5. Sīki pārkāpumi

Save as PDF

Please note that the original language version of this page Swedish has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Kāds ir parastais sods par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem?

Sīku ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu gadījumos parasti piemēro naudas sodu. Ja policija jūs ir apturējusi notikuma vietā un jūs atzīstat, ka esat pārkāpis noteikumus, policija jums var izsniegt naudas soda kvīti.

Kas notiek, ja neatzīstu pārkāpumu?

Ja noliegsiet, ka esat izdarījis pārkāpumu, policija pēc izmeklēšanas veikšanas nodos lietu prokuroram, kas pieņems lēmumu, vai uzsākt kriminālvajāšanu. Kriminālprocesa ierosināšanas gadījumā lietu izskatīs apgabaltiesa. Šādās lietās apsūdzētajam parasti nav tiesību izmantot valsts aizstāvības advokāta palīdzību. Bet jums ir tiesības uzaicināt advokātu par saviem līdzekļiem un, ja nerunājat zviedru valodā, izmantot tulka pakalpojumus.

Kas notiek smagāku ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu gadījumos?

Ja jūs tur aizdomās par smagāku ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, piemēram, braukšanu pie stūres smagā alkohola reibumā (alkohola līmenim pārsniedzot vienu promili), parastais sods ir vismaz mēnesis ieslodzījumā. Ja prokurors uzskatīs, ka var pierādīt jūsu vainu, viņš lietu nodos tiesai. Šajā gadījumā jums būs tiesības izmantot valsts aizstāvības advokāta pakalpojumus.

Saites

Saite atveras jaunā logāZviedrijas policija


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 12/11/2015