20 LVL.

Čím viac prekročíte povolenú rýchlosť, tým vyššia môže byť pokuta, ktorá môže dosiahnuť výšku až 300 LVL a ktorá môže viesť k zadržaniu vášho vodičského preukazu na 3 – 6 mesiacov.

Ak ste parkovali na zakázanom mieste, potom vám policajný úradník môže dať pokutu vo výške 20 LVL.

Ak nemáte počas jazdy pri sebe vodičský preukaz, registračné doklady alebo technický preukaz atď., policajný úradník vás môže napomenúť/ alebo vám dať pokutu vo výške 2 LVL.

Ak ste počas dňa riadili motorové vozidlo bez zapnutých svetiel, potom vás môže policajný úradník napomenúť alebo vám dať pokutu vo výške 5 LVL. Za to isté porušenie za tmy alebo zníženej viditeľnosti vám môže policajný úradník dať pokutu vo výške 30 LVL.

Ak počas jazdy nemáte vy alebo váš spolujazdec zapnuté bezpečnostné pásy, potom vás policajný úradník môže napomenúť alebo vám dať pokutu vo výške 20 LVL.

Policajný úradník vypracuje záznam o porušení a na mieste môže rozhodnúť o sankcii. Voči sankcii sa môžete odvolať na vyššom orgáne do 1 mesiaca od oznámenia rozhodnutia. Proti následnému rozhodnutiu je možné opäť sa odvolať na Odkaz sa zobrazí v novom okneokresný správny súd. Odvolanie by malo byť podané do 1 mesiaca.

Porušenia povinností chodcov rieši mestská polícia. Môže vám byť udelená pokuta od 5 do 20 LVL. Toto rozhodnutie môžete napadnúť na okresnom správnom súde do 1 mesiaca.

Ak ste riadili motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu s hladinou alkoholu v rozmedzí 0,2 – 0,5 ‰ a ak ste vlastnili vodičský preukaz menej než 2 roky, potom vám policajný úradník alebo sudca okresného alebo mestského súdu udelí pokutu vo výške 100 – 200 LVL, a to vrátane odobratia vodičského preukazu na obdobie 3 mesiacov. Toto rozhodnutie môžete napadnúť do 1 mesiaca na vyššom orgáne a následne na okresnom správnom súde (za pokutu, ktorú vám udelil policajný úradník) alebo Odkaz sa zobrazí v novom oknekrajskom súde (za pokutu, ktorú vám udelil sudca).

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho registra trestov?

Správne priestupky budú zaznamenané vo vašom registri trestov. Informácie o týchto sankciách sa uchovávajú bez vášho súhlasu v aktívnej databáze registra Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačné centrum ministerstva vnútra Lotyšskej republiky na obdobie 1 roka od ich doručenia, následne sa záznamy presúvajú do archívnej databázy registra.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o cestnej premávke

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o správnych priestupkoch

Odkaz sa zobrazí v novom okneSprávny poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o polícii

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o registri trestov

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátna polícia

Odkaz sa zobrazí v novom okneRiaditeľstvo pre bezpečnosť cestnej premávky


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020