5 - Verkeersovertredingen

Save as PDF

De meest voorkomende verkeersovertredingen worden door middel van een administratiefrechtelijke procedure afgehandeld. Voor rijden onder invloed en overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 50 kilometer per uur moet u echter voor de rechter verschijnen en kan uw rijbewijs worden ingevorderd en ingehouden. U kunt een rijontzegging in Nederland opgelegd krijgen. In uitzonderlijke gevallen kan het Nederlandse Centraal Bureau Rijvaardigheid besluiten uw rijbewijs ongeldig te verklaren.

Bij inhouding van uw rijbewijs wordt u geadviseerd contact op te nemen met een advocaat in uw eigen land om uit te zoeken welke gevolgen dit heeft in uw eigen land.

Rijden onder invloed

Het alcoholgehalte van uw adem wordt vastgesteld door middel van een blaastest of een bloedonderzoek. U mag zo'n onderzoek niet weigeren. Als u wel weigert, bent u strafbaar en kan uw rijbewijs worden ingenomen.

Met een adem-alcoholgehalte van 221 tot 571 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht kunt u een boete opgelegd krijgen. Als u de boete niet betaalt, dan ontvangt u een dagvaarding om voor de politierechter te verschijnen.

Als uw adem-alcoholgehalte 571 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht is of hoger, dan moet u voor de politierechter verschijnen. In de meeste gevallen legt de politierechter u een geldboete op en een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid in Nederland.

Als het alcoholgehalte per liter uitgeademde lucht hoger is dan 651 microgram, kan de politie u uw rijbewijs invorderen. De officier van justitie zal binnen tien dagen beslissen of uw rijbewijs langer wordt ingehouden. U kunt tegen deze beslissing een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Uw klacht wordt gewoonlijk binnen twee maanden in behandeling genomen. Tegen de beslissing op het klaagschrift kunt u niet in beroep gaan.


Voor de procedure bij de politierechter en bijstand door een advocaat gelden dezelfde regels als vervat in De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 1, De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 3 en De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 4.

Er gelden andere regels als u uw rijbewijs nog geen vijf jaar hebt. In dat geval mag het alcoholgehalte van uw adem niet hoger zijn dan 88 microgram per liter uitgeademde lucht. Als uw adem-alcoholgehalte hoger is dan 351 microgram per liter, dient u bij de politierechter te verschijnen en de officier van justitie kan uw rijbewijs inhouden als het gehalte hoger is dan 571 microgram.

Overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 50 km/uur

Als u als bestuurder van een auto de maximumsnelheid met 50 km/uur of meer overschrijdt, of als bestuurder van een bromfiets met 30 km/uur of meer, en u staande wordt gehouden door de politie, wordt uw rijbewijs ingevorderd. De officier van justitie kan binnen 10 dagen besluiten uw rijbewijs voor langere tijd in te houden als u als bestuurder van een auto de maximumsnelheid met 70 km/uur hebt overschreden of als er gevaar is voor herhaling.

Tegen de beslissing tot inhouding van uw rijbewijs kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Tegen de beslissing op het klaagschrift kunt u niet in beroep gaan.

U zult gedagvaard worden om voor de kantonrechter te verschijnen. Naast een boete kan de kantonrechter u een rijontzegging voor een bepaalde duur opleggen. U kunt tegen deze uitspraak beroep aantekenen bij het gerechtshof en in cassatie gaan bij de Hoge Raad (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 4).

U hebt in deze procedure in principe geen recht op gratis rechtsbijstand door een advocaat.

Hoe worden andere overtredingen behandeld?

Bij andere verkeersovertredingen krijgt u een administratieve sanctie opgelegd, oftewel een geldboete.

Als u het niet eens bent met de boete, kunt u beroep instellen bij de officier van justitie in het gebied waar de overtreding is begaan. U kunt van de beslissing van de officier van justitie in beroep gaan bij de kantonrechter.

Als de boete hoger is dan €70,-, kunt u tegen de uitspraak van de kantonrechter beroep aantekenen bij het Gerechtshof in Leeuwarden.

U hebt in deze procedure in principe geen recht op gratis rechtsbijstand door een advocaat.

Komen deze overtredingen op mijn strafblad te staan?

Veroordelingen door de rechter komen op uw strafblad te staan, maar administratieve sancties niet. Ze worden wel in de politiesystemen geregistreerd.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafrecht

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet Mulder

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wegenverkeerswet 1994

De link wordt in een nieuw venster geopend.Oriëntatiepunten straftoemeting Wegenverkeerswet (p. 7 en verder)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

De link wordt in een nieuw venster geopend.Aanwijzing invordering rijbewijzen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie over rijden onder invloed


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 25/04/2016