5. Kelių eismo taisyklių pažeidimai

Save as PDF

Nesunkius kelių eismo taisyklių pažeidimus, dar vadinamus nusižengimais ar administraciniais teisės pažeidimais, administracine tvarka nagrinėja Teisingumo komisaras.


Kaip nagrinėjami nesunkūs kelių eismo taisyklių pažeidimai?

Tokie pažeidimai kaip greičio viršijimas ar automobilio stovėjimo tvarkos pažeidimai nagrinėjami taip pat kaip nesunkūs pažeidimai – Magistratų teisme.

Šiuos pažeidimus nagrinėja Teisingumo komisaras.

Būsite pakviestas atvykti pas Komisarą. Šaukime bus trumpai aprašytos kaltinimo faktinės aplinkybės, taip pat įspėjimas, kad jums neatvykus bus laikoma, kad prisipažinote dėl kaltinimų. Šaukime taip pat bus nurodyta, kokia sankcija jums gresia nustačius, kad padarėte pažeidimą.

Likus ne daugiau kaip trims dienoms iki teismo posėdžio, galite sumokėti baudą. Tokiu atveju jums nereikia vykti pas Komisarą. Jeigu nusprendžiate ginčyti kaltinimą, tada taikoma ginčo teisena. Kaltintojas pateiks savo poziciją, o tada jūs – savo. Paskui Komisaras nuspręs, ar padarėte šaukime nurodytą administracinį teisės pažeidimą.

Komisarui nusprendus, kad padarėte administracinį teisės pažeidimą, jis pripažins jus kaltu padarius pažeidimą ir įpareigos sumokėti baudą, neviršijančią tūkstančio šešiasdešimt keturių eurų ir šešiasdešimties keturių euro centų (1 164,69 EUR). Mažiausia bauda – dvidešimt trys eurai ir dvidešimt devyni euro centai (23,29 EUR). Jeigu tai nustatyta įstatyme, Komisaras taip pat gali įpareigoti areštuoti darant nusikaltimą naudotą objektą ir (arba) be baudos dar laikinai arba visam laikui atimti teisę vairuoti.

Administracinės bylos gali būti keliamos ir kitų valstybių narių piliečiams ir, jeigu gavote šaukimą, turite atvykti. Jeigu gavęs šaukimą neatvykstate, laikoma, kad sutinkate su pateiktais kaltinimais. Taip pat galite raštu įgalioti artimą giminaitį arba advokatą dalyvauti jūsų vardu.

Jeigu jūsų netenkina Komisaro sprendimas, galite per tris dienas nuo jo priėmimo dienos kreiptis į Magistratų teismą dėl šio sprendimo panaikinimo ar pakeitimo.

Ar už šiuos pažeidimus atsiranda teistumas?

Šie pažeidimai nebus nurodyti jūsų teistumo pažymoje ar elgesio charakteristikoje.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 20/12/2016